Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Terugblik op Onderwijsavonden 2011-2024

In de voorbije jaren hebben we een flink aantal sprekers ontvangen. In onderstaand artikel vind je verslagen en video's terug van de NIVOZ-onderwijsavonden van september 2011 tot en met juni 2024. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een flinke reputatie opgebouwd. Voor bezoekers is theater Maitland op landgoed De Horst de plek voor inspiratie, legitimatie en verbinding. Vanaf 2023 vinden de avonden deels ook plaats in Rotterdam.

Verslagen van 2023-2024

De samenleving staat op dit moment voor urgente uitdagingen. Grote maatschappelijke kwesties zoals klimaat, energie en ongelijkheid worden meer en meer voelbaar op individueel niveau. Geluiden van psychische klachten, prestatiedruk en een gebrek aan verbondenheid met anderen nemen toe. Wil je met me ver-trouwen? Vertrouwen als kernwaarde voor de samenleving van morgen. In zes onderwijsavonden (deels in Driebergen, deels in Rotterdam, in ons Dokhuis) gingen we samen met onze sprekers op zoek naar voorbeelden in onderwijs en onderzoek waarin 'vertrouwen' het uitgangspunt vormt. De sprekers namen daarbij hun perspectieven en ervaringen uit verschillende wetenschapsgebieden en onderwijspraktijken mee.

Driebergen

Rotterdam

Verslagen en video’s van 2022-2023

Wat is er nodig om íeder kind goed onderwijs te bieden? En, als we streven naar een rechtvaardige samenleving waarin ieders waarde wordt erkend, ongeacht afkomst of diploma, wat betekent dat dan voor het kijken naar én omgaan met verschillen?  In zes onderwijsavonden gingen we samen met onze sprekers op zoek naar hoe dit ideaal eruit kan zien en hoe jij daar als onderwijsprofessional een bijdrage aan kan leveren.

Driebergen - De Horst 1

14 september 2022 - Geert Kelchtermans in Driebergen
De moed tot professionaliteit, over expertise en engagement

2 november 2022 - Orhan Agirdag in Driebergen
Hoe kunnen diversiteit en kwaliteit van onderwijs samengaan?

15 maart 2023 - Iliass El Hadioui in Driebergen
Uitsluitend insluiting, over een inclusieve schoolcultuur in een stedelijke context

28 juni 2023 - Gerdien Bertram-Troost in Driebergen
Goed onderwijs is bezield onderwijs - over onderwijs in een levensbeschouwelijk diverse samenleving

Rotterdam

26 januari 2023 - Monique Leijgraaf in Rotterdam, Verhalenhuis op Katendrecht.
Waar draagt kritisch opleidingsonderwijs aan bij?

11 mei 2023 - Ismail Aghzanay in Rotterdam, De Machinist.
Het geheim van de leraar, ofwel de pedagogiek van de verbinding
 

Verslagen en video’s van 2021-2022

Het is tijd voor een humanisering van het onderwijs. In de nieuwe reeks NIVOZ-onderwijsavonden in het schooljaar 2021-2022 onderzoeken we hoe we het menselijke in het onderwijs kunnen terugbrengen, dan wel behouden.

Woensdag 15 september 2021: Aziza Mayo en Luc Stevens
Over menswaardig onderwijs en de leerling als mogelijkheid

Woensdag 9 december 2021: Joke Broekema, Jan Fasen en Hartger Wassink
Over een andere school- en opleidingscultuur en het zelf weten van de leraar

Dinsdag 25 januari 2022: Floortje Scheepers
Over de mens, makkelijker kunnen we het niet maken

Woensdag 13 april 2022: Karen Heij en Paul Frissen
Over ongelijkheid en de rol van toetsing in ons onderwijs

 

 

Verslagen en video’s van 2020-2021

Vanuit het jaarthema De pedagogische opdracht van onderwijs waren er vijf sprekers uitgenodigd voor vijf NIVOZ-onderwijsavonden. Alle avonden vonden vanwege de corona-richtlijnen online en via Zoom plaats.

De avonden op een rij:

17 september 2020: Gert Biesta
De pedagogische opdracht, bestaat er een en welke dan?

19 november 2020: Sabine Severiens
De pedagogische opdracht en superdiversiteit/ongelijkheid.

20 januari 2021: Jaap Versfelt
De veerkracht van onze onderwijscultuur

14 april 2021: Bas de Gaay Fortman
De liberale rechtstaat, een pedagogische opgave?

16 juni 2021: Daan Roovers
Oefenen voor later door in het nu te zijn

 

 

 

Verslagen en video’s van 2019-2020

Onderwijs staat in de wereld van nu en bereidt, in haar kleine wereld, leerlingen voor op de wereld van morgen. Vanuit dit jaarthema wilden we verkennen hoe we van deze kleine wereld een wereld van hoop en optimisme kunnen maken. Hier vind je een terugblik op de vijf Onderwijsavonden met sprekers, in het schooljaar 2019-2020.

Donderdag 19 september 2019: Trudy Dehue
Stoornissen die 'toeslaan'

Donderdag 14 november 2019: Micha de Winter
Van kwetsbaar naar hoopvol

Donderdag 23 januari 2020: Jelmer Evers
Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld: de rol van het onderwijs en de leraar

Woensdag 4 maart 2020: Jan Terwel
Over het belang van de pedagogische ontmoeting

Woensdag 10 juni 2020: Eddie Denessen (ONLINE)
Over ongelijkheid en differentiatie in onderwijs

 

Verslagen en video’s van 2018-2019

Na onze verkenning van het begrip 'volwassenheid' richtten we ons bij NIVOZ in het schooljaar 2018/2019 op de drieslag 'SPELEN, LEREN, MAKEN'. In vijf Onderwijsavonden besteedden we op verschillende wijze aandacht aan deze drie begrippen, die veel met elkaar van doen hebben in een goede onderwijspraktijk.

3 oktober 2018: Rob Martens en Marco Mout/Walhallab
Spel als leermachine 

7 november 2018: Amber Walraven en Henk ter Haar
Leren door onderwijs te maken.

10 januari 2019: Ellen Klatter en Ron Bormans
Over de regels en het spel

14 maart 2019: Gijs Scholten van Aschat en Janeke Wienk
Voor magie in spel is samen nodig

12 juni 2019: René ten Bos en Henk Oosterling
Wat staat er op het spel en wat kunnen we ervan maken?

 

Verslagen en video’s van 2017-2018

In 2017-2018 verkenden we bij NIVOZ het begrip 'volwassenheid'. Dat gebeurde vanuit zeven verschillende perspectieven, vertegenwoordigd door zeven verschillende sprekers: het sprituele, het democratische, het maatschappelijke, het filosofische, het psychologische, het duurzame en het pedagogische perspectief. Van elke verkenning is ook een e-book verschenen.

6 september 2017: Désanne van Brederode
Handle with care. Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid.

5 oktober 2017: Iliass el Hadioui
Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur.

15 november 2017: Hans Boutellier
Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij

Donderdag 11 januari 2018:  Joep Dohmen
Bildung in het onderwijs

Woensdag 7 maart 2018:  Jan Derksen
Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?
Verslag van de avond

Donderdag 12 april 2018: Arjen Wals
Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises

Woensdag 6 juni 2018: Gert Biesta en Luc Stevens
Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat

 

Verslagen en video’s van 2016-2017

7 september 2016: Gert Biesta
Over de terugkeer van de pedagogiek?

29 september 2016: Geert Kelchtermans
Dé school, dé docent, dé directeur… ze bestaan niet’
Video-samenvatting

9 november 2016: Sihame El Kaouakibi
‘Waarom iedereen zegt, maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn’
Video-samenvatting

7 december 2016: NIVOZ-docenten
Pedagogische Tact is meer dan alleen het verbeteren van de relatie of een pedagogisch kompas, het is een opdracht’
Video-samenvatting

19 januari 2017: Jessica Mesman
‘Wat doet ertoe en valt ons niet (meer) op?
Intergrale weergave op video

19 april 2017: Christa Anbeek
‘Goed onderwijs ontstaat, daar waar we kwetsbaarheid van relaties erkennen, en toelaten’
Integrale weergave op video

10 mei 2017: Arnold Jonk
‘Gelijke kansen en de verantwoordelijkheden in school’
Integrale weergave op video

7 juni 2017: Harry Kunneman
‘Van waarde naar actie, onderwijswerk is waardenwerk’
Integrale weergave op audio

 

Verslagen en video’s van 2015-2016

10 september 2015: Mark Mieras
Verkenning tussen wetenschap en onderwijs: Leren = vertrouwen

7 oktober 2015: Edith Hooge
‘Een goede onderwijsbestuurder is een gemeenschapsdenker’
Samenvatting lezing op film

20 en 21 januari 2016: Vincent Bijlo
Een speciale blik op inclusief onderwijs
Samenvatting lezing op film

10 maart 2016: Paulien Meijer
Leren van docenten: het serieus nemen van onzekerheid
Samenvatting lezing op film.

13 april 2016: Ido Weijers
Jonge veelplegers, stoppen of volharden en de rol van onderwijs’
Samenvatting lezing op film

15 juni 2016: Joop Berding en Wouter Pols
Wie denk je wel dat je bent?! Over gezag van leraren.
Samenvatting lezing op film

 

Verslagen en video’s van 2014-2015

10 september 2014: Luc Stevens
Uitzicht. Over dienstbaarheid van kennis en verantwoord handelen in school
Hele lezing op film

16 oktober 2014: Johan Deklerck
Een veelkleurig verhaal: existentiële kwetsbaarheid in een postmoderne tijd
Korte samenvatting op film

12 november 2014: Jan Wiegers
Zin en onzin van toetsen en examinering
Samenvatting van Q&A na afloop op film

15 en 16 januari 2015: Peter Heerschop en Marcel van Herpen
Nieuwjaarsconference: 2014 was een zesje

11 maart 2015: Anne Speckens
Mindfulness, de toepassing en mogelijke betekenis voor het basis en voortgezet onderwijs
Korte impressie, plus Q&A met publiek op film

21 mei 2015: Jo Hermanns
Een pedagogisch antwoord op passend onderwijs
Korte impressie op film

17 juni 2015: Henk Oosterling
De noodzaak van mediawijsheid en ecowijsheid in het basisonderwijs
Korte impressie op film, met Q&A

 

Verslagen van 2013-2014

12 september 2013: Paul Verhaeghe
Identiteit en onderwijs

14 november 2013: Paul Frissen
Onderwijs, vrijheid en tragiek

16 januari 2014: Joseph Kessels
Je kunt niet slim zijn tegen je zin!

13 februari 2014: Monique Volman
Betrokkenheid als leeropbrengst

13 maart 2014: Kees van der Wolf
Over de leraar als frontliniewerker

15 mei 2014: Gert Biesta
Kind, school en wereld, een pleidooi voor wereldgericht onderwijs

12 juni 2014: Max van Manen
Fenomenologie en pedagogiek; hoe verstaan wij onze kinderen en jongeren.

 

Verslagen van 2012-2013

1 november 2012: Micha de Winter
Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

13 december 2012: Rob Martens
Leren met ICT, tussen leren en verdwalen

10 januari 2013: Dolf van den Berg
Met hart en ziel betrokken bij het onderwijs. maar toch..!

7 februari 2013: Jelle Jolles
Ontplooiing van kinderen vanuit neuropsychologische invalshoek: over steun, sturing en inspiratie

7 maart 2013: Jos Kessels
Denken helpt niet, je moet geraakt worden

4 april 2013: Charlotte Visch
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas

13 juni 2013: Luc Stevens en Marcel van Herpen
Het Pedagogisch Antwoord op ontkoppeling

 

Verslagen en video’s van 2011-2012

27 september 2011: Prof.dr. Luc Stevens
Het kind als antwoord
Hele lezing op film

9 november 2011: Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer.
Spraak- en taalontwikkeling vanuit neurobiologisch perspectief
Samenvatting op film

11 januari 2012: Ferre Laevers
De kracht van een procesgerichte benadering in het perspectief van talentontwikkeling en excellentie
Samenvatting op film

29 februari 2012: Dr. Bas Levering
Hoe de pedagogiek uit school en opleiding verdween en wat er daarna overbleef Samenvatting op film

21 maart 2012: Ludo Heylen
Perspectief nemen. De kern van leerkracht zijn
Samenvatting op film

26 april 2012: Martine Delfos
Pubers en communicatie

20 juni 2012: Beate Letschert
Ermutigung, een pedagogisch principe
Samenvatting op film

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief