Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Onderwijsavond met Karen Heij en Paul Frissen: Over ongelijkheid en de rol van toetsing in ons onderwijs

Op de voorlaatste NIVOZ-onderwijsavond van het schooljaar staat Karen Heij met Paul Frissen op het podium. Karen Heij werkt als zelfstandig toetsexpert en is in april 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de eindtoets basisonderwijs, waarmee ze het onderwijsgesprek van nieuwe invalshoeken voorzag. Samen met hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen spreekt zij op woensdagavond 13 april 2022 over de rol van toetsing en over de vraag: wie bepaalt wat kwaliteit van onderwijs is? Over het in beeld brengen van groei en doorbreken van een systeem dat ongelijkheid in stand houdt.

I.v.m. lopende RIVM-maatregelen en de onzekerheden rondom evementen is het nog niet duidelijk of de NIVOZ-onderwijsavonden in theater Maitland in Driebergen plaatsvinden of online. De ticketprijs is daar - per avond - mede van afhankelijk.


Leerlingen en leraren zijn geen robots. Menselijke ontwikkeling, opvoeding en onderwijs zijn geen processen met eenduidige, voorspelbare verbanden van oorzaak en gevolg. Toch lijken principes van industriële processen - standaardisering en efficiëntie – vaak dominant in ons onderwijssysteem. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de vergelijking van cognitieve prestaties, waarbij een kloof tussen winnaars en verliezers ontstaat. Het is tijd voor een humanisering van het onderwijs. In de reeks NIVOZ-onderwijsavonden in het schooljaar 2021-2022 onderzoeken we hoe we het menselijke in het onderwijs kunnen terugbrengen, dan wel behouden. Lees hier meer over ons jaarthema ‘I’m not a robot’.  

Over ongelijkheid en de rol van toetsing in ons onderwijs

De tweedeling van de samenleving in insiders en outsiders dreigt al op jonge leeftijd, door de rol van de school als ‘selectiefabriek’. Gestandaardiseerde toetsing zou een eerlijke vergelijking mogelijk moeten maken, maar biedt te weinig ruimte voor en inzicht in ontwikkeling. Wanneer insiders de inhoud, cultuur en evaluatie van ons onderwijs bepalen, blijft ongelijkheid in stand. Welke tegenkracht kunnen scholen bieden om leerlingen echt verder te helpen?

Over Karen Heij
Karen Heij is ruim 30 jaar als toetsontwikkelaar betrokken bij formatieve en summatieve vormen van toetsing. Momenteel is ze zelfstandig toetsexpert. Karen was tot maart 2016 directeur van bureau ICE, waar zij een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de IEP-Eindtoets. "Ik vond al heel lang dat het basisonderwijs gebaat zou zijn bij een andere eindtoets. Toen de politiek besloot het breekijzer in de markt te zetten en meerdere aanbieders gelijke kansen te geven, hebben we die gelegenheid met beide handen aangegrepen." Ze is van mening dat toetsen leerlingen verder moeten helpen: "Toetsen om leerlingen een goed beeld van zichzelf te laten krijgen. Toetsen om als docent de leerlingen daarna verder te kunnen helpen". In het huidige onderwijs hebben toetsen echter vaker de bedoeling de leerlingen af te rekenen.

Lees hier over haar proefschrift: Van de kat en de bel, tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs’ (april 2021). Klik hier voor de samenvatting. U kunt de digitale versie van het proefschrift hier vinden.

Een artikel en een podcast: 'Een eindtoets uit 1969, heeft die niet een houdbaarheidsdatum?'

Over Paul Frissen
Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij doceert, verricht onderzoek en adviseert op het terrein van de bestuurskunde en de politieke filosofie. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Dichterbij, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Frissen stond eerder op een NIVOZ-podium, in november 2013. Destijds riep hij in zijn voordracht impliciet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en tegenkrachten. ‘Scholen zouden veel scherper moeten zijn op hun eigen identiteit en hun maatschappelijke verankering. Van wie is het onderwijs nu eigenlijk? Van u toch? In 2020 gaf Frissen een mini-college.

Enkele van zijn publicaties zijn: De Staat van Verschil. Een Kritiek van de Gelijkheid (2007),  De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (2013) en Staat en taboe. Politiek van de goede dood (2018)

Data en aankondigingen NIVOZ-onderwijsavonden '21-'22

Locatie en tijd

Deze NIVOZ-onderwijsavonden vinden normaliter plaats in theater Maitland op landgoed De Horst in Drieberen. Maar door de onzekere coronasituatie en de RIVM-maatregelen is het nog mogelijk dat het een online webinar wordt, via Zoom en/of in een studio op landgoed De Horst in Driebergen. De avond begint in elk geval om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur (al dan niet digitaal) open.

Tickets

I.v.m. lopende RIVM-maatregelen en de onzekerheden rondom evementen is het nog niet duidelijk of de NIVOZ-onderwijsavonden in theater Mailtland in Driebergen plaatsvinden of online. De ticketprijs is daar - per avond - mede van afhankelijk. De entreeprijs vind je dan in de rechterkolom. Daar kun je direct ook afrekenen.

Voor schoolteams

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of [email protected]

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief