Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Wat is platform hetkind?

Platform hetkind is een van de vier pijlers waarmee stichting NIVOZ haar missie probeert te realiseren: het sterken van leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht en daarmee in hun pedagogisch handelen. Via online verhalen en publicaties willen we jou als bezoeker laten deelnemen aan een meer fundamenteel gesprek over goed onderwijs en de vele (pedagogische) keuzes die je daarin maakt.

Visie/basismotief (NIVOZ breed)

Het duurzaam voortbestaan van onze vrije, open-democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving en wereld: ‘Ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de samenleving.’

Vorming van mensen gebeurt via onderwijs, pedagogische vragen daarbij zijn:

 • Hoe kunnen we kinderen en jongeren zich verbonden laten voelen met zichzelf, de ander en de wereld om hen heen?
 • Hoe kunnen we ze laten groeien en ondersteunen in autonomie, (zelf)vertrouwen, met kennis en vaardigheden, zodat ze een verantwoordelijke rol in de samenleving kunnen vervullen.

Missie (NIVOZ breed)

Het sterken van leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Kerntaak

Onze taak is dat de lezer zichzelf gaat zien als instrument en de leerlingen als volwaardige mensen. ‘Elkaar in het onderwijs (leraar-leerling, leraren onderling, docent-student) telkens als mens kunnen blijven zien en wat dat betekent. De ander erkennen als van zichzelf).

NIVOZ-breed betekent dat dat wij onze bezighouden met de vorming, opleiding en bemoediging van onderwijsprofessionals. Het platform richt zich van deze drietaken het meest op de bemoediging van leraren en de indirecte vorming. De lezer weet zich bemoedigd door de verhalen, de auteur deelt de ervaringen die hem in interactie vormen.

Kernwoorden

Verbondenheid en verantwoordelijkheid.

We hebben een consequente tone of voice, we laten een consequentie en consistentie zien in onze verhalen. We laten zien dat er een openheid is voor het perspectief van de ander. De verhalen doen een uitdrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van de leraar. Wij willen laten zien hoe de leraar – met alle veranderingen – in de drivers seat kan blijven.

Middel(en)

Centraal staan de verhalen op het platform (op de andere twee delen van de site communiceren we over evenementen en eigen (offline) publicaties en de trajecten). Verhalen moeten ertoe leiden dat de lezer voelt dat hij/zij in staat is eigen keuzes te maken en dat deze die keuzes kan verantwoorden.

Op NIVOZ-platform hetkind vind je een schat aan lezenswaardige colums en (wetenschappelijke) artikelen. Ze zijn gecategoriseerd in acht thema's en naar type/vorm. De namen van de dossiers zijn:

 • Leraar zijn
 • Leider zijn
 • Pedagogische tact
 • Motivatie
 • Ouders en school
 • Curriculum
 • Brede vorming
 • Rechtdoen aan verschillen
   
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief