Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz onderzoek & ontwikkeling

Programma ‘Grootstedelijke Pedagogiek’

NIVOZ heeft het initiatief genomen om, in nauwe samenwerking met alle vijf lerarenopleidingen in Rotterdam, een programma te ontwikkelen om de pedagogische oriëntatie in het Rotterdamse opleidingsonderwijs te verstevigen. Dat doen we rondom de vraag: Wat vraagt de grootstedelijke context in Rotterdam van het pedagogisch handelen van leraren en het opleiden daartoe?

Als nieuwkomers in Rotterdam hebben wij vanuit NIVOZ in de afgelopen maanden kennisgemaakt met de lerarenopleidingen die deze stad rijk is. We zien unanieme gedrevenheid om alle Rotterdamse jongeren goed onderwijs te geven én een gedeelde overtuiging dat het sterken van het pedagogische handelen van leraren daarvoor cruciaal is.

De samenwerking maakt het mogelijk om over de grenzen van de verschillende organisaties en opleidingen heen te bewegen. Zo kunnen we de expertise die er is stevig benutten en elkaar versterken door ervaringen, onderzoeksresultaten en good practices uit te wisselen en samen theorieën te verdiepen en praktijken te ontwerpen.

In het programma ‘Grootstedelijke pedagogiek’ (PGP) richten we ons – samen met Thomas More Hogeschool, EMPO, Hogeschool Rotterdam, Inholland en Codarts - op onderzoek en praktijkontwikkeling.

Dat doen we langs drie programmalijnen:

 1. Leerkringen
  Leerkringen van opleiders, leraren en onderzoekers, die zich richten op gedeelde vraagstukken over de pedagogische dimensie van het opleiden van leraren. Praktijkonderzoek gericht op onderwijsontwikkeling.
   
 2. Funderend onderzoek
  Onderzoeksprojecten en (promotie)onderzoek naar verschillende aspecten van de pedagogische dimensie van onderwijs en opleiden.
   
 3. Inspiratie en kennisdeling
  Inspirerende activiteiten om de brede onderwijsgemeenschap van Rotterdam (incl. oud-studenten van de opleidingen) ervaringen en kennis te bieden om het pedagogisch denken en handelen te blijven verdiepen; bijv masterclasses, lezingen, coaching.
   

Eind oktober 2022 vonden de eerste verkenningen plaats in een eerste bijeenkomst van het PGP.

Kernpublicatie:

Voor welke uitdagingen staat het onderwijs in een stad als Rotterdam en welke rol kan de pedagogiek daarin hebben?

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief