Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Privacy statement stichting NIVOZ

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 maart  2021

Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer wij met u in contact treden. Het is onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met uw informatie om te gaan en uw privacy te beschermen. In dit privacy statement informeren wij u over welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dit doen en hoe hiermee uw gebruikerservaring wordt verbeterd, en leggen wij u uit waar u toestemming voor geeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Stichting NIVOZ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld. Wij bieden alle gebruikers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

1. Rechten

Wij wijzen u graag op de maatregelen die u zelf kunt nemen en de rechten die u heeft ten aanzien van de bescherming van uw privacy. Dankzij de vanaf 25 mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw data/gegevens . Via MIJN NIVOZ heeft u toegang tot al uw bij ons bekende persoonsgegevens.
  • Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.

Wanneer wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen, heeft u het recht op intrekking hiervan. Ook dit kunt u beheren via MIJN NIVOZ.

2. Toepasbaarheid van privacy beleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, de mediakanalen en op overige digitaal verkeer met  stichting NIVOZ. Door het aanvinken van specifieke vakjes, bijvoorbeeld in formulieren voor het aanvragen van informatie (nieuwsbrief, downloads en inschrijvingen), geeft u NIVOZ expliciete toestemming om op basis van uw interesse informatie toe te sturen.

3. Waarom NIVOZ gegevens verzamelt

Wij verzamelen gegevens om beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De website maakt om die reden gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en tracking van unieke gebruikers aan de hand van IP-adressen om de website te helpen analyseren, en beter inzicht te krijgen, in hoe gebruikers de site gebruiken. Via een cookiebar wordt hiervan melding gemaakt.

De door een cookie gegenereerde, geanonimiseerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van stichting NIVOZ of die van een derde partij. Voor het beheer van deze informatie/data heeft NIVOZ een samenwerking met FIZZ. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst overeengekomen.  Voor de financiële administratie rondom onze diensten heeft NIVOZ een samenwerking met administratiekantoor Finance Matters. Ook hiervoor is een verwerkingsovereenkomst opgesteld.

NIVOZ heeft de voorwaarden geaccepteerd die Google, Twitter, Facebook en LinkedIn hebben opgesteld om gebruik te maken van hun diensten.

4. Cookies verwijderen

Het is altijd mogelijk om uw browsergeschiedenis (met name opgeslagen cookies) te wissen, anoniem gebruik te maken van het internet of aan te geven dat een advertentie voor u niet relevant is, of dat u deze niet nog eens wilt zien. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, echter kunt u uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld is het mogelijk dat sommige functies en services op websites niet correct functioneren.

Cookies verwijdert u het gemakkelijkst via uw browser. Hier vindt u een link hoe dat kan.

Hieronder is een lijst met de meest gebruikte browsers en tevens een link naar hoe in deze browsers cookies te verwijderen:

5. Persoonsgegevens

Voor communicatie, berichtgeving, nieuwsbrieven, toegang tot aangevraagde documenten of een online of offline event vragen wij u om uw persoonsgegevens, zoals:

  • Voornamen, voorletters, achternaam, titulatuur, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Diensten die u bij ons heeft afgenomen.
  • Werkgever, contactgegevens werkgever.

6. Algemene communicatie NIVOZ

Wanneer u berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze (tijdelijk) bewaren. Soms wordt u naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. Indien niet meer nodig, worden uw gegevens verwijderd. De genoemde gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij en binnen de EU, en zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

7. Download document, inschrijving evenement, aanmelding nieuwsbrief, contactopname

Bij het invullen van een formulier op onze website waarbij u expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behouden wij ons het recht voor om uw informatie op te nemen in ons mailbestand. Dit geldt voor downloadformulieren, inschrijvingen voor events of webinars, het aanmelden voor onze nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.

NIVOZ maakt geen gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij ons bekende kenmerken en uw gedrag op onze webdomeinen.

8. Aanpassen/uitschrijven via MIJN NIVOZ

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, aan te passen of om u zich af te melden bij NIVOZ. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de NIVOZ-nieuwsbrief via de nieuwsbrief zelf, of via het beheer van uw persoonsgegevens in MIJN NIVOZ.

9. Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten (o.a. trajecten en podiumactiviteiten), vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk om een wettelijk bindend contract aan te kunnen gaan en om onze diensten op een goede wijze te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en de administratie daaromtrent te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van stichting NIVOZ of die van een derde partij (FIZZ, voor de gebruiksgegevens van de website, Finance Matters voor onze financiële administratie). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Alle deelnemers aan onze trajecten kunnen via MIJN NIVOZ hun persoonlijke gegevens wijzigen en/of verwijderen.

10. Doeleinden en bewaartermijn gegevens

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in deze privacy statement, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij bewaren uw gegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

11. Derden

De niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt wordt niet met derde partijen gedeeld, met uitzondering van de hierboven genoemde partijen (FIZZ en Finance Matters). In gevallen waarin dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kan de informatie binnen NIVOZ gedeeld worden. Onze werknemers en ZZP-ers in dienst van NIVOZ zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

12. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het leveren van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

13. Contactinformatie voor vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy statement voldoen en of ons gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Heeft u vragen of opmerkingen over dit  privacy statement of m.b.t. ons handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of met ons via: [email protected]
 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief