Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Richtlijnen blogs en artikelen

Steeds vaker krijgen we columns, artikelen of blogs toegestuurd van onderwijsbetrokkenen (ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders) die ze graag gepubliceerd willen zien op hetkind. Daar zijn we heel blij mee. Maar niet alles past, zo blijkt soms ook. Op deze pagina proberen we richtlijnen en oriëntaties te bieden voor bestaande auteurs en nieuwe schrijvers.

Criteria columns / artikelen

  • De thematiek is pedagogisch van aard (vanuit een bepaalde visie geschreven en communiceert (morele) waarden)
  • Het verhaal inspireert, heeft een verbindende toon en is voorzien van onderbouwing

Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  1. In hoeverre is het blog aan de eigen ervaring gekoppeld, betrekt de auteur zichzelf in het verhaal, is hijzelf de lerende (zelfkritiek)? (inspiratie)
  2. In hoeverre houdt de auteur ruimte en openheid, is de toonzetting uitnodigend naar anderen, zet het de ander aan om zijn verhaal te vertellen? (verbinding)
  3. In hoeverre verwijst de auteur naar andere (wetenschappelijke) bronnen (legitimatie/onderbouwing)?
    ​​​​
  • De auteur laat een verantwoordelijkheid/eigenaarschap zien, in de zin dat deze aanspreekbaar is op de inhoud en hierover in gesprek wil gaan (achter en voor de schermen).
  • Het motief van de auteur is een bijdrage leveren aan een goede onderwijspraktijk (dus niet: een commercieel belang)
  • Het verhaal is constructief van aard, biedt oplossingen of handreikingen (in tegenstelling tot louter aanwijzen van ‘fouten’ of analyses van ‘systemen’)

Samenwerking

We voelen een verantwoordelijkheid (dus laten we ons aanspreken en reflecteren we op ons eigen gedrag en onze waarden) en een verbondenheid. We vormen al doende een kritisch collectief, juist omdat we elkaar nodig hebben om te zien wat we doen, en zouden willen doen. We zijn met schrijvers, collega’s en lezers in gesprek. We leren met en van elkaar.

We beseffen dat een blog of artikel schrijven – en met een groter publiek delen – iets persoonlijks en kwetsbaars kan zijn. Zorgvuldigheid, aandacht en respect is in dat proces van ontwikkeling geboden. Altijd weer.

Een blog kun je sturen naar [email protected].
Annonay Andersson of Joyce van den Bogaard proberen alle mails binnen 72 uur (drie werkdagen) te beantwoorden.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief