Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Richtlijnen blogs en artikelen

Steeds vaker krijgen we columns, artikelen of blogs toegestuurd van onderwijsbetrokkenen (ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders) die ze graag gepubliceerd willen zien op hetkind. Daar zijn we heel blij mee. Maar niet alles past, zo blijkt soms ook. Op deze pagina proberen we richtlijnen en oriëntaties te bieden voor bestaande auteurs en nieuwe schrijvers.

 

Pedagogische oriëntatie

Om te beginnen vormen we een platform dat heel bewust pedagogische oriëntaties biedt, visie draagt en (morele) waarden communiceert: op weg naar ‘het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van het kind’ (pedagogische tact). In de verhalen op hetkind zit dus een richting en een kleur. De zorg voor kinderen brengt ons samen en de emancipatie van de leerling (en de leraar) staat centraal.

Inspiratie, legitimatie en verbinding

We willen ook graag dat een artikel inspireert, legitimeert en verbindt. Dat is ook – denken wij – wat een artikel zo typisch van hetkind maakt. En wat de lezer waardeert. Maar waar hebben we het dan over? Vragen die helpen:

In hoeverre is je blog aan je eigen ervaring gekoppeld, betrek je jezelf in het verhaal, ben jezelf de lerende? (Inspiratie)
In hoeverre verwijs je naar andere bronnen dan jezelf? (Legitimatie)
In hoeverre houd je ruimte en openheid dan wel ben je in toonzetting uitnodigend naar anderen, zet het de ander aan om zijn verhaal te vertellen? (Verbinding)

Samenwerking

We voelen een verantwoordelijkheid (dus laten we ons aanspreken en reflecteren we op ons eigen gedrag en onze waarden) en een verbondenheid. We vormen al doende een kritisch collectief, juist omdat we elkaar nodig hebben om te zien wat we doen, en zouden willen doen. We zijn met schrijvers, collega’s en lezers in gesprek. We leren met en van elkaar.

Redactie

Soms komen we tot een conclusie dat een artikel, blog of column (nog) niet past. Dat er nog iets nodig is. Niet om iets mooier te maken dan het is, wel om het passender te maken, scherper, meer in lijn te brengen met wat we met elkaar beogen. De ene keer lukt dat met een kloppend intro, waardoor alles ineens ‘anders’ leest. Soms door een woordje erbij te zetten of juist eraf te halen, om de stelligheid of de overdrijving eruit te halen die de verbinding in de weg zit. Maar een enkele keer zien we als redacteur ook dat er (nog) te weinig vlees aan zit, dat het blog te ver af staat – qua inhoud, qua toon, qua stijl –  van de pedagogische kleuring en/of de drie begrippen: inspiratie, legitimatie en verbinding. Of dat het artikel te zeer een (commercieel) eigen belang dient. We proberen dan samen alsnog een slag te maken, dan wel  de conclusie te trekken dat we het zo niet op deze site moeten willen zetten.

Overige richtlijnen die een rol spelen:

Wat is je motief achter het schrijven van je verhaal?

Een bijdrage willen leveren aan hetkind, als inspirerend, legitimerend en verbindend platform. Een bijdrage willen leveren aan goede onderwijspraktijk. Vanuit een besef dat dit gebeurt vanuit ontwikkeling van jezelf, vanuit twijfel en kwetsbaarheid, vanuit relatie, in interactie met anderen (lezers, medebloggers, kinderen, collega’s).

Wat is jouw relatie met onze zeven principes voor goed onderwijs?

Een goed blog raakt namelijk alle zeven principes, impliciet of expliciet. Een blog komt in aanmerking voor publicatie als er tenminste een principe nadrukkelijk leesbaar in zit.

En verder…

Raak je de grote (politieke) thema’s, zorg dan voor een gedegen en/of fundamentele ondergrond.
Zorg dat je blog niet vanuit een slachtofferrol geschreven is.
Doe niet aan “blaming the system” zonder redelijke alternatieven aan te dragen (want perspectief is nodig).
Schrijf je blog zoveel mogelijk zonder “ego”.
Maak van je blog geen verkapte “reclame”.

Tot slot

Steeds meer mensen sympathiseren met het platform, met de verhalen en alle mensen die eraan bijdragen. We beseffen dat we het met elkaar doen en dat een blog schrijven – en met een groter publiek delen – iets persoonlijks en kwetsbaars kan zijn. Zorgvuldigheid, aandacht en respect is in dat proces van ontwikkeling geboden. Altijd weer.

Een blog kun je sturen naar redactie@nivoz.nl
Annonay Andersson of Joyce van den Bogaard proberen alle mails binnen 72 uur (drie werkdagen) te beantwoorden.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief