Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Auteursrecht

‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.’ (Artikel 1 Auteurswet)

Op al onze artikelen rust auteursrecht (of ‘copyright’). Dat betekent dat de auteur als enige mag beslissen over de exploitatie van zijn werken. Artikelen die op onze website staan, zijn dus auteursrechtelijk beschermd.

Een alinea of citaat overnemen uit een artikel mag altijd, vermeld dan de titel van het oorspronkelijke artikel, de auteur, de bron www.nivoz.nl en een hyperlink naar het artikel.

Een artikel in zijn geheel overnemen, om bijvoorbeeld op een eigen website of in een (offline) boek of tijdschrift te plaatsen, mag met toestemming van de auteur. Om in contact te komen met de auteur, klik je op zijn/haar profiel, waarna de contactgegevens tevoorschijn komen. Stel ons ook altijd op de hoogte als je een artikel wilt overnemen, door te mailen naar: [email protected]. Als de auteur toestemming geeft voor het herplaatsen, meld dan ook de bron van herkomst erbij: www.nivoz.nl of met een hyperlink naar het artikel.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief