Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Jelle Jolles

hoogleraar Hersenen, gedrag en educatie

Professor Jelle Jolles is hoogleraar ‘Hersenen, gedrag & educatie’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van het onderzoeksinstituut LEARN! en het Centrum Brein & leren in Amsterdam.

Jolles is afgestudeerd in de neurochemie (1975) en in de neuropsychologie (1976) aan de Universiteit Utrecht. Tot 1985 werkte hij aan de psychiatrische universiteitskliniek in Utrecht.

Vanaf 1986 was hij hoogleraar Neuropsychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij was hoofd van de neuropsychologische gezondheidszorg in het academisch ziekenhuis en in het algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Vijverdal. Naast onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie hield Jolles zich hier bezig met de neuropsychologische effecten van hersenletsel.

Vanaf 1995 ging hij zich met zijn centrum ook richten op de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De Study of Attentional Disorders Maastricht (SAM) was een grote neuropsychologische studie. Daarin werden bijna 1000 kinderen vanaf 5 jaar cognitief onderzocht en enkele jaren gevolgd. ADHD en verwante problematiek werden erin onderzocht.

In de jaren 2002 tot 2006 was hij voorzitter van de Nationale commissie Hersenen en Leren. Deze was ingesteld door NWO en OCW mede naar aanleiding van zijn lidmaatschap van een internationale stuurgroep op gebied van Leven lang Leren. Deze stuurgroep ressorteerde onder het Centre for Educational Research and Innovation (CERI), een instituut van de OESO. Met de commissie organiseerde hij de landelijke ‘Week van Brein & Leren’ in 2004 en bracht een Nederlandstalig boek uit (‘Leer het brein kennen’; 2005).

Jolles was vanaf deze periode de pleitbezorger van een actieve dialoog tussen neurowetenschappen en de praktijk van het onderwijs. Dit resulteerde in de toekenning van een grote overheidssubsidie voor een landelijk programma op gebied van brein en leren waarvan hij de initiator is. Hij coördineert dit onder NWO vallend onderzoeksprogramma dat loopt van 2010 tot 2015.

In februari 2009 werd hij aangesteld aan de Vrije Universiteit Amterdam als directeur van het nieuwe onderzoeksinstituut LEARN! (‘Research in Education’). Momenteel is hij ook hoofd van de afdeling Educational Neuroscience (‘Onderwijsneurowetenschap’) van de faculteit Psychologie en Pedagogiek en is hij directeur van het daaraan geassocieerde Centrum Brein & Leren.

Hij beijvert zich voor het instellen van de z.g. ‘Academische werkplaatsen’ in samenwerking met maatschappelijke instellingen zoals scholen en hogescholen. Academische werkplaatsen zijn bedoeld om toegepast onderzoek alsmede onderwijsinnovatie te realiseren door inzet van financiële en personele middelen van universiteit en maatschappelijke partners.

Hij geeft veel lezingen en workshops voor maatschappelijke organisaties en keynotes op nationale en internationale conferenties.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief