Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Sieneke Goorhuis

emeritus hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen

Prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer (1946) is emeritus hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft ze onderzoek gedaan naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak-en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In de laatste jaren van haar actieve medische praktijk onderzocht zij met haar team wekelijks ongeveer dertig kinderen met verdenking op ontwikkelingsachterstanden. Schokkend vond ze de toename van het aantal gezonde kinderen in de kliniek. Dit was voor haar de aanleiding om zich bezig te gaan houden met de verschoolsing van het peuter- en kleuterleven.

Sieneke Goorhuis-Brouwer was lector Early Childhood (3-7 jaar) bij Stenden Hogeschool in Noord Nederland, met Pabo-opleidingen in Leeuwarden, Emmen, Assen, Groningen en Meppel . Meer publicaties van Goorhuis – Brouwer vind je in het overzicht van de publicaties van het lectoraat Early Childhood (pdf).

Sieneke Goorhuis werkte 35 jaar in het Universitair Medisch Centrum Groningen op de afdeling KNO/Communicatieve stoornissen bij kinderen. Zij verrichtte daar onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de effecten van een meertalige opvoeding, de diagnostische processen bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak- en taalproblemen op de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind.

In 2003 kreeg zij een koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw) voor haar meer dan gewone inzet voor de belangen van kinderen met spraak- en taalstoornissen, waarbij de realisatie van multidisciplinaire diagnostiek een belangrijk speerpunt vormde. Integratie van verschillende beroepsgroepen en werkwijzen vanuit pedagogisch perspectief stonden daarbij centraal.
 
Haar werk is, mede door haar lobby binnen alle geledingen van de Gezondheidszorg, van grote invloed op de dagelijkse praktijkvoering in Nederland. Wekelijks onderzocht zij met haar team ongeveer 30 kinderen van wie men vermoedde dat zij een ontwikkelings-achterstand hadden. Vooral de laatste jaren neemt het aantal gezonde kinderen in de kliniek sterk toe, reden waarom zij zich bezig is gaan houden met de verschoolsing van het kinderleven. In 2005 organiseerde zij rond dit thema twee congressen: “Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren?”en “De Kleuterschool terug!”. Sinds 2006 schrijft zij ook columns over opvoeding in het Friesch Dagblad. Een aantal van deze columns is gebundeld in: “Kleine pedagogiek voor grote mensen”, “Alles op zijn tijd” en “Spelenderwijs”, Uitgeverij SWP, Amsterdam.
 
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief