Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Hans Boutellier

wetenschappelijk directeur Verwey Jonker Instituut

Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut; van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur. Vanuit deze functie is hij eerste woordvoerder van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Sinds april 2016 is Hans in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Vanaf 2006 bekleedde hij aldaar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.

Hij studeerde in 1980 af als sociaalpsycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’ en houdt zich sindsdien bezig met maatschappelijke thema's vanuit een moreel perspectief: sociale orde, openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Over deze onderwerpen schreef hij, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties, waaronder vier boeken (die ook in het Engels en Frans werden uitgegeven). Hij was o.a. hoofdredacteur van de tijdschriften Psychologie en maatschappij en van Justitiële verkenningen. In 2011 publiceerde hij 'De improvisatiemaatschappij: over de sociale ordening van een onbegrensde wereld'. Zijn meest recente boek is 'Het seculiere experiment: hoe we van God los gingen samenleven' (Boom Filosofie, 2015). In zijn recente werk besteedt hij veel aandacht aan de kenmerken en consequenties van de netwerksamenleving voor sociale en morele vraagstukken.

Hans is onder andere lid van de Raad van advies van de Politieacademie, voorzitter van de Commissie Justitiële Interventies, voorzitter of lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en het tijdschrift Secondant.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief