Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij.

Hans Boutellier was op woensdag 15 november 2017 de derde spreker in de serie van zeven NIVOZ-onderwijsavonden. De titel van zijn lezing luidde Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij.

Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2016 is hij deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit (faculteit sociale wetenschappen). Hij bekleedt daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.

Op deze pagina blikken we terug op de avond.

U vindt hier:

De zeven Onderwijsavonden van NIVOZ staan dit schooljaar namelijk in het teken van het begrip Volwassenheid, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip is – denken wij – behulpzaam bij pedagogische vragen en in je dagelijkse onderwijspraktijk. In de septembermaand onderzochten we dit begrip volwassenheid vanuit een spiritueel perspectief. In oktober vanuit een democratisch perspectief en in de maanden november/december vanuit een maatschappelijk perspectief. Van elke periode stelt NIVOZ een e-book, zie link voor eerder edities.

Een inleidende tekst van Hans Boutellier

De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. Men spreekt van een netwerkmaatschappij. Deze heeft zich ontwikkeld tegen de achtergrond van enkele grote ontwikkelingen, zoals de informatisering. Dit heeft consequenties voor de sociale structuur en de organisatie van de samenleving. Boutellier gebruikt de geïmproviseerde muziek als een metafoor om de sociale ordening te begrijpen. Deze situatie stelt ook nieuwe eisen aan de opvoeding. We hebben te maken met een seculiere conditie, dat wil zeggen dat de grote levensbeschouwingen niet zonder meer richtinggevend zijn – althans collectief. Een gedeelde publieke moraal (waarden en normen) zijn niet vanzelfsprekend meer, zeker gezien de immigratie van niet-westerse groepen. Tegen die achtergrond wordt waardenvol opvoeden opnieuw van groot belang – Boutellier deelde hierover zijn inzichten, onder andere gebaseerd op zijn laatste boek Het seculiere experiment (Boom filosofie).

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief