Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Wouter Pols

vml. docent en onderzoeker Hogeschool Rotterdam, auteur

Wouter Pols is auteur, onderzoeker en voormalig docent-opleider. Meest recent was hij actief als deeltijdonderzoeker op de Hogeschool Rotterdam, binnen het Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Ik ben geboren in 1946. Ik ben aanvankelijk als onderwijzer opgeleid en studeerde later pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ik promoveerde in 2016 op een opvoedingsfilosofische studie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik begon mijn beroepscarrière als leraar in het speciaal onderwijs, werkte vervolgens als pedagoog en lerarenopleider in het hoger onderwijs. Momenteel ben ik als deeltijdonderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Mijn publicaties betreffen zowel de theoretische als de praktische pedagogiek. Samen met Joop Berding schreef ik Schoolpedagogiek (Noordhoff). Daarvan verschijnt in 2018 de vierde druk.

Zowel de praktijk als de theorie van opvoeding en onderwijs inspireren me. De theorie is voor mij een cognitief middel om de opvoedings- en onderwijspraktijk te doordenken. Ik heb de afgelopen decennia vooral over de grens gekeken naar inspirerende pedagogische theorieën. Klaus Mollenhauer heeft me in de jaren 80 en 90 geïnspireerd; later inspireerden me Philippe Meirieu en de lacanianen Francis Imbert en Jean-Paul Resweber. Niet-pedagogische bronnen zijn voor mij: Jacques Lacan, Michael Polanyi, Hannah Arendt en sinds kort Merleau-Ponty,

NIVOZ is voor mij een platform waar praktische en theoretische ideeën over opvoeding en onderwijs gedeeld kunnen worden. Luc Stevens heeft met NIVOZ in ons land letterlijk en figuurlijk een ruimte geschapen waar vrijelijk over opvoeding en onderwijs (na)gedacht kan worden. In het vertechniseerde en vereconomiseerde onderwijsklimaat van de afgelopen decennia was dat hard nodig. Ik voel me daar erg thuis.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief