Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Ingelaste onderwijsavond in Driebergen: ‘Dat is pedagogiek’

Pedagogiek is terug van weggeweest. We spreken over de pedagogische opdracht, pedagogische idealen, de pedagogische relatie, pedagogische professionaliteit, de pedagogisch medewerker, de leraar als pedagoog. Maar wat houdt pedagogiek nu precies in? Op woensdag 15 mei 2019 was er een speciale Onderwijsavond in Driebergen rondom het boek ‘Dat is pedagogiek’, een onmisbaar werk, onder eindredactie van de Leuvense hoogleraar Jan Masschelein. Met de co-auteurs Wouter Pols en Carlijne Ceulemans (Universiteit Antwerpen), Simon Verwer (Hyperion Lyceum) en Masschelein zelf werd de verdieping gezocht.

N.a.v. deze avond is er geschreven:

Geluidsbestand:

Je hoort achtereenvolgens:

9,40 - 12,58: Rob Martens (dir. NIVOZ)
13,00 - 22.02: Rikie van Blijswijk (introductie)
22,20 - 49,35: Jan Masschelein (samensteller boek)
49,40 - 1.10,00: Carlijne Ceulemans
1.10,05 - 1.13,10: Hester IJsseling (lector Hogeschool Thomas More)
1.13,10 - 1.32,05: Wouter Pols
1.32,05 - 1.46,10: Wouter met Simon Verwer (docent vo)
1.46,15 - 1.48,30: Rene Stoeten (leraar po)
1.48,35 - 2.01,00: Q & A uit de zaal
2.01,00 - 2.02,30: Afronding: Rob Martens (dir NIVOZ)

 

Van oudsher is de pedagogiek de theorie van en voor de opvoedings- en onderwijspraktijk. In die praktijk hebben altijd bepaalde kwesties gespeeld: het doel van opvoeding en onderwijs, de verhouding tussen volwassenen en kinderen, het onderwijs- en vormingsaanbod, de relatie tussen opvoeding, onderwijs en samenleving, de inrichting van de opvoeding en het onderwijs, de pedagogische eisen die aan opvoeders en leraren gesteld moeten worden en last but not least het leervermogen van kinderen en jongeren. De afgelopen decennia is de opvoedings- en onderwijspraktijk grondig veranderd. Dat betekent, dat de genoemde kwesties een nieuwe doordenking vragen. En dat is de reden waarom de pedagogiek terug is van weggeweest.

Dat is pedagogiek introduceert de hierboven genoemde kwesties. Het boek is een onmisbaar referentiewerk voor pedagogen en iedereen met interesse in het pedagogisch denken. Het bestaat uit sleutelteksten met betrekking tot die kwesties uit de pedagogische traditie van de 20ste eeuw. En daarmee is het boek niet alleen een inleiding in de moderne pedagogiek, maar ook een stimulans om over de genoemde kwesties zelf verder na te denken.

De eindredactie van Dat is pedagogiek had de Leuvense hoogleraar Jan Masschelein. Aan het boek deed een groot aantal Vlaamse en Nederlandse pedagogen mee. Het boek werd woensdagavond 15 mei 2019 aan het Nederlandse publiek geïntroduceerd.

Op deze avond gingen de volgende mensen in gesprek:

Jan Masschelein (eindred.). Dat is pedagogiek. Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Download deze PDF om een indruk te krijgen van het boek en de opbouw.
 

Foto's

Daarnaast zijn er foto's gemaakt van fotograaf Ted van Aanholt. Deze kunnen gebruikt worden, mits de naam van de fotograaf wordt vermeld.

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief