Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Ingelaste onderwijsavond in Driebergen: ‘Dat is pedagogiek’

Pedagogiek is terug van weggeweest. We spreken over de pedagogisch opdracht, pedagogische idealen, de pedagogische relatie, pedagogische professionaliteit, de pedagogisch medewerker, de leraar als pedagoog. Maar wat moeten we ons eigenlijk bij de pedagogiek voorstellen? Wat houdt pedagogiek nu precies in? Op woensdag 15 mei is er een speciale onderwijsavond in Driebergen rondom het boek ‘Dat is pedagogiek’, een onmisbaar, doorwrocht werk, onder eindredactie van de Leuvense hoogleraar Jan Masschelein. Met de co-auteurs Wouter Pols en Carlijne Ceulemans (Universiteit. Antwerpen), Simon Verwer (Hyperion Lyceum) en Masschelein zelf wordt de verdieping gezocht.

De kosten voor de avond zijn 25 euro. Het boek 'Dat is pedagogiek' is ter plekke verkrijgbaar. Er is plaats voor maximaal 80 deelnemers. Let op: deze ingelaste avond staat los van de serie Onderwijsavonden over 'Spelen, leren, maken'.


Van oudsher is de pedagogiek de theorie van en voor de opvoedings- en onderwijspraktijk. In die praktijk hebben altijd bepaalde kwesties gespeeld: het doel van opvoeding en onderwijs, de verhouding tussen volwassen en kinderen, het onderwijs- en vormingsaanbod, de relatie tussen opvoeding, onderwijs en samenleving, de inrichting van de opvoeding en het onderwijs, de pedagogische eisen die aan opvoeders en leraren gesteld moeten worden en last but not least het leervermogen van kinderen en jongeren. De afgelopen decennia is de opvoedings- en onderwijspraktijk grondig veranderd. Dat betekent dat de genoemde kwesties een nieuwe doordenking vragen. En dat is de reden waarom de pedagogiek terug is van weggeweest.

Dat is pedagogiek introduceert de hierboven genoemde kwesties. Het boek is een onmisbaar referentiewerk voor pedagogen en iedereen met interesse in het pedagogisch denken. Het bestaat uit sleutelteksten met betrekking tot die kwesties uit de pedagogisch traditie van de 20ste eeuw. En daarmee is het boek niet alleen een inleiding in de moderne pedagogiek, maar ook een stimulans om over de genoemde kwesties zelf verder na te denken

De eindredactie van Dat is pedagogiek had de Leuvense hoogleraar Jan Masschelein. Aan het boek deden een groot aantal Vlaamse en Nederlandse pedagogen mee. Het boek zal woensdagavond 15 mei aan het Nederlandse publiek geïntroduceerd worden.

Op deze avond gaan de volgende mensen in gesprek:

Jan Masschelein (eindred.). Dat is pedagogiek. Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw Leuven: Universitaire Pers Leuven. 

Plaats en tijden

Locatie: Landgoed De Horst.

De Horst 1, 3971 KR Driebergen

Tijden: 19.30 – 21.30 uur
 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief