Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Hans Boutellier op eerste NIVOZ-onderwijsavond in Driebergen: 'Na de ontzuiling, op zoek naar nieuwe waarden'

Vertrouwen als kernwaarde voor de samenleving van morgen. Dat is het jaarthema van NIVOZ en daarvoor zijn er zes onderwijsavonden geprogrammeerd. Op woensdag 27 september begonnen we in Driebergen, met een voordracht van Hans Boutellier. De titel luidde: Na de ontzuiling, op zoek naar nieuwe waarden. Een terugblik.

In zes NIVOZ-onderwijsavonden gaan we samen met onze sprekers op zoek naar voorbeelden in onderwijs en onderzoek waarin 'vertrouwen' het uitgangspunt vormt. De sprekers nemen daarbij hun perspectieven en ervaringen uit verschillende wetenschapsgebieden en onderwijspraktijken mee.

Van de avond met Hans Boutellier lees je hier:

Hans Boutellier
Na de relatief snelle secularisering van de samenleving aan het einde van de jaren zestig, werd Nederland een door en door pragmatische samenleving. Zonder uitgesproken visie op mens en maatschappij, met ruim baan voor het marktdenken, zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht. Deze ‘pragmacratie’ begint te piepen en te kraken. Het verzet groeit en gaat alle kanten op. Waarden krijgen hernieuwde betekenis. Hoe gaan we daarmee om en hoe vormen we die zelf? De titel van zijn lezing is: Na de ontzuiling, op zoek naar nieuwe waarden.

Hans Boutellier (1953) is bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke veerkracht aan de Vrije Universiteit. Voor zijn laatste boeken Het seculiere experiment (2015) en Het nieuwe Westen (2021) was er veel waardering. In november 2017 (zes jaar terug)  stond Hans Boutellier al eens eerder op een NIVOZ-onderwijsavond: Onze grote uitdaging: how to get more love into the system’

Over zijn laatste boek schreef de pers: ‘een lichtgevend proefschrift’ (Paul Schnabel), ‘een langgerekte Aha-Erlebnis’(NRC-Handelsblad), ‘een scherp oog voor de tijdgeest’ (De Volkskrant).

Jaarthema

De samenleving staat op dit moment voor meer dan genoeg grote vragen en urgente uitdagingen, en dit geldt ook voor het onderwijs. Grote maatschappelijke kwesties zoals klimaat, energie en ongelijkheid worden meer en meer voelbaar op individueel niveau. Geluiden van psychische klachten, prestatiedruk en een gebrek aan vertrouwen in en verbondenheid met anderen nemen toe. De jeugd heeft de toekomst, maar de samenleving lijkt complexer dan ooit.

Het komende schooljaar 2023/2024 staat ‘vertrouwen als kernwaarde’ in de schijnwerpers. Vertrouwen zien wij als basis voor de relatie tussen leraar en leerling en als voorwaarde om tot leren te komen. De leerling heeft vertrouwen nodig in zichzelf en in de ander om te komen tot een collectief vertrouwen in het samen leren en samen leven. Vertrouwen in de professional is essentieel voor het gevoel van autonomie en zeggenschap over het eigen vak.

Vertrouwen moet niet naïef zijn, of blind, maar altijd een vertrouwen ín het vertrouwen als uitgangspunt voor onze ontmoeting met de wereld. Gert Biesta (2017) stelt:  “Als we zeggen dat we ergens vertrouwen in hebben, dan gaan we ervan uit dat het goed zal komen. We nemen daarmee een voorschot op de toekomst, op datgene dat nog niet is, nog niet heeft plaatsgevonden”  Misschien nemen we dus zelfs een risico op het goede.    

Ondanks dit risico zouden we moeten kiezen voor vertrouwen, omdat het de meeste kans geeft op (mede)menselijkheid. We moeten ervan durven uitgaan dat de meeste mensen deugen, zoals Rutger Bregman (2019) stelt en ons touwtje weer uit de brievenbus laten hangen, aldus Jan Terlouw.

Driebergen én Rotterdam

NIVOZ heeft voor de nieuwe schooljaargang zes Onderwijsavonden geprogrammeerd. Daarvan zullen er drie in Driebergen plaatsvinden, in het vertrouwde theater Maitland op landgoed de Horst dat plaatsbiedt aan maximaal 270 mensen. De andere drie avonden organiseren we in het Dokhuis in Rotterdam, de plek waar NIVOZ naartoe is verhuisd.

Info over de afzonderlijke avonden (over sprekers, inhoud en tickets) vind je hieronder achter de link.


Driebergen - Theater Maitland, De Horst 1

Rotterdam - Het Dokhuis, Doklaan 10

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur open. Meer info over deze avonden en de sprekers vind je achter de link.

Losse tickets

  • Een ticket kost 40 euro. Op de afzonderlijke aankondigingspagina's - zie hierboven - kun je losse kaarten kopen, per avond dus.
  • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. En vragen we je een mail te sturen naar onze backoffice: [email protected]. We stellen in Driebergen 25 plaatsen beschikbaar voor studenten, in Rotterdam vijf.

Live-streaming, alleen in Rotterdam

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 010-3225450 of [email protected].

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief