Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Onderwijsavond met Stijn Sieckelinck en Melvin Kolf in Driebergen: 'Pedagogisch verbinden in tijden van polycrisis'

Stijn Sieckelinck en Melvin Kolf openen op woensdagavond 25 september de serie NIVOZ-onderwijsavonden en dat gebeurt in theater Maitland in Driebergen. De avond draagt de titel: 'Pedagogisch verbinden in tijden van polycrisis. Door de ogen van een jongerenwerker en een lector.' Stijn is als lector Youth Spot verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en ontwikkelde een pedagogisch perspectief op radicalisering, identiteitsvraagstukken en jongerenwerk. Melvin Kolf is als jongerenwerker en directeur-bestuurder verbonden aan Presikhaaf University. Hieronder lees je een inhoudelijke inleiding op de avond.

De NIVOZ-onderwijsavond met Stijn Sieckelinck en Melvin Kolf is de eerste in een serie van zes. Ze zijn alle gelinkt aan het jaarthema: Verkeerd verbonden - Over hoe we elkaar weer kunnen vinden. Drie avonden zullen plaatsvinden in nauwe samenwerking met drie scholen van stichting NUOVO, op drie verschillende locaties in Utrecht. De andere twee onderwijsavonden zijn in het Rotterdamse Dokhuis, thuishaven van NIVOZ (zie overzicht onder).

Wil je deze Onderwijsavond in Driebergen als onderwijsprofessional (uit po, vo, mbo, hbo of onderzoekscontext) bezoeken? Een los kaartje kost 40 euro. Bestellen kan hier.
Wil je met een team of grote groep komen, dan is er korting mogelijk. Neem dan contact op met [email protected]

Locatie: Theater Maitland, De Horst 1, Driebergen
De avond start om 19.30 uur (tot max 21.30 uur)

 

Een inleidende tekst

Onze kinderen en jongeren groeien op in een polycrisis: een opeenvolging en samenvallen van bedreigingen in uiteenlopende leefwerelden van hun bestaan. Van 'te weinig speelplek voor de deur' tot geopolitieke onrust en alles daartussen. Te veel jongeren die hierdoor in de problemen komen en aan zorg of educatie worden toevertrouwd, verliezen in dit proces hun zelfwaarde, agency en vertrouwen in een goede afloop.

Wat heb je als pedagoog te doen in deze sociaal-maatschappelijke realiteit?

Zowel in jeugdhulp als onderwijs lijkt er een kwantitatief en kwalitatief tekort aan beroepskrachten die als ‘pedagogen in de praktijk’ kunnen fungeren en de verbinding met jongeren en hun leefwerelden kunnen maken en benutten. 

Het kan anders. Dat laat het jongerenwerk elke dag zien.
Jongerenwerkers zijn de praktische pedagogen van onze tijd. Waar jongeren zoekende zijn, worstelen en grenzen aftasten, zien jongerenwerkers geen probleem, maar een uitnodiging. Waar ze dreigen af te haken, uit te vallen of af te glijden, zien zij geen vermijding maar een pedagogisch appel. Waar individuen problemen ervaren schakelen zij het collectief in. Geleid door principes van sociale rechtvaardigheid wordt pragmatisch gekeken wat een jongere nodig heeft om te kunnen groeien. Dat doen zij ‘onlife’: met aandacht voor zowel de offline als de online realiteit.

In deze lezing wordt de rol van de jongerenwerker in deze polycrisis op begrip gebracht door een lector en een jongerenwerker – beiden evenveel pedagoog. Waar laten we te veel jongeren aan hun lot over? Hoe komt het dat we dit laten gebeuren? En waar liggen de kansen voor pedagogen in deze polycrisis?

Stijn en Melvin

Stijn Sieckelinck is pedagoog en als lector Youth Spot verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij studeerde Sociale Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde in de Wijsgerige Pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ontwikkelde een pedagogisch perspectief op radicalisering, identiteitsvraagstukken en jongerenwerk in publicaties als ‘Reradicaliseren (2017) en ’Speelruimte voor identiteit (2021)’ Stijn woont nu ongeveer even lang in Nederland als in België en is vanuit die bevoorrechte positie in staat om de maatschappelijke opvoedvraagstukken in beide landen te belichten en daarmee opvoeders, leerkrachten en andere beroepskrachten te ondersteunen met inzichten en adviezen.

Melvin Kolf is als jongerenwerker en directeur-bestuurder verbonden aan Presikhaaf University. Hij heeft een verleden in het betaald voetbal en is via het netwerk het jongerenwerk ingerold. Hier kwam voor Melvin alles samen: zijn rugzak gevuld, met het opgroeien in een wijk met vele uitdagingen, in een eenoudergezin, in armoede als drop-out, was de straat en de praktijk zijn Universiteit. Via de vele meters op straat, in de praktijk en nu in de boardroom kan Melvin erg goed code switchen en weet daardoor de juiste verbinding te leggen tussen de verschillende domeinen en leefwerelden.

 

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de deur van theater Maitland open en is er inloop mogelijk.

Overzicht van alle zes NIVOZ-onderwijsavonden

Voor meer informatie over de avonden, de sprekers en inhoud van de avonden verwijzen we naar de links die bij de betreffende avonden zijn geplaatst. Daar kun je ook doorklikken naar de kaartverkoop.

 • 25 september 2024, in Driebergen, theater Maitland
  Stijn Sieckelinck - pedagoog en lector Youth Spot Hogeschool van Amsterdam & Melvin Kolf  - jongerenwerker en directeur-bestuurder Presikhaaf University - 'Pedagogisch verbinden in tijden van polycrisis. Door de ogen van een jongerenwerker en lector'. Meer info en tickets.
   
 • 21 november 2024, in Rotterdam, Dokhuis
  Tina Rahimy - politiek filosoof, spreker, schrijver en trainer, auteur ‘Verborgen verhalen' - 'Temperaturen van spreken: over ambigue leermeesters en onloochenbare inspiratoren'. Meer info en tickets.
   
 • 15 januari 2025, in Utrecht, Stedelijk Gymnasium (USG)
  Kees Klomp  - programmamanager AGENCY! Hogeschool Windesheim en voormalig lector Betekeniseconomie. - 'De plek der moeite: hoe maak je hoopvol verbinding met de wereld?' Meer info en tickets.
   
 • 12 februari 2025, in Utrecht, Leidsche Rijn College
  Milio van de Kamp  - socioloog en universitair docent Universiteit van Amsterdam, auteur ‘Misschien moet je iets lager mikken’ - 'Voorbij de dominante normen: hoe verbind je je met elke leerling?' Meer info en tickets.
   
 • 24 april 2025, in Utrecht, ISK Ithaka, locatie Daltonweg
  Sabrina Alhanachi  - wetenschappelijk medewerker stichting NIVOZ, onderwijswetenschapper, gepromoveerd op cultureel responsief lesgeven. - 'Culturele responsiviteit: verbindend en bemoedigend' Meer info en tickets.
   
 • 4 juni 2025, in Rotterdam, Dokhuis.
  Hans Schnitzler  - filosoof en voormalig docent geschiedenis, zelfstandig spreker en publicist over digitalisering, ethiek onderwijs en burgerschapsvorming. - 'Vorming in vloeibare en digitale tijden' Meer info en tickets.

Kaartverkoop

Losse tickets

 • Een ticket kost 40 euro. Op de afzonderlijke aankondigingspagina's kun je losse kaarten kopen, per avond dus.
 • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. En vragen we je een mail te sturen naar onze backoffice: [email protected]. We stellen in Driebergen en bij de scholen van NUOVO 25 plaatsen beschikbaar voor studenten, in Rotterdam (Dokhuis) vijf.

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 010-3225450 of [email protected].

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Geen live-streaming

 • De twee onderwijsavonden in Rotterdam zullen komend schooljaar niet worden gelivestreamd.

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief