Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Stijn Sieckelinck

lector Youth Spot

Stijn Sieckelinck is lector Youth Spot bij de Hogeschool van Amsterdam. Daarmee is hij terug bij zijn eerste liefde: het jongerenwerk. Als lector maakt hij zich hard  voor het belang van sterk jongerenwerk in een vitale samenleving.

Siekelinck is in 1980 geboren in Duffel en opgegroeid in Mechelen, België. Na zijn studie Sociale en Wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven (1998-2003), heeft hij als jongerenwerker gewerkt in Gent. Toen kreeg hij de kans om aan de Vrije Universiteit in Amsterdam te promoveren (2004-2009) wat uitmondde in het boek Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief of jongeren en hun ideal(ism)en.

Daarna was Stijn als onderzoeker verbonden aan diverse kennisinstellingen zoals Forum, het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken (2010-2013), de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, (2011-2013), de Universiteit Utrecht (2014-2017) en McGill University in het Canadese Montreal (2017). Zijn interesse gaat uit naar maatschappelijke opvoedvraagstukken. Als ‘denker in een wereld van doen’ probeert hij bij te dragen aan betere inzichten en aanpakken, in wetenschap, praktijk, en beleid, overal daar waar de relatie tot jongeren in het geding is. In zijn boek Reradicaliseren. Ronselen voor een betere wereld (2017), presenteert Stijn een pedagogische visie op de radicalisering van jongeren.

In 2021 schreef hij met Femnke Kaluingfreks een boek over identiteitsvorming van jongeren in een gepolariseerde samenleving: Speelrumte voor identiteit. Samenwerken aan veerkrachtige identiteitsvorming van jongeren.

Naast zijn taken als onderzoeker is hij als methodiekontwikkelaar actief en als adviseur van overheden in binnen-en buitenland.

Het lectoraat Youth Spot wil de kwaliteit van jongerenwerk verbeteren vanuit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Het jongerenwerk is een aparte werksoort die zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap. Zij heeft een grote invloed op het leven van individuele jongeren en via de jongeren op het functioneren van de samenleving als geheel. Het is daarom noodzakelijk om de professionaliteit van het jongerenwerk goed te borgen. Omdat zowel de jongeren(cultuur) als de samenleving permanent in beweging zijn, is het bovendien nodig dat het jongerenwerk permanent innoveert om de aansluiting bij jongeren en de samenleving te behouden.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief