Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Sabrina Alhanachi op onderwijsavond bij ISK Ithaka in Utrecht: 'Culturele responsiviteit: verbindend en bemoedigend'

Sabrina Alhanachi neemt op donderdag 24 april de vijfde en voorlaatste NIVOZ-onderwijsavond voor haar rekening. De titel luidt: 'Culturele responsiviteit: verbindend en bemoedigend'. Sabrina is gepromoveerd onderwijswetenschapper op het gebied van cultureel responsief lesgeven en is sinds 2023 ook aan NIVOZ verbonden. Ze geeft - ook vanuit haar eigen bedrijf -  lezingen en trainingen, ook op het gebied van kansengelijkheid en professionele leergemeenschappen. Deze avond vindt andermaal plaats op een school, niet toevallig bij ISK Ithaka in Utrecht, daar waar sprake is van een grote mate aan culturele diversiteit . Let op: de juiste locatie is de Daltonlaan. Hieronder lees je een inhoudelijke inleiding.

De NIVOZ-onderwijsavond met Sabrina Alhanachi is de voorlaatste in een serie van zes. Ze zijn alle gelinkt aan het jaarthema: Verkeerd verbonden - Over hoe we elkaar weer kunnen vinden. Drie avonden zullen plaatsvinden in nauwe samenwerking met drie scholen van stichting NUOVO, op drie verschillende locaties in Utrecht. De andere twee onderwijsavonden zijn in het Rotterdamse Dokhuis, thuishaven van NIVOZ (zie overzicht onder).

Wil je deze Onderwijsavond in Utrecht als onderwijsprofessional (uit po, vo, mbo, hbo of onderzoekscontext) bezoeken? Een los kaartje kost 40 euro. Bestellen kan hier.
Wil je met een team of grote groep komen, dan is er korting mogelijk. Neem dan contact op met [email protected]

Locatie: ISK Ithaka, Daltonlaan 300, 3584 BK Utrecht.
Inloop vanaf 19 uur. De avond start om 19.30 uur (tot max 21.30 uur)

PS. Er wordt nog gekeken of aan deze avond ook nog een schoolbezoek in de middag of een andere activiteit gekoppeld kan worden.

Een inleidende tekst

De context waarin leraren onderwijzen is er één waarin leerlingen en studenten uit verschillende leefwereld bij elkaar komen. De leefwerelden van leerlingen en studenten lopen niet alleen ten opzichte van elkaar uiteen, maar ook ten opzichte van de leraar. Als onderwijsprofessional heb je dan ook voorbij jezelf, je assumpties en je vanzelfsprekendheden te kijken. In een tijd van toenemende polarisatie en het afnemende vertrouwen in ‘de ander’, is het ontwikkelen van een cultureel responsieve mindset zowel voor leraren, als voor lerarenopleiders van essentieel belang. Jongeren voelen zich vaak ongehoord, blijkens ook de recente studentprotesten. Jongeren met een migratieachtergrond en/of jongeren die in complexe omstandigheden opgroeien, voelen zich vaker niet, dan wel thuis in het onderwijs.

Culturele responsiviteit verbindt, bemoedigt en bevordert toenadering en wederkerigheid. Dit zorgt voor een klimaat dat het mogelijk maakt om van een ‘ik’ en een ‘jij’ naar een ‘wij’ te bewegen. Hoe maak je lerarenopleiders bewust van de eigen culturele responsiviteit en de potentie die het heeft om van hieruit te verbinden met studenten die zich op hun beurt weer met hun leerlingen kunnen verbinden? Ook daar waar studenten en leerlingen wat verder bij je vandaan staan in termen van leefwereld. Hoe leid je cultureel responsieve docenten op?

In deze lezing deelt Sabrina Alhanachi haar expertise rondom dit thema en neemt zij jullie eveneens mee in de inzichten die zijn opgedaan vanuit de leerkringen in het kader van het NIVOZ Programma Grootstedelijke Pedagogiek.   

Over Sabrina

Dr. Sabrina Alhanachi is wetenschappelijk medewerker bij stichting NIVOZ en gepromoveerd onderwijswetenschapper op het gebied van cultureel responsief lesgeven. Voor haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, verrichtte zij zeven jaar lang onderzoek naar de samenwerking van docenten op het gebied van culturele responsiviteit en onderzocht zij de faciliterende en belemmerende factoren die bij het professionaliseren van leraren op dit gebied komen kijken. Tijdens haar periode als promovendi werkte Sabrina ook als wetenschappelijk docent op de EUR bij de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen.

In 2021 richtte zij haar onderneming Alhanachi Training & Advies op. Zij verzorgt hiervoor lezingen en trainingen op het gebied van culturele responsiviteit, kansengelijkheid en professionele leergemeenschappen. Daarnaast is zij programmaleider van de leergang ‘Ruimte maken voor culturele responsiviteit in het onderwijs’. Sabrina werkt sinds maart 2023 ook bij stichting NIVOZ. Daarvoor organiseert zij onderwijsavonden, begeleidt zij leerkringen in het programma Grootstedelijke Pedagogiek en zet zij haar expertise op verschillende niveaus van de organisatie in.

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur is  er inloop mogelijk.

Overzicht van alle zes NIVOZ-onderwijsavonden

Voor meer informatie over de avonden, de sprekers en inhoud van de avonden verwijzen we naar de links die bij de betreffende avonden zijn geplaatst. Daar kun je ook doorklikken naar de kaartverkoop.

 • 25 september 2024, in Driebergen, theater Maitland
  Stijn Sieckelinck - pedagoog en lector Youth Spot Hogeschool van Amsterdam & Melvin Kolf  - jongerenwerker en directeur-bestuurder Presikhaaf University - 'Pedagogisch verbinden in tijden van polycrisis. Door de ogen van een jongerenwerker en lector'. Meer info en tickets.
   
 • 21 november 2024, in Rotterdam, Dokhuis
  Tina Rahimy - politiek filosoof, spreker, schrijver en trainer, auteur ‘Verborgen verhalen' - 'Temperaturen van spreken: over ambigue leermeesters en onloochenbare inspiratoren'. Meer info en tickets.
   
 • 15 januari 2025, in Utrecht, Stedelijk Gymnasium (USG)
  Kees Klomp  - programmamanager AGENCY! Hogeschool Windesheim en voormalig lector Betekeniseconomie. - 'De plek der moeite: hoe maak je hoopvol verbinding met de wereld?' Meer info en tickets.
   
 • 12 februari 2025, in Utrecht, Leidsche Rijn College
  Milio van de Kamp  - socioloog en universitair docent Universiteit van Amsterdam, auteur ‘Misschien moet je iets lager mikken’ - 'Voorbij de dominante normen: hoe verbind je je met elke leerling?' Meer info en tickets.
   
 • 24 april 2025, in Utrecht, ISK Ithaka, locatie Daltonweg
  Sabrina Alhanachi  - wetenschappelijk medewerker stichting NIVOZ, onderwijswetenschapper, gepromoveerd op cultureel responsief lesgeven. - 'Culturele responsiviteit: verbindend en bemoedigend' Meer info en tickets.
   
 • 4 juni 2025, in Rotterdam, Dokhuis.
  Hans Schnitzler  - filosoof en voormalig docent geschiedenis, zelfstandig spreker en publicist over digitalisering, ethiek onderwijs en burgerschapsvorming. - 'Vorming in vloeibare en digitale tijden' Meer info en tickets.

Kaartverkoop

Losse tickets

 • Een ticket kost 40 euro. Op de afzonderlijke aankondigingspagina's kun je losse kaarten kopen, per avond dus.
 • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. We stellen in Driebergen en bij de scholen van NUOVO 25 plaatsen beschikbaar voor studenten, in Rotterdam (Dokhuis) vijf.

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 010-3225450 of [email protected].

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Geen live-streaming

 • De twee onderwijsavonden in Rotterdam zullen komend schooljaar niet worden gelivestreamd.
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief