Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

25 september

Onderwijsavonden 2024-25, met jaarthema 'Verkeerd verbonden - over hoe we elkaar weer kunnen vinden'

Voor het schooljaar 2024-2025 heeft NIVOZ andermaal zes onderwijsavonden geprogrammeerd. Twee daarvan zullen plaatsvinden in ons eigen Dokhuis in Rotterdam, één in theater Maitland in Driebergen en drie andere onderwijsavonden organiseren we samen met en op drie scholen in Utrecht, behorend tot de scholengroep NUOVO. Op deze locaties wordt in samenwerking ook aan een middagprogramma gewerkt. Hieronder vind je het complete overzicht, informatie over de sprekers en de titels en verwijzingen naar de afzonderlijke avonden. dan wel kaartverkoop.

De zes NIVOZ-Onderwijsavonden zijn aan elkaar verbonden via het NIVOZ-jaarthema

Verkeerd verbonden - over hoe we elkaar weer kunnen vinden

Erbij horen, gezien worden, op elkaar kunnen vertrouwen. We willen het allemaal. Alleen vanuit verbinding, betrokkenheid en vertrouwen kunnen jonge mensen op eigen wijze een bijdrage leveren aan de samenleving en daarbij ook verbonden blijven met zichzelf.

Die verbondenheid staat onder druk. De golven aan informatie, ontwikkelingen en verwachtingen die de jeugd over zich heen krijgt, maken het een hele uitdaging om een eigen koers te varen zonder eenzaam rond te dobberen. Politieke spanningen, internationale conflicten en ecologische crises vinden hun weerslag in de klas: of dat nu is in beladen gesprekken of het angstvallig vermijden daarvan.

Wat vraagt deze context van onderwijsprofessionals? Hoe kunnen zij verbinden?

Ook als het over de toekomst van het onderwijs gaat, willen we ons nog weleens terugtrekken op eilandjes van eigen gelijk. Waar draait het in essentie om, wat is er nodig? Uiteindelijk is het óns onderwijs, kunnen we dan niet komen tot een en-en in plaats van een of-of?

In een op het oog verdeelde samenleving, zijn bestaande verbindingen talrijk. Hoe kunnen we deze samenhang versterken? Hoe verbind je je met wie iets minder op jou lijkt, of met iets dat ongemak of weerstand oproept? Te veel kinderen, jongeren én volwassenen voelen zich niet of weinig verbonden met de samenleving. Hebben zij iets nodig om ‘aan te haken'? Of kunnen anderen misschien ook aanhaken bij wat hen beroert en drijft?

Samen met een zestal sprekers, met ieder hun eigen expertise en perspectief vanuit wetenschap en praktijk, reflecteren we in de komende serie NIVOZ-onderwijsavonden op deze vragen en op de tijdloze pedagogische vraag: hoe helpen we kinderen hun plek te vinden in de wereld?

Bovenal zoeken ook wij naar verbinding: wat kunnen we leren van andere vakgebieden en ervaringen? Hoe kunnen we verschillende stemmen horen en de dialoog aangaan over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze kinderen en voor al het complex verbonden leven op aarde?

Het overzicht

25 september, in Driebergen, theater Maitland
Stijn Sieckelinck - pedagoog en lector Youth Spot Hogeschool van Amsterdam & Melvin Kolf  - jongerenwerker en directeur-bestuurder Presikhaaf University. Meer info en tickets.

'Pedagogisch verbinden in tijden van polycrisis. Door de ogen van een jongerenwerker en lector'


21 november, in Rotterdam, Dokhuis
Tina Rahimy - politiek filosoof, spreker, schrijver en trainer, auteur ‘Verborgen verhalen'. Meer info en tickets.

'Temperaturen van spreken: over ambigue leermeesters en onloochenbare inspiratoren'


15 januari, in Utrecht, Stedelijk Gymnasium (USG)
Kees Klomp  - programmamanager AGENCY! Hogeschool Windesheim en voormalig lector Betekeniseconomie. Meer info en tickets.

'De plek der moeite: hoe maak je hoopvol verbinding met de wereld?'


12 februari, in Utrecht, Leidsche Rijn College
Milio van de Kamp  - socioloog en universitair docent Universiteit van Amsterdam, auteur ‘Misschien moet je iets lager mikken’ Meer info en tickets.

'Voorbij de dominante normen: hoe verbind je je met elke leerling?'24 april, in Utrecht, Ithaka, locatie Daltonlaan
Sabrina Alhanachi  - wetenschappelijk medewerker stichting NIVOZ, onderwijswetenschapper, gepromoveerd op cultureel responsief lesgeven. Meer info en tickets.

'Culturele responsiviteit: verbindend en bemoedigend'4 juni, in Rotterdam, Dokhuis.
Hans Schnitzler  - filosoof en voormalig docent geschiedenis, zelfstandig spreker en publicist over digitalisering, ethiek onderwijs en burgerschapsvorming. Meer info en tickets.

'Vorming in vloeibare en digitale tijden'

Voor meer informatie over de avonden, de sprekers en inhoud van de avonden verwijzen we naar de links die bij de betreffende avonden zijn geplaatst. Daar kun je ook doorklikken naar de kaartverkoop.

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur open.

Kaartverkoop

Losse tickets

  • Een ticket kost 40 euro. Op de afzonderlijke aankondigingspagina's kun je losse kaarten kopen, per avond dus.
  • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. 

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met ons Office Management, er is dan korting mogelijk. Je kunt mailen naar: [email protected] of bellen naar: 010 - 322 54 50.

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Geen live-streaming

  • De Onderwijsavonden zullen komend schooljaar niet worden gelivestreamd.

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief