Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Onderwijsavond met Geert Kelchtermans: De moed tot professionaliteit, over expertise en engagement (terugblik)

Geert Kelchtermans opende de nieuwe serie NIVOZ-onderwijsavonden, op woensdag 14 september 2022, met een lezing over de professionaliteit van het leraarschap. Daarin had hij in het bijzonder aandacht voor de kwetsbaarheid die inherent is aan die professionaliteit. Ze vraagt niet alleen expertise, maar ook engagement. En dus gaat het onvermijdelijk ook over de morele en emotionele dimensies van leraarschap en de moed om daarmee om te gaan. Niet alleen als individuele leraar, maar ook als schoolteam en schoolorganisatie. Professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling zijn twee kanten van dezelfde medaille. Beide dienen hand in hand te gaan.

Prof dr. Geert Kelchtermans (1962) is hoofd van het Centrum voor Onderwijsvernieuwing en de Ontwikkeling van Leraar en School (COOLS) aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Als onderdeel van het ontwikkeltraject ‘Pedagogische Tact’ van NIVOZ heeft Kelchtermans in 2010 en in 2016 al eens lezingen verzorgd over de betekenis van het biografisch perspectief van de leraar. 

Op deze terugblikpagina vind je:

Algemene inleiding voor alle NIVOZ-onderwijsavonden
In een samenleving die steeds diverser wordt en waarin ongelijkheid toeneemt, wordt het belang van goed onderwijs steeds groter. Goed onderwijs vergroot immers de kansen op een goede toekomst, zo is de gedachte. Toch plukt niet elk kind in Nederland in dezelfde mate de vruchten van ons onderwijssysteem.  Bovendien is het de vraag of het huidige systeem leidt tot een samenleving die we voor ogen hebben. Daarom stellen wij in de nieuwe serie NIVOZ-onderwijsavonden de vraag: Wat is er nodig om íeder kind goed onderwijs te bieden? En, als we streven naar een rechtvaardige samenleving waarin ieders waarde wordt erkend, ongeacht afkomst of diploma, wat betekent dat dan voor het kijken naar én omgaan met verschillen? 

In zes onderwijsavonden gaan we samen met onze sprekers op zoek naar hoe dit ideaal eruit kan zien en hoe jij daar als onderwijsprofessional een bijdrage aan kan leveren. De sprekers nemen hun perspectieven en ervaringen uit zowel de sociologie, de pedagogiek als de onderwijspraktijk mee.

Overzicht NIVOZ-onderwijsavonden (data en sprekers)

Driebergen én Rotterdam
NIVOZ heeft voor deze schooljaargang zes Onderwijsavonden geprogrammeerd. Daarvan zullen er vier in Driebergen plaatsvinden, in het vertrouwde theater Maitland op landgoed de Horst dat plaatsbiedt aan maximaal 270 mensen. De andere avonden organiseren we in Rotterdam.

Driebergen - De Horst 1

Rotterdam

Meer info over deze avonden en de sprekers vind je achter de link.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief