Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Geert Kelchtermans

hoogleraar in Leuven

Prof dr. Geert Kelchtermans (1962) is  hoofd van de eenheid Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen vn de Ku in Leuven. Als onderdeel van het ontwikkeltraject ‘Pedagogische Tact’ van het NIVOZ heeft Kelchtermans eerder lezingen verzorgd over de betekenis van het biografisch perspectief van de leraar. 

Biografisch perspectief
Wie de leraar wil begrijpen moet luisteren naar zijn verhaal.

Het is de eenheid van zijn persoonlijke en professionele biografie die bepaalt wie een leraar is en hoe hij optreedt. De twee belangrijkste begrippen in het biografisch onderzoekswerk van Kelchtermans zijn professioneel zelfverstaan en subjectieve onderwijstheorie.

'Professioneel zelfverstaan' verwijst naar het geheel van opvattingen die men heeft over zichzelf als leraar. Subjectieve onderwijstheorie is het persoonlijk geheel van kennis en opvattingen over onderwijzen. Een derde kernbegrip in het werk van Kelchtermans is kwetsbaarheid. De onderwijspraktijk is een pedagogische praktijk. Dat vraagt openheid en echtheid van leraren naar leerlingen toe. Daarmee wordt een leraar kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid is in de ogen van Kelchtermans echter de kracht van een leraar. Daarmee is hij in staat met leerlingen op een authentieke wijze om te gaan. Dat willen leerlingen.


 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief