Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Onderwijsavond Ismail Aghzanay: Het geheim van de leraar, ofwel de pedagogiek van de verbinding (terugblik)

Op donderdagavond 11 mei 2023 was Ismail Aghzanay te gast in de reeks NIVOZ-onderwijsavonden in De Machinist in Rotterdam/Delfshaven. Ismail is in 2021 uitgeroepen tot leraar van het jaar. Zelf ooit bestempeld als onhandelbaar heeft hij het als leraar tot zijn missie gemaakt ieder kind te zien, te horen en te steunen. Ismail – lang werkzaam in het mbo - maakte een overstap naar het basisonderwijs en richt zich nu volledig op het inspireren van leraren en andere betrokkenen in het onderwijs. Op deze pagina lezen we en blikken we terug.

Op deze terugblikpagina vind je artikelen en verslagen terug van deze Onderwijsavond.

Hier lees je een interview dat Ismail eerder gaf aan Leraar24:

 

Inleiding op avond Ismail

Een klas is meer dan de som der delen, maar een klas wordt niet vanzelfsprekend meer dan een verzameling van individuen. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen onderlinge verbondenheid ontwikkelen en ervaren? Dat leerlingen het gevoel krijgen erbij te horen en ertoe te doen? Deze vragen houden Ismail bezig. Leerlingen hebben er behoefte aan en baat bij onderdeel uit te maken van een geheel en dit geldt niet alleen in relatie tot de klas, maar in relatie tot de hele school. In tegenstelling tot wat het toenemende geluid over leerlingen die niet ‘aan’ te krijgen zijn dan ook suggereert: jongeren willen wel degelijk meedoen. Een belangrijke voorwaarde voor dat meedoen is dat leerlingen zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen en zich gesteund weten, oftewel: een ‘sense of belonging’ ervaren. Dit staat in (te) veel gevallen haaks op de praktijk waarin jongeren aangeven zich niet of te weinig gezien en gehoord te voelen. 

Ismail gelooft dat de leerkracht een sleutelrol heeft als het gaat om het creëren van collectieve verbondenheid. Van de leerkracht vraagt dit in de eerste plaats om authenticiteit. Om er niet alleen als leerkracht, maar ook als mens te staan en je te laten zien. Verbinding en relaties ontstaan immers niet op het niveau van de formele rollen, maar juist op het moment dat de professionele rol niet prominent op de voorgrond staat. Dit vraagt niet alleen iets van de leerkracht in de lessen, maar ook zeker buiten de lessen. In het moment dat een leerling na de les nog even blijft hangen of wanneer leerkracht en leerling elkaar in de gang kruisen en een praatje maken of juist in alle stilte een blik van verstandshouding uitwisselen.

Naast ‘er echt zijn’, is ‘echt zien’ van wezenlijk belang. Dit vraagt om blikverruiming van de leerkracht: van het zien van de leerling an sich, naar het zien van de leerling in diens hele context. Het waarderen van deze context is daarbij minstens zo belangrijk als het rekening houden met deze context. Hier hoort volgens Ismail niet alleen culturele sensitiviteit bij, maar ook cultureel responsief lesgeven. Keuzes, handelingen en uitingen van leerlingen laten zich veel beter duiden en verklaren wanneer een leerling in al zijn dimensies wordt gezien. Een andere belangrijke component van het ‘echt zien’ is het hebben van vertrouwen in het kunnen van de leerling en het koesteren en vooral uitspreken van hoge verwachtingen ten opzichte van en richting de leerling. Kortom: de leerling in alle potentie zien en bemoedigen.

Hoe je dit alles als leerkracht en als school doet en realiseert? Dat is ‘het geheim van de leraar' waar Ismail op de onderwijsavond over komt te spreken.

Algemene inleiding NIVOZ-onderwijsavonden: jaarthema
In een samenleving die steeds diverser wordt en waarin ongelijkheid toeneemt, wordt het belang van goed onderwijs steeds groter. Goed onderwijs vergroot immers de kansen op een goede toekomst, zo is de gedachte. Toch plukt niet elk kind in Nederland in dezelfde mate de vruchten van ons onderwijssysteem.  Bovendien is het de vraag of het huidige systeem leidt tot een samenleving die we voor ogen hebben. Daarom stellen wij in deze serie NIVOZ-onderwijsavonden de vraag: Wat is er nodig om íeder kind goed onderwijs te bieden? En, als we streven naar een rechtvaardige samenleving waarin ieders waarde wordt erkend, ongeacht afkomst of diploma, wat betekent dat dan voor het kijken naar én omgaan met verschillen? 

In zes onderwijsavonden gaan we samen met onze sprekers op zoek naar hoe dit ideaal eruit kan zien en hoe jij daar als onderwijsprofessional een bijdrage aan kan leveren. De sprekers nemen hun perspectieven en ervaringen uit zowel de sociologie, de pedagogiek als de onderwijspraktijk mee.

Laatste NIVOZ-onderwijsavond 22-23

Driebergen - De Horst 1 - 28 juni 2023 - Gerdien Bertram-Troost

De nieuwe serie Onderwijsavonden voor komend schooljaar, vanuit jaarthema 'Vertrouwen'

Link naar alle informatie, tickets en passe-partouts

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief