Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Arjen Wals

Voorzitter Raad van Toezicht NIVOZ

Arjen Wals (1964) is hoogleraar aan de Wageningen University & Research en de Universiteit van Gotenburg in Zweden op het terrein van educatie ter bevordering van duurzame ontwikkeling. Daarnaast is hij UNESCO Chair binnen ditzelfde aandachtsgebied. Per 1 april 2019 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van NIVOZ.

Door de jaren heen heeft hij gasthoogleraarschappen bekleed in de Verenigde Staten, Zweden en Oostenrijk. Daarnaast is hij actief binnen de Stichting Natuurwijs, de Time is Now Foundation, Earth Charter Nederland en de Bildung Academie. Arjen is gepromoveerd aan de Universiteit van Michigan op het snijvlak van de milieupsychologie en de milieueducatie.

Zijn expertise ligt op het ontwerpen, monitoren en evalueren van leerprocessen en leeromgevingen die burgers – van jong tot oud – actief kunnen betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken rondom bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit, afval, voedselzekerheid en energie. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich ook op duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken, het omgaan met verwarring en onzekerheid, het benutten van diversiteit, het kunnen inbeelden van alternatieve toekomstrichtingen en het overbruggen van de kloof tussen denken en doen. Hij beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing.

Wat inspireert jou?

Bewegingen in de samenleving die oog hebben voor de kracht van diversiteit en ruimte creëren voor het vormen van relaties tussen mensen, mensen en hun omgeving, mensen en andere soorten, maar ook tussen verleden, heden en toekomst. Vaak zijn dit bewegingen die het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend maken en vastgeroeste patronen die in de kern ongezond dan wel onduurzaam zijn, losmaken, ter discussie stellen en transformeren met als doel een goed leven te hebben zonder dat dat ten koste gaat van anderen en zonder dat de ecologische grenzen van de aarde worden overschreden. Voorbeelden vinden we in allerlei transities op het terrein van voedsel, dierenwelzijn, energie, klimaat, stedelijke vergroening maar ook steeds meer binnen het onderwijs.

Waarom toezichthouder bij NIVOZ?

Ik beschouw Leren voor Duurzaamheid vooral vanuit een pedagogisch perspectief: niet het opgeheven vingertje of het voorschrijven van gedrag, maar het betrekken en uitdagen van mensen vanuit de werkelijkheid zoals die zich aandient. NIVOZ is voor mij een belangrijke voedingsbodem, broedplaats en ontmoetingsplek voor het verder ontwikkelen van dit perspectief. Het onderwijslandschap in Nederland zou sterk verarmen wanneer dat perspectief zou ontbreken. In tijden waar management, control, verantwoording afleggen, doelmatigheid, toetsing en efficiëntie, vaak de boventoon voeren in discussies over onderwijskwaliteit, is het behouden en versterken van pedagogisch perspectief belangrijker dan ooit. Vandaar dat ik mij graag inzet voor NIVOZ.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief