Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Cok Bakker op NIVOZ-onderwijsavond in Driebergen: 'Op zoek naar de ziel van de professional'

Met Cok Bakker verscheen op donderdag 1 februari een spreker die dicht bij het NIVOZ-gedachtengoed opereert. Hij is als hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector Normatieve Professionalisering aan de Hogeschool Utrecht. De titel van zijn lezing was: 'Op zoek naar de ziel van de professional'. Op deze terugblikpagina lees je verslagen en interviews terug.

In zes NIVOZ-onderwijsavonden gaan we samen met onze sprekers op zoek naar voorbeelden in onderwijs en onderzoek waarin vertrouwen het uitgangspunt vormt. De sprekers nemen daarbij hun perspectieven en ervaringen uit verschillende wetenschapsgebieden en onderwijspraktijken mee.

Op deze terugblikpagina vind je terug:

Inleiding Cok Bakker

Cok Bakker doet onderzoek naar de professionele ontwikkeling en het professioneel handelen van leraren en in het bijzonder naar de ontwikkeling van hun normatieve professionaliteit. Professioneel handelen gaat over zoveel meer dan alleen het uitvoeren van taken, het gaat ook over de persoon die er achter schuil gaat. In het boek ‘Op zoek naar de ziel van de professional’ (2022) wordt duidelijk gemaakt welke interne, onzichtbare kwesties van invloed zijn op het professioneel handelen en wat er nodig is om ook deze onzichtbare kwesties ruimte te geven.

Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper en onderwijskundige. Hij is als hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector Normatieve Professionalisering aan de Hogeschool Utrecht.

Jaarthema

De samenleving staat op dit moment voor meer dan genoeg grote vragen en urgente uitdagingen, en dit geldt ook voor het onderwijs. Grote maatschappelijke kwesties zoals klimaat, energie en ongelijkheid worden meer en meer voelbaar op individueel niveau. Geluiden van psychische klachten, prestatiedruk en een gebrek aan vertrouwen in en verbondenheid met anderen nemen toe. De jeugd heeft de toekomst, maar de samenleving lijkt complexer dan ooit.

Het komende schooljaar 2023/2024 staat ‘vertrouwen als kernwaarde’ in de schijnwerpers. Vertrouwen zien wij als basis voor de relatie tussen leraar en leerling en als voorwaarde om tot leren te komen. De leerling heeft vertrouwen nodig in zichzelf en in de ander om te komen tot een collectief vertrouwen in het samen leren en samen leven. Vertrouwen in de professional is essentieel voor het gevoel van autonomie en zeggenschap over het eigen vak.

Vertrouwen moet niet naïef zijn, of blind, maar altijd een vertrouwen ín het vertrouwen als uitgangspunt voor onze ontmoeting met de wereld. Gert Biesta (2017) stelt:  “Als we zeggen dat we ergens vertrouwen in hebben, dan gaan we ervan uit dat het goed zal komen. We nemen daarmee een voorschot op de toekomst, op datgene dat nog niet is, nog niet heeft plaatsgevonden”  Misschien nemen we dus zelfs een risico op het goede.    

Ondanks dit risico zouden we moeten kiezen voor vertrouwen, omdat het de meeste kans geeft op (mede)menselijkheid. We moeten ervan durven uitgaan dat de meeste mensen deugen, zoals Rutger Bregman (2019) stelt en ons touwtje weer uit de brievenbus laten hangen, aldus Jan Terlouw.

Driebergen én Rotterdam
NIVOZ heeft voor de nieuwe schooljaargang zes Onderwijsavonden geprogrammeerd. Daarvan zullen er drie in Driebergen plaatsvinden, in het vertrouwde theater Maitland op landgoed de Horst dat plaatsbiedt aan maximaal 270 mensen. De andere drie avonden organiseren we in het Dokhuis in Rotterdam, de plek waar NIVOZ naartoe is verhuisd.

Info over de afzonderlijke avonden (over sprekers, inhoud en tickets) vind je hieronder achter de link.
 

Rotterdam - Het Dokhuis, Doklaan 10

Driebergen - Theater Maitland, De Horst 1

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur open. Meer info over deze avonden en de sprekers vind je achter de link.

Losse tickets en passe-partout (alleen in Driebergen)

  • Een ticket kost 40 euro. Op de afzonderlijke aankondigingspagina's - zie hierboven - kun je losse kaarten kopen, per avond dus.
  • Je kunt ook een passe-partout-kopen, maar alleen voor drie Onderwijsavonden in Driebergen, Onderin (mobiel) en aan rechterzijde kun je direct een passe-partout aanschaffen voor 95 euro.
  • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. En vragen we je een mail te sturen naar onze backoffice: [email protected]. We stellen in Driebergen 25 plaatsen beschikbaar voor studenten, in Rotterdam vijf.

Live-streaming, alleen in Rotterdam

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 010-3225450 of [email protected].

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief