Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Onderwijsavond met Joke Broekema, Jan Fasen en Hartger Wassink: Over een andere school- en opleidingscultuur en het zelf weten van de leraar

Op woensdag 10 november 2021 vervolgen we de reeks Onderwijsavonden vanuit het jaarthema 'I am not a robot'. Met Joke Broekema, Jan Fasen en Hartger Wassink zoomen we in op de schoolcultuur. Schoolleider Joke Broekema werkt met haar team aan een eigen krachtig verhaal en het realiseren van dromen. Jan Fasen was mede-grondlegger van de eerste Agora-school en nu voorzitter van de vereniging Agora Onderwijs. Samen met Hartger Wassink, onderwijsonderzoeker en vader van een ‘Agora-leerling’, spreken zij over wat je als leraar en schoolleider kunt bereiken met moed. En hoe inspirerende verhalen en wetenschap tot steun kunnen zijn.

Aan deze onderwijsavond kan vanwege de corona-richtlijnen door maximaal 206 personen worden deelgenomen, hetgeen betekent 75% van de capaciteit van theater Maitland. Jouw ticket is enkel geldig in combinatie met een geldige QR-code in de CoronaCheck app. Dit betekent dat, indien je niet in het bezit bent van een vaccinatie- of herstelbewijs, je een test moet doen voor het symposium.


Leerlingen en leraren zijn geen robots. Menselijke ontwikkeling, opvoeding en onderwijs zijn geen processen met eenduidige, voorspelbare verbanden van oorzaak en gevolg. Toch lijken principes van industriële processen - standaardisering en efficiëntie – vaak dominant in ons onderwijssysteem. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de vergelijking van cognitieve prestaties, waarbij een kloof tussen winnaars en verliezers ontstaat. Het is tijd voor een humanisering van het onderwijs. In de nieuwe reeks NIVOZ-onderwijsavonden in het schooljaar 2021-2022 onderzoeken we hoe we het menselijke in het onderwijs kunnen terugbrengen, dan wel behouden. Lees meer over ons jaarthema ‘I’m not a robot’.  

Inleiding: over een andere school- en opleidingscultuur en het zelf weten van de leraar

Leraren én schoolleiders zijn tot veel in staat als zij de ruimte pakken en met en van elkaar leren. Ook binnen bestaande wet- en regelgeving kun je verandering in gang zetten. Dat vraagt lef en een school- en opleidingscultuur die gebruik maakt van sociaal en professioneel kapitaal. Hoe kun je elkaar versterken door uit te dagen, te inspireren en te verbinden? Durf je het meten los te laten en te vertrouwen op de ontmoeting en het gezamenlijke weten? En welke rol kan de wetenschap daarin vervullen als steunbron?

Over Joke Broekema
Verhalen en dromen. Het zijn de twee werelden waarmee Joke Broekema de 150 kinderen en haar leerkrachten op basisschool Calluna met elkaar laat verbinden. Ze vertelde eerder in een NIVOZ-podcast over haar leiderschap en haar pedagogische opdracht. Met dromen en verhalenkoffers wil ze de kinderen laten stralen en vooral toerusten vóór en ook dóór het leven, zoals ze met het lerarenteam en aan elkaar hebben beloofd. ‘Want ik denk dat het leven gewoon al gebeurt op school,’ vertelt ze. In de aanpak zijn de voorbije vier jaar op Calluna flinke slagen gemaakt, waarbij ook Joke Broekema zelf een stempel heeft gedrukt. Buitenonderwijs en speelruimte zijn belangrijk en er wordt gebruik gemaakt van principes van levend leren, waarbij haar team staat op de schouders van Celestine Freinet. ‘Wij hebben een krachtig verhaal en realiseren stap voor stap onze dromen. Op deze plek kan ik de schoolleider zijn die ik graag wil zijn.’

Over Jan Fasen
Jan Fasen is de mede-grondlegger van de eerste Agora-school in Roermond, in 2014. Momenteel is hij voorzitter van de vereniging Agora Onderwijs, waaronder inmiddels 15 scholen vallen. Agora kent geen lesrooster, geen toetsen, geen klassen, alleen leraren en leerlingen. En het gebeurt allemaal binnen de bestaande wet- en regelgeving. De vereniging ondersteunt, begeleidt en verbindt de afzonderlijke Agora-scholen vanuit het idee dat op deze manier leren van en met elkaar tot nieuwe kennis leidt, waar we ook als sector beter van worden.

Sinds 1999 werkt Jan Fasen in het onderwijs, aanvankelijk als leraar en vele jaren als eindverantwoordelijk schoolleider. Hij heeft brede scholengemeenschappen geleid en nieuwe onderwijsvormen neergezet. Hij kent de situaties van het in beweging zetten van een bestaande en een nieuwe praktijk goed. ‘Daarom spreek ik liever over moderniseren in plaats van vernieuwen. Ga het gesprek aan in je school. Kijk wat er al gebeurt in je organisatie, hoe je dat zichtbaar kunt maken voor anderen en hoe daarover het gesprek op gang kan worden gebracht. Niemand krijgt inspiratie van iemand die zegt ‘het moet anders’. Dat brengt mensen eerder in de verdediging. Maar met verhalen deel je inspiratie.’

Over Hartger Wassink
Hartger Wassink is van origine organisatiepsycholoog en werkt als zelfstandig onderwijsadviseur en -begeleider op de verbindingslijn tussen onderzoek en praktijk in onderwijsorganisaties. Zijn specialisaties vind je terug in een bijdrage aan een waardengerichte samenwerking tussen toezicht en bestuur (op basis van Policy Governance), in leiderschapsontwikkeling in onderwijsorganisaties, en in de professionele dialoog. De verbindende schakel tussen zijn interesses is de gedeelde professionaliteit van leraar, leidinggevende en bestuur. Elementen van die professionaliteit zijn het verantwoorden van keuzes (ook op basis van onderzoek), het creëren van ontmoetingen door dialoog en bovenal oog voor de menselijke relatie. Tussen 2013 en 2018 was Hartger Wassink verbonden aan NIVOZ als wetenschappelijk medewerker.

Data en aankondigingen NIVOZ-onderwijsavonden '21-'22

Locatie en tijd

Deze NIVOZ-onderwijsavonden vinden normaliter plaats in theater Maitland op landgoed De Horst in Drieberen. Maar door de onzekere coronasituatie en de RIVM-maatregelen is het nog mogelijk dat het een online webinar wordt, via Zoom en/of in een studio op landgoed De Horst in Driebergen. De avond begint in elk geval om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur (al dan niet digitaal) open.

Tickets

I.v.m. lopende RIVM-maatregelen en de onzekerheden rondom evementen is het nog niet duidelijk of de NIVOZ-onderwijsavonden in theater Mailtland in Driebergen plaatsvinden of online. De ticketprijs is daar - per avond - mede van afhankelijk. De entreeprijs vind je dan in de rechterkolom. Daar kun je direct ook afrekenen.

Voor schoolteams

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of [email protected]

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief