Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Op laatste Onderwijsavond spreekt Eddie Denessen over ongelijkheid en differentiatie in onderwijs (online webinar)

Hoe kunnen leraren tegemoet komen aan hun eigen behoefte om aandacht, affectie en waardering voor hun leerlingen rechtvaardig te verdelen? Eddie Denessen was op woensdag 10 juni de vijfde en laatste spreker van dit schooljaar op een NIVOZ-onderwijsavond. De avond vond door de corona-maatregelen online plaats, in een Zoom-meeting. Dit is de terugblikpagina, waar ook de volledige lezing is terug te bekijken..

Sinds 2016 bekleedt Eddie Denessen als bijzonder hoogleraar de Sardes-leerstoel ‘Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs’ aan de Universiteit Leiden. Denessen is tevens universitair docent aan de Radboud Universiteit (RU). Hij spant zich in om het aandeel van ons onderwijs in de groeiende sociale ongelijkheid door te lichten. Differentiatie van leerlingen wordt in het algemeen door leraren beschouwd als een noodzakelijk, maar ook nuttig principe om gelijkheid van kansen te vergroten. Onderzoek laat overtuigend zien dat differentiatie iets anders bereikt, namelijk selectie van diezelfde leerlingen op sociaal-culturele achtergrond. Differentiatie in de klas en vroege keuze van vervolgonderwijs versterkt zo ongelijkheid van kansen. Niet doen dus? Maar hoe kunnen leraren dan wel tegemoet komen aan hun behoefte om hun aandacht, affectie en waardering voor hun leerlingen rechtvaardig te verdelen?

Op deze pagina vind je terug:


In het programma voor de NIVOZ onderwijsavonden 2019-2020 wilden we dicht bij de samenleving zien te komen en de rol van het onderwijs daarin bezien. We probeerden de grote wereld en de kleine wereld van de leerlingen te verbinden in overtuigende pedagogische oriëntaties. De rode lijn van alle avonden hebben we samengevat onder de titel: De grote wereld en de kleine wereld. Naar een pedagogiek van de hoop. Het begrip Pedagogiek van de hoop is door Micha de Winter in 2017 - bij zijn afscheidsrede van de Universiteit Utrecht - opnieuw geagendeerd. Het vindt zijn oorsprong in het werk van pedagoge Lea Dasberg.

Over Eddie Denessen

Eddie Denessen bekleedt sinds 2016 als bijzonder hoogleraar de Sardes-leerstoel ‘Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs’ aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij universitair docent aan de Radboud Universiteit (RU), voor zowel in de vakgroep Behavioural Science Institute als in Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling.

Na zijn opleiding Onderwijskunde aan de RU (1994) is hij in 1999 aan de RU gepromoveerd op een onderzoek naar opvattingen over onderwijs in Nederland. Hij richtte zich op de effecten van sociaal-culturele achtergronden, waardenoriëntaties, en politieke en religieuze overtuigingen op de opvattingen over goed onderwijs van de Nederlandse bevolking. De verschillen in opvattingen over onderwijs geven inzicht in de achtergronden van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Na zijn promotie heeft hij zich verder gespecialiseerd in diverse onderzoeksgebieden gerelateerd aan kansenongelijkheid in het onderwijs, zoals leraarverwachtingen, differentiatie in het onderwijs, schoolkeuze, schoolsegregatie en ouderbetrokkenheid.

In zijn onderzoek hanteert hij een multidisciplinaire visie op onderwijs, met een nadruk op de maatschappelijke gevolgen van het onderwijs. Zijn werk is gebaseerd op sociologische theorieën aangaande maatschappelijke ongelijkheid, wetenschappelijk pragmatisme en socioculturele en kritische theorie. Zijn empirisch onderzoek is kwantitatief en kwalitatief, groot- en kleinschalig.

Eddie Denessen is voorzitter van de divisie Onderwijs en Samenleving van de Vereniging voor OnderwijsResearch en lid van de stuurgroep van het European Research Network About Parents and Education (ERNAPE). Hij verzorgde in april 2018 al eens een masterclass bij NIVOZ, Hoe ga je om met verschillen in de klas

Belangrijke publicaties

  • Denessen, E., Driessen, G., & Sleegers, P. (2005). Segregation by choice? A study into group specific reasons for school choice. Journal of Education Policy, 20(3), 347-368.
  • Van den Bergh, L., Denessen, E., Hornstra, L., Voeten, M., & Holland, R. W. (2010). The implicit prejudiced attitudes of teachers: Relations to teacher expectations and the ethnic achievement gap. American Educational Research Journal, 47(2), 497-527.
  • Bakker, J., Denessen, E., Dennissen, M., & Oolbekking-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid. Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen; BSI/Radboud Docenten Academie, Radboud Universiteit Nijmegen (NWO-project: 411-11-662).
  • Denessen, E., & Douglas, A. S. (2015). Teacher expectations and within-classroom differentiation. In C. M. Rubie-Davies, J. M. Stephens, & P. Watson (Eds.), The Routledge International Handbook of Social Psychology of the Classroom (pp.296-303). London
  • Denessen, E. (2017). Verantwoord omgaan met verschillen: sociale-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.

 

De vijf NIVOZ-onderwijsavonden in 2019-2020 waren:

Een NIVOZ-onderwijsavond vindt normaliter plaats in het sfeervolle theater Maitland, maar was door de RIVM-adviezen en corona-maatregelen nu een online webinar geworden. Daarvoor kregen de deelnemers - als ze een ticket hadden gekocht - op de dag zelf een link toegestuurd. Net als alle Onderwijsavonden begonnen we om 19.30 uur.

De NIVOZ-onderwijsavonden voor 2020-2021 zijn:

Klik op betreffende link voor inhoud en achtergronden sprekers. De serie staat in het teken van de pedagogische opdracht in onderwijs, ons jaarthema

 

 

 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief