Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Ongelijkheid en differentiatie in het onderwijs

11 juni 2020

Op de onderwijsavond van 10 juni ging Eddie Denessen in op ongelijkheid en differentiatie in het onderwijs. Denessen spant zich in om het aandeel van ons onderwijs in de groeiende sociale ongelijkheid door te lichten. Op het NIVOZ platform staan diverse publicaties die het thema ongelijkheid en differentiatie vanuit meerdere perspectieven belichten. Rikie van Blijswijk verzamelde een overzicht van de stukken over dit thema, die kunnen inspireren en handreikingen kunnen bieden in het onderwijs.

Denessens publicatie uit 2017  Verantwoord omgaan met verschillen: sociale-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden, werpt een gedegen blik op zijn werk. Daarnaast verscheen recent het boek Werk maken van gelijke kansen.

Barbara Wolff werkt met leerlingen die vertrouwd willen worden met de Nederlandse taal in het artikel 'Mijn schakelklas'. Ze geeft hen een gezicht als zij ze uitzwaait.

Als je tien kinderen naar een basisschool stuurt, komen ze er na acht jaar niet met hetzelfde resultaat uit. Voor Adrie Groot, bestuurder van stichting Flore, is dat logisch. De Inspectie van het Onderwijs echter schrijft daar in de nieuwe Staat van het Onderwijs iets opmerkelijks over en daar reageert Groot op in het stuk 'Tien dezelfde appeltaarten'. 

'When grit isn't enough' is een boek waarin duidelijk wordt hoe het Amerikaanse schoolsysteem hindernissen opwerpt voor leerlingen uit armoedige wijken en/of met een andere dan witte huidskleur om een diploma te kunnen halen. De schrijfster biedt uit ervaring structurele maatregelen in een school om obstakels te verwijderen.

De masterclass 'Differentiatie, of wel hoe ga je verantwoord om met verschillen in de klas' van Eddie Denessenin 2018 sloot aan bij de verkenning van volwassenheid in het maatschappelijk perspectief. Femke Keeren nam deel aan de masterclass en reflecteert op Denessens boodschap in het artikel 'De appel valt niet ver van de boom'. 

Jasja van den Brink concludeert in dit blog over basale hulpbronnen, dat de wereld die we gecreëerd hebben en in stand houden, wel wat meer compassie kan gebruiken. En dat heel veel onderwijsmensen daar dagelijks een bijdrage van onschatbare waarde aan leveren. 

Zowel Stichting Porticus als NIVOZ beroept zich voor haar legitimering op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Earth Charter en de urgentie van het streven naar een humane, democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving. Daarbij delen Porticus en NIVOZ de overtuiging dat het een kerntaak van het onderwijs is om kinderen te begeleiden naar een actief leven, waarin ze deelnemen aan de wereld op een verbonden en verantwoordelijke manier. Lees hier het visiestuk dat NIVOZ heeft aangeboden aan Porticus over visiestuk over hoe whole child education of brede vorming van het kind mogelijk gemaakt kan worden. 

Hartger Wassink, op bezoek bij de school High Tech High in San Diego, valt van de ene verbazing in de andere. Hij schrijft dit blog erover: ‘Had ik al gezegd dat meer dan 50% van de leerlingen op High Tech High onder de armoedegrens leeft? Dat zet het idee dat vernieuwend onderwijs alleen voor de elite is, voor mij ook weer in een heel ander daglicht.' 

John Huiskens is bijna veertig jaar verbonden aan basisschool Onze Wereld, een school met meer dan 830 kinderen in de Haagse multicultiwijk Transvaal. Negentig procent van de bewoners in Transvaal is van allochtone afkomst, het is één van de dichtstbevolkte wijken van Nederland. John Huiskens kent er de ouders, de kinderen en vaak ook de grootouders. En daarmee lijkt zijn loyaliteit en passie voor zijn werkende leven verklaard. ‘Ik kies ervoor om op een plek te zijn waar je van betekenis kan zijn. Waar mensen je nodig hebben, waar ze je missen als je er niet bent. Het betekent ook dat je wat extra moet bieden boven de spellings- en rekenlessen,’ zegt hij in deze podcast.

'Ouders beginnen op school met een welbevindengesprek, als hun kind een aantal weken op school zit. Daarin willen we graag weten: zit je kind op zijn plek? Voelt het zich gezien? Word jíj als ouder voldoende gehoord? Wat ervaar je en wat mis je nog?', vertelt Trudy, stamgroepleider op jenaplanschool De Verrekijker in Den Helder. Dat is niet het enige wat De Verrekijker aan ouderbetrokkenheid doet, ontdekte NIVOZ-redacteur Geert Bors toen hij de school bezocht. Lees verder.  

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief