Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen

Op donderdag 5 oktober 2017 was Iliass El Hadioui de tweede spreker in de reeks Onderwijsavonden van NIVOZ. Iliass El Hadioui is socioloog en onder andere wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit. De titel van zijn lezing luidde: Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen. Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur.

Stadssocioloog en onderwijsdenker Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Ten slotte is hij als onderzoeksleider Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’.

 

Op deze pagina blikken we terug op de avond. U zult hier terugvinden:

In zijn lezing ging El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hoe laveren stedelijke jongeren tussen de verborgen en uitgesproken sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup (zoals de straatcultuur) en hun schoolcultuur? De verschillen die ze ervaren leiden op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. El Hadioui liet zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hún ladder. Maar deze transformatie van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.


El Hadioui nam ons als onderwijsprofessionals mee in de concrete mechanismen die deze micro-transformaties in het klaslokaal mogelijk maken. Hij baseert zich hier op de resultaten uit het Transformatieve School-onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen onder docenten in geobserveerde lessensituaties op stedelijke onderwijslocaties.
Ten slotte ging hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders voor deze cultuurverandering.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief