Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Joop Berding

schrijver, vml. hogeschooldocent, opleidingsmanager en praktijkonderzoeker

Joop Berding (1954) is schrijver van een groot aantal (pedagogische) boeken en werkte tot oktober 2017 - het moment van vervroegde pensioenering - als hogeschooldocent, opleidingsmanager en praktijkonderzoeker op Hogeschool Rotterdam. Joop heeft als (co)auteur en co(redacteur) een kleine twintig boeken op zijn naam, alsmede vele artikelen in boeken en tijdschriften. Veel daarvan gaan over de pedagogiek van John Dewey en de pedagogiek van Janusz Korczak. In de afgelopen jaren publiceerde hij ook over Hannah Arendt, die ook in zijn aanstaande publicatie weer centraal staat.

Berding begon in 1974 zijn loopbaan als onderwijzer in Waddinxveen en Den Haag en vervolgde deze na ruim tien jaar als onderwijs- en welzijnsambtenaar en als gvo-consulent bij de gemeente Den Haag. Daarna maakte hij de overstap naar het Ministe rie van VWS waar hij een aantal jaren werkte als beleidsmedewerker Jeugdbeleid. Na een korte periode op de pabo van de Ichthus Hogeschool te Rotterdam werkte hij vijf jaar als onderwijsbegeleider bij de CED-Groep, eveneens in Rotterdam.

Vanaf 2006 tot zijn vervroegde pensionering werkte Joop als hogeschooldocent, opleidingsmanager en praktijkonderzoeker op Hogeschool Rotterdam. Hij heeft altijd naast zijn werk gestudeerd: na de aktes MO-A en -B Pedagogiek volgde het doctoraal wijsgerige en historische pedagogiek aan de Universiteit Leiden. In 1999 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op het proefschrift De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum.

Meest recent verschenen van zijn hand:

  • Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk (2022). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
  • Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Een uitgave van Cyclus, Uitgeverij Garant (Antwerpen-Apeldoorn), 212 pp, 21 cm., ISBN 978-90-8575-083-3. € 22,50. Verschenen op 5 november 2019. Bestel het boek nu via bol.com.
  • Ik ben ook een mens. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2016, Culemborg: Phronese), derde druk in 2019, zie bestel-link.
  • Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals over onderwijs, zorg en sociaal werk (red., 2017, Leusden: ISVW Uitgevers).
  • Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs. Wouter Pols en Joop Berding (vierde, geheel herziene druk, 2018). Groningen: Noordhoff.

Een overzicht van publicaties en andere activiteiten is te vinden op www.joopberding.com.

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief