Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Micha de Winter

emeritus hoogleraar Opvoedingsvraagstukken

Micha de Winter (1951) was tot 2017  hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. En vanaf 2004 Faculteitshoogleraar op de zgn. Langeveld-leerstoel. De Winter hield in mei 2017 een afscheidsrede als faculteitshoogleraar van de UU onder de titel: Pedagogiek over hoop: het onmiskenbare belang van hoop en optimisme in opvoeding en onderwijs. Deze rede is hier te downloaden. Hij agendeerde het begrip opnieuw, nadat Lea Dasberg over de Pedagogiek van de Hoop sprak in 1980.

De Winter publiceerde o.m. Kinderen als Medeburgers (1995), Het Alziend Oog van de Leerling, impressies over opvoeding, normen en waardering op school (1997), Beter Maatschappelijk Opvoeden: hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedagogiek (2000), en ‘Verbeter de wereld, beging bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding (2011).

De Winter is een vooraanstaande adviseur van de overheid. Zo is hij kroonlid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van kinderen
  • Aandacht voor sociale verbondenheid , preventie en de context waarbinnen de problemen van kinderen zich laten zien.


Micha de Winter pleit in zijn talrijke publicaties voor sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen. Dat is niet een omgeving waarin kinderen gedijen. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op een veilige sociale inbedding die door volwassenen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. De Winter laat zich daarom ook zeer kritisch uit over het problematiseren van onze jeugd en over de maatregelen die altijd weer worden voorgesteld om aan het ongemak dat zij bezorgen een einde te maken. Zo heeft hij ook een hard hoofd in het classificeren van kinderen (ADHD, enz.) waarmee kinderen in feite buiten het gewone leven, in dit geval een school, worden geplaatst. Hij is een voorstander van duidelijke grenzen en handhaving hiervan, maar pleit dan altijd weer voor een directe menselijke benadering van de jeugd die de grenzen opzoekt.
 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief