Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Johan Deklerck

doctor in criminologisch wetenschappen, KU Leuven

Johan Deklerck is doctor in de criminologische wetenschappen en verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, K.U.Leuven.

Deklerck bouwde een expertise op rond fundamentele criminologische theorievorming, preventie en veilig- heid, jeugddelinquentie, restorative justice, bemiddeling, herstel na ernstige misdrijven en probleem- gedrag en onderwijs. Daarnaast is hij verbonden aan de Master Européen en Médiation, Institut Universitaire

Samen met Kees van Overveld - coördinator van het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Ortho- pedagogiek (Hogeschool Utrecht) - schreef hij het boek De Preventiepiramide.
Scholen zijn veelal goed functionerende instellingen. Tienduizenden leerlingen en leerkrachten realiseren samen dagelijks boeiende leerprocessen. Deze unieke leerbedrijvigheid wordt vaak doorkruist door uiteenlopende vormen van probleemgedrag, zoals pesten, agressie, maar ook naar binnen gekeerd probleemgedrag zoals automutilatie, anorexie en zelfmoordneigingen.
Hier duikt preventie op; beter voorkomen dan genezen. In dit kader kan het boek gesitueerd worden. Na een schets van probleemgedrag in het onderwijs wordt dieper ingegaan op de achtergronden en cijfers. Vervolgens wordt het model van de preventiepiramide beschreven. Het is een model voor integrale preventie dat orde schept in het complexe preventielandschap en dat bijdraagt tot de ontwikkeling van een positief preventiebeleid op school. De preventiepiramide is een instrument dat door criminologisch onderzoek stevig onderbouwd is en een brede spreiding kent in diverse preventiedomeinen. Een lange reeks concrete preventiemaatregelen wordt kort beschreven en gesitueerd binnen de piramide. Het boek vormt in die zin een unieke combinatie van een transparant en goed werkbaar kader zoals de praktijk dit uitwijst, tegen een stevige theoretische achtergrond enerzijds en een rijke illustratie aan voorbeelden ande rzijds. Deze voorbeelden nodigen de lezer uit creatief aan de slag te gaan rond preventie op school.

Co-writer Kees van Overveld heeft ervaring als leraar speciaal onderwijs en hogeschooldocent. In 2008 is hij aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op een onderzoek naar agressie bij jongens.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief