Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Monique Leijgraaf

lector Kansengelijkheid op IPABO

Dr. Monique Leijgraaf is met ingang van 1 januari 2022 lector Kansengelijkheid aan de Hogeschool IPABO in Amsterdam. Ze is in 2001 gepromoveerd in de geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1999 werkt ze aan Hogeschool IPABO, eerst als opleider en tussen 2005 en 2013 als lector Diversiteit & kritisch burgerschap. Daarna was zij tot 2022  senior onderzoeker binnen dit domein.

Als onderzoeker is ze ook internationaal actief. Zo is ze lange tijd één van de voorzitters geweest van het Research and Development Center ‘Education for Social Justice, Equity and Diversity’ van de Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Daarnaast werkt ze samen met collega-onderzoekers van de University of Lincoln Nebraska en Newcastle University.

Mede door de coronapandemie is de aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs toegenomen. Maar deelnemers aan het publieke debat spreken vanuit verschillende opvattingen over kansengelijkheid. Dr. Monique Leijgraaf: 'Zoeken naar oplossingen is dringend nodig nu de ongelijkheid harder oploopt dan onze goedbedoelde acties om het tij te keren. Een gevaar hierbij is echter dat we gaan geloven in “quick fixes” voor ongelijkheden zonder te kijken naar de oorzaken ervan of te weten wat we onder (on)gelijke kansen verstaan. Wat vanuit het ene perspectief wordt gezien als een goede oplossing, kan vanuit een ander perspectief worden beschouwd als onderdeel van het probleem.'

Uitgangspunt van het lectoraat is daarom de structurele Social Justice benadering: de erkenning dat er ongelijke machtsrelaties en sociale ongelijkheid bestaan binnen de samenleving en daarmee ook tussen de betrokkenen in het onderwijs. Deze benadering heeft er oog voor dat (opleidings)onderwijs structurele ongelijkheden zowel in stand kan houden als actief kan bestrijden. Met het lectoraat Kansengelijkheid beoogt Hogeschool IPABO zich vanuit deze benadering concreet te richten op de vraag hoe leraren(opleiders) hun bewustzijn en handelingsmogelijkheden met betrekking tot kansengelijkheid kunnen vergroten.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief