Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij stichting NIVOZ zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden en/of diensten te verrichten voor derden.

 

Klachtenregeling

Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model klachtenregeling en kan per bedrijf op details afwijken. De meeste bedrijven hebben de regeling op hun eigen site gepubliceerd. Een gedetailleerde uitwerking van de modelregeling vindt u in de toelichting op de klachtenregeling. Voor een klacht betreffende het bedrijf stichting NIVOZ geldt de specifieke klachtenregeling stichting NIVOZ (vanaf blad 2).

Wanneer kunt u een klacht indienen?   
U kunt een klacht indienen als u vindt dat stichting NIVOZ of iemand die daar werkt u niet correct heeft behandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak. Of als u van mening bent dat u niet correct te woord bent gestaan door personen die werken bij stichting NIVOZ. Het kan ook zijn dat u klachten heeft over de bereikbaarheid van stichting NIVOZ of de medewerkers.

Lees verder in deze PDF

 

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief