Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

27 september

Nieuw jaarthema NIVOZ-onderwijsavonden: Vertrouwen als kernwaarde voor de samenleving van morgen

De samenleving staat op dit moment voor meer dan genoeg grote vragen en urgente uitdagingen, en dit geldt ook voor het onderwijs. De jeugd heeft de toekomst, maar de samenleving lijkt complexer dan ooit. Het komende schooljaar is het NIVOZ-jaarthema ‘Vertrouwen als kernwaarde voor de samenleving van morgen’. We verkennen het in zes onderwijsavonden, drie in Rotterdam en drie in Driebergen. Data, sprekers en meer info (ook m.b.t. losse kaarten en passe-partouts) vind je hieronder.

De samenleving staat op dit moment voor urgente uitdagingen. Grote maatschappelijke kwesties zoals klimaat, energie en ongelijkheid worden meer en meer voelbaar op individueel niveau. Geluiden van psychische klachten, prestatiedruk en een gebrek aan vertrouwen in en verbondenheid met anderen nemen toe. De jeugd heeft de toekomst, maar de samenleving lijkt complexer dan ooit.

Wil je met me ver-trouwen? Vertrouwen als kernwaarde voor de samenleving van morgen

Vertrouwen zien wij als basis voor de relatie tussen leraar en leerling en als voorwaarde om tot leren te komen. De leerling heeft vertrouwen nodig in zichzelf en in de ander om te komen tot een collectief vertrouwen in het samen leren en samen leven. Vertrouwen in de professional is essentieel voor het gevoel van autonomie en zeggenschap over het eigen vak.

Vertrouwen moet niet naïef zijn, of blind, maar altijd een vertrouwen ín het vertrouwen als uitgangspunt voor onze ontmoeting met de wereld. Gert Biesta (2017) stelt:  “Als we zeggen dat we ergens vertrouwen in hebben, dan gaan we ervan uit dat het goed zal komen. We nemen daarmee een voorschot op de toekomst, op datgene dat nog niet is, nog niet heeft plaatsgevonden”  Misschien nemen we dus zelfs een risico op het goede.    

Ondanks dit risico zouden we moeten kiezen voor vertrouwen, omdat het de meeste kans geeft op (mede)menselijkheid. We moeten ervan durven uitgaan dat de meeste mensen deugen, zoals Rutger Bregman (2019) stelt - en ons touwtje weer uit de brievenbus laten hangen, aldus Jan Terlouw.

In zes onderwijsavonden gaan we samen met onze sprekers op zoek naar voorbeelden in onderwijs en onderzoek waarin vertrouwen het uitgangspunt vormt. De sprekers nemen daarbij hun perspectieven en ervaringen uit verschillende wetenschapsgebieden en onderwijspraktijken mee.

Driebergen én Rotterdam
NIVOZ heeft voor de nieuwe schooljaargang zes Onderwijsavonden geprogrammeerd. Daarvan zullen er drie in Driebergen plaatsvinden, in het vertrouwde theater Maitland op landgoed de Horst dat plaatsbiedt aan maximaal 270 mensen. De andere drie avonden organiseren we in het Dokhuis in Rotterdam, de plek waar NIVOZ naartoe is verhuisd.

Info over de afzonderlijke avonden (over sprekers, inhoud en tickets) vind je hieronder achter de link.


Driebergen - Theater Maitland, De Horst 1

Rotterdam - Het Dokhuis, Doklaan 10

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur open. Meer info over deze avonden en de sprekers vind je achter de link.

Losse tickets en passe-partout (alleen in Driebergen)

  • Een ticket kost 40 euro. Op de afzonderlijke aankondigingspagina's - zie hierboven - kun je losse kaarten kopen, per avond dus.
  • Je kunt ook een passe-partout-kopen, maar alleen voor drie Onderwijsavonden in Driebergen, Onderin (mobiel) en aan rechterzijde kun je direct een passe-partout aanschaffen voor 95 euro.
  • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. En vragen we je een mail te sturen naar onze backoffice: [email protected]. We stellen in Driebergen 25 plaatsen beschikbaar voor studenten, in Rotterdam vijf.

Live-streaming, twee keer in Rotterdam

  • Twee avonden in Rotterdam kun je ook online volgen, via een livestream. De kosten zijn dan 10 euro. Achter de link bij de naam van de spreker kom je op de pagina van de avond met Helma van der Hoorn en Femke Kaulingfreks.

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 010-3225450 of [email protected].

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

---

De avonden, de data en de sprekers

27 september 2023 - Hans Boutellier
in Driebergen

Na de relatief snelle secularisering van de samenleving aan het einde van de jaren zestig, werd Nederland een door en door pragmatische samenleving. Zonder uitgesproken visie op mens en maatschappij, met ruim baan voor het marktdenken, zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht. Deze ‘pragmacratie’ begint te piepen en te kraken. Het verzet groeit en gaat alle kanten op. Waarden krijgen hernieuwde betekenis. Hoe gaan we daarmee om en hoe vormen we die zelf? De titel van zijn lezing is: Na de ontzuiling, op zoek naar nieuwe waarden.

Hans Boutellier is bijzonder hoogleraar Polarisatie en Maatschappelijke veerkracht aan de Vrije Universiteit. Voor zijn laatste boeken Het seculiere experiment (2015) en Het nieuwe Westen (2021) was er veel waardering. In november 2017 (zes jaar terug)  stond Hans Boutellier al eens eerder op een NIVOZ-onderwijsavond: Onze grote uitdaging: how to get more love into the system’

22 november 2023 - Helma van der Hoorn,
in Rotterdam.

Besturen vanuit vertrouwen kan een groot effect hebben, aldus Helma van der Hoorn. Het is een kwetsbare manier van besturen en een zeer hoopvolle. Het onderwijs heeft dat om meerdere redenen hard nodig. Maar is het genoeg? Of is er meer nodig? Helma van der Hoorn nodigt u uit om anders te durven kijken naar onderwijs. De titel van har lezing is: Besturen vanuit vertrouwen en overgave.

Helma van der Hoorn is voorzitter college van bestuur van VONK en oprichter van Leve het Onderwijs. Ze was al eens gesprekspartner in maart 2020 in een NIVOZ-podcast: ‘Een transitie is mogelijk als iedereen meebeweegt’

1 februari 2024 - Cok Bakker,
in Driebergen

Cok Bakker doet onderzoek naar de professionele ontwikkeling en het professioneel handelen van leraren en in het bijzonder naar de ontwikkeling van hun normatieve professionaliteit. Professioneel handelen gaat over zoveel meer dan alleen het uitvoeren van taken, het gaat ook over de persoon die er achter schuil gaat. In het boek ‘Op zoek naar de ziel van de professional’ (2022) wordt duidelijk gemaakt hoe professioneel handelen zichtbaar wordt en welke interne, onzichtbare kwesties hier allemaal op van invloed zijn. De voorlopige titel van zijn lezing is: Het goede leren en de professionele ontwikkeling van de leraar.

Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper en onderwijskundige. Hij is als hoogleraar Levensbeschouwelijke vorming verbonden aan de Universiteit Utrecht en als lector Normatieve Professionalisering aan de Hogeschool Utrecht.

20 maart 2024 - Femke Kaulingfreks,
in Rotterdam

Kansengelijkheid of keuzegelijkheid: Naar een pedagogiek van solidariteit 

Steeds meer jongeren ervaren wantrouwen, bijvoorbeeld naar de overheid, maar ook richting het onderwijs als instituut. Waar komt dat wantrouwen vandaan?

Femke Kaulingfreks' onderzoek naar de leefwerelden van jongeren laat zien dat jongeren afhaken als ze het gevoel hebben dat ze alleen mee mogen doen op de voorwaarden van volwassenen. Jongeren krijgen wel vertrouwen als ze echt mede-vormgever mogen zijn, met hun eigen taal, vorm en stem. In de context van onderwijs vraagt herstel van vertrouwen om een ander type relatie tussen leraar en leerling. Femke Kaulingfreks spreekt daarbij - in navolging van Paulo Freire - van een pedagogiek van solidariteit. Wat gebeurt er als we die pedagogiek radicaal doortrekken binnen het onderwijs? Wat voor leraar zien we dan, maar ook welke vragen roept dat op?

Politiek filosoof en antropoloog Femke Kaulingfreks is verbonden aan InHolland als Lector Jeugd en Samenleving. Daarnaast bekleedt zij sinds begin 2023 de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

17 april 2024 -  Over het werk van Beate Letschert. Zonder bemoediging gaat het niet, in Rotterdam.

De Duitse Beate Letschert brengt het pedagogische begrip ‘bemoediging’ tot leven en inspireert met haar praktische pedagogiek. Dit voorjaar komt een vertaling uit van haar nieuwste werk, Das übersehene Kind, in het Nederlands: ‘Het kind dat niet gezien wordt’. Op woensdag 17 april staat een Onderwijsavond rondom dit boek gepland in het Rotterdamse Dokhuis. Door omstandigheden kan Beate zelf helaas niet komen. Maar via verschillende sprekers (o.a. Luc Stevens) en dialogische werkvormen brengen we haar gedachtengoed tot leven.

Beate Letschert-Grabbe is psychologe en pedagoge. Jarenlang was ze werkzaam als lerares en als schoolleidster in Duitsland. Ze promoveerde op een onderzoek naar kansen en belemmeringen bij de samenwerking tussen leraren en ouders in het basisonderwijs.

5 juni 2024 - Eveline Crone,
in Driebergen

Eveline Crone laat in haar werk het belang van vertrouwen zien. Niet alleen in het onderwerp van onderzoek (de positieve kracht van de adolescentie), maar ook door de manier waarop. Het perspectief van jongeren speelt daarin telkens een belangrijke rol, waarbij oog is voor de complexe wijze waarop zij zich verbinden met anderen en met de samenleving. De titel van haar lezing is: De jeugd heeft de toekomst.

Eveline Crone is hoogleraar Ontwikkelingsneurowetenschap in de Maatschappij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspychologie aan de Universiteit Leiden.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief