Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Opleidingen

Pedagogisch Leiderschap (PL)

Als leidinggevende ben je het pedagogische kompas van jouw school, inspireer je je team om zich te blijven ontwikkelen én draag je de eindverantwoordelijkheid voor het pedagogisch handelen op school. Welke schoolleider wil jij zijn?

Het eerstvolgende traject PL start in november 2024

 

 

Wat?

Pedagogisch leiderschap vraagt een visie op de school die je met elkaar wilt zijn, moed om verantwoordelijkheid te nemen en de kunde om het potentieel van je team te benutten. In het traject PL staat het vergroten van je zelfbewustzijn centraal. Je onderzoekt en bevraagt jouw pedagogische missie, visie en waarden. En je onderzoekt in hoeverre je deze terug vindt in het handelen in de dagelijkse realiteit van jouw school. 

Hoe?

In het traject PL werk je met de vraag: welke leidinggevende wil ik zijn? Waar neem je jouw team en leerlingen/studenten mee naartoe en waarom? We nodigen je uit je ontwikkeling zelf vorm te geven en je eigen antwoorden te vinden. Gesteund en uitgedaagd door aangereikte theorie, processen in de bijeenkomsten en praktijkervaringen tussen de bijeenkomsten. Dit vraagt om bereidheid tot zelfonderzoek. Naar je pedagogische kompas, jouw vooroordelen en routines, in openheid met andere deelnemers.

Wat brengt het je?

Door je in pedagogisch leiderschap te ontwikkelen beïnvloed je de schoolcultuur en het leerklimaat in jouw school. Je verstevigt de relatie met je team en je leerlingen. Daarnaast krijg je inzicht en taal om de keuzes die je maakt te legitimeren. Je weet waar je voor staat en waarom je iets doet. Je bouwt nieuw handelingsrepertoire op. De waan van de dag of ‘wat er allemaal moet’ krijgt minder snel de overhand.

Wanneer en voor wie?

Het open individuele traject bestaat uit dus zeven bijeenkomsten van zes uur, in totaal dus 42 contacturen. Daarbij zijn er tussentijdse praktijkopdrachten. De tijd die daarvoor nodig is is persoonsafhankelijk, maar we gaan uit van nog eens 42 uur. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat iedereen het lesmateriaal in de vorm van boeken tot zich neemt in zijn eigen tempo.

Zeven bijeenkomsten

Het eerstvolgende traject PL start in het najaar van 2024. Het traject vindt plaats op Landgoed de Horst in Driebergen én in Dokhuis in Rotterdam. Alle bijeenkomsten beginnen om 10 uur en eindigen rond de klok van 16 uur.

De data zijn:

  • Do 7 november 2024, in Dokhuis (Rotterdam)
  • Di 10 december 2024, op Landgoed de Horst (Driebergen)
  • Do 30 januari 2025, op Landgoed de Horst (Driebergen)
  • Di 11 maart 2025, op Landgoed de Horst (Driebergen)
  • Di 8 april 2025, in Dokhuis (Rotterdam)
  • Di 13 mei 2025, in Dokhuis (Rotterdam)
  • De terugkombijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 24 september 2025 van 14.00 tot 21.30 uur, de locatie hiervan wordt later bekend gemaakt. Dit is inclusief een bezoek aan de Onderwijsavond.

 

Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen en/of zich opgeven via [email protected].

Begeleiders: Anouk Liebrand en Karin van Zutphen.

Incompany-trajecten worden op maat afgestemd. Het traject kan ook gevolgd worden met schoolleiders uit één bestuur.

Voor wie?
Alle leidinggevenden: schoolleiders, rectoren, teamleiders, intern begeleiders en midden managers in po, vo, mbo, hbo en universiteiten.

Schoolleidersregister 
Schoolleiders in het po kunnen na dit traject het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ en 'Visiegestuurd onderwijs' afronden voor hun herregistratie in het Schoolleidersregister po. Pedagogisch Leiderschap is ook opgenomen in de opleidingscatalogus van het schoolleidersregister vo.

Testimonial

Ik ben me bewust geworden dat ik vanuit mijn pedagogisch kompas in staat ben om een prachtige leeromgeving te creëren waarin leerlingen gezien en gehoord worden en zichzelf kunnen ontwikkelen. Waar ze mogen vallen en weer opstaan. Dat ik mijn visie niet onder stoelen of banken moet steken, maar er juist voor moet gaan staan.'' Aline van Rijn, docent economie en beleidsmedewerker Lentiz Novilab, Naaldwijk.

Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Vragen, kosten en inschrijven?

Voor inhoudelijke vragen aangaande incompany-trajecten kunt u contact opnemen met Anouk Liebrand via mail [email protected]. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. Voor andere informatie kunt u terecht bij het Office Management via [email protected] of tel. 010-3225450.

Kosten
De kosten voor het 'open' PL-traject bedragen € 2.950.
 

Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Inschrijven
Inschrijven kan via onderstaand formulier. In de bijlage vind je ook de Algemene voorwaarden, alsmede een Landelijke klachtenregeling.

Verantwoording: kompas, potentieel en moed

Een school kan gezien worden als een pedagogische organisatie. Er zijn jonge mensen aanwezig voor wie (plaatsvervangend) keuzes gemaakt worden. Hier onderscheidt het leiderschap in het onderwijs zich van leiderschap in andere organisaties: er is een gelaagde verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid naar de leraren (het team) en die naar de leerlingen en hun ouders.
De toekomst van de leerlingen, het waartoe van het onderwijs, ligt (verborgen) in het handelen van de schoolleider. Als leidinggevende ben je het pedagogische kompas van jouw school, inspireer je je schoolteam om zich te blijven ontwikkelen én draag je de eindverantwoordelijkheid voor het pedagogisch handelen op school.
Van een schoolleider wordt gevraagd richting en kompas te geven aan de pedagogische opdracht. Dit doe je door je in de volgende drie kwaliteiten te onderscheiden: 

Een helder pedagogisch kompas
Wat drijft jou als schoolleider? Vanuit welk mensbeeld geef jij als schoolleider richting aan de ontwikkeling van jonge mensen in de school? Hoe zit jij als schoolleider zelf vast aan de manier waarop deze pedagogische opdracht vorm krijgt en vormgegeven wordt?

Een helder pedagogisch kompas gaat over het waartoe van het onderwijs, dat richting geeft aan het handelen van de schoolleider, ook op de momenten dat het spannend wordt.  

Gericht op potentieel
Waar bij het pedagogische kompas steeds het perspectief van de leerling in beeld is, wordt de gerichtheid op potentieel gekeken naar de kwaliteiten die aanwezig zijn in het team. De pedagogische schoolleider creëert een veilig en bemoedigend klimaat, waar leraren vanuit vertrouwen hun verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zij voelen zich gezien en erkend in hun werk, en worden uitgedaagd om samen vorm te geven aan de pedagogische opdracht die de school zich gesteld heeft voor de leerlingen. Hoe geef jij als schoolleider leiding aan de ontwikkeling en emancipatie van professionals in je team?

Verantwoordelijkheid en moed
De schoolleider draagt de eindverantwoordelijkheid in de school en legitimeert deze naar leraren, leerlingen en hun ouders. Hier komt het erop aan hoe het pedagogische kompas uitgedragen wordt in keuzes in het onderwijsproces en het handelen. In de complexiteit van het onderwijs wordt hier nogal wat gevraagd van de schoolleider. In het aanwezig zijn en in het handelen (of niet handelen) word je als schoolleider aangesproken om verantwoordelijkheid te nemen, voor jouw pedagogische opdracht. In vele situaties vraagt het moed om te gaan staan voor wat jij belangrijk vindt voor je leerlingen, of specifiek, die ene leerling. Moed om je te onderscheiden, om in te grijpen, initiatieven te nemen en om definitief te beslissen. Waar ben jij als schoolleider op aanspreekbaar?  

Literatuur

 De literatuur in de opleiding bestaat uit:

 

Ter verdieping rond leiderschap:

 

Ter verdieping rond pedagogiek:

 

Delen:

Onze ervaringen

“Het betrekken van kinderen bij hun eigen ontwikkeling, ze daar een rol en verantwoordelijkheid in geven, maar ook haalbare eisen stellen en daarover in gesprek blijven, wordt nog te weinig gedaan. Bij alles wat we doen in de school of van plan zijn te doen, stellen we voortaan de vraag: Wat hebben de leerlingen hieraan? Ik probeer daarin waakzaam te zijn naar mijn team. Soms vervallen we in de waan van de dag en is een wake-up call nodig.”

Martin Ooms
Martin Ooms
Directeur CBS De Hoeksteen, Spijkenisse

“Het heeft mij enorm geholpen in mijn dagelijkse werkzaamheden, als teamleider op een vmbo-school. Het gevoel dat we met een pedagogische opdracht bezig zijn in ons werk, daar sturing aan kunnen geven, vanuit theorieën en met inspirerende docenten, heeft aan deze verandering bijgedragen. Hoe wil ik met leerlingen en mijn team werken? Ik kan nu nog bewuster en meer verantwoord handelen vanuit ‘de bedoeling’ van onderwijs.”

Nienke de Bie
Nienke de Bie
Teamleider onderbouw op OBC Huissen.

“Het traject heeft een betere, diepere doordenking opgeleverd m.b.t. pedagogische tact en de rol van de leidinggevende daarin. Het heeft Indirect tot een gedeelde visie geleid, tot een nieuw koersplan. Het leidt tot regelmatige gesprekken binnen en buiten onze stichting. Als één van onze schoolleiders in een moeilijke thuissituatie van een leerling zichtbaar maakt hoe hij ook zelf daar persoonlijk door geraakt wordt, is dat indringend en impactvol.”

René van Harten
René van Harten
Voorzitter College van bestuur bij Trinamiek.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief