Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Opleidingen

Ervaringen in trajecten

Op deze pagina vind je testimonials van deelnemers aan onze trajecten Pedagogische Tact (PT) en Pedagogisch Leiderschap (PL) en PT-vervolg.

Ervaringen Pedagogische Tact (PT)

Ik ben nog beter gaan kijken. Naar het kind en naar mezelf. En ik kan collega's van andere scholen adviseren om dit traject met hun team te gaan volgen om een beter pedagogisch schoolklimaat te krijgen. Ilona Kerkhofs

Ik ben me bewuster geworden van mijn handelen en het effect daarvan op de groep en de individuele kinderen. Het intuïtief handelen kwam onder een vergrootglas te liggen. Jacqueline Leferink

Het traject heeft me veel nieuwe inzichten opgeleverd en me bewust gemaakt wat ik moet veranderen om er meer voor de leerling te kunnen zijn. Baltus van Laatum

Het traject heeft ons team heel veel gebracht. Duidelijk is geworden dat we met het hele team verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van alle kinderen op school. En dat we steeds de goede dingen willen doen in de ogen van de kinderen, hun ouders, maar vooral ook in de ogen van elkaar. Dat is hard werken, iedere dag weer. De bijvangst is het besef dat je nooit klaar bent met ontwikkelen. Alle collega’s hebben een studie opgepakt na het traject PT. Gillian Quanjer

Het is een bevestiging van eigen kunnen en het ontdekken van anderen. PT gaat over contact maken, vertrouwen geven, zelfonderzoek. Stefan Persaud

Via het traject PT hebben we handen en voeten gegeven aan onze onderwijsvisie. We hebben ons onderwijs kritisch bekeken en mogelijkheden voor verbetering gezien. Je leert kijken naar de persoon achter de onderwijsgevende en het kind achter de leerling. Het gaat over in het moment goed aanvoelen wat er nodig is en daar op kunnen inspelen. Putri Sonneveld

Het waren tien intensieve dagen, op een prachtige locatie, waar we echt met hart over ons onderwijs hebben gesproken. Het heeft mijn ontwikkeling als docent een grote stimulans gegeven. Daarnaast inspiratie en zingeving. Rinke Huisman

Het werk geeft nu vooral meer voldoening, vertrouwen en innerlijke rust, omdat de vrijheid om meer kindgericht te werken en niet volgens methodes/afspraken etc. veel zinvoller ervaren wordt. Erik Kulderij

Het traject heeft me een ruimere blik op problemen van of met studenten gegeven. Het traject leidt tot bewustwording. Ik ‘gebruik’ het dagelijks, ook als het niet helemaal loopt zoals ik zou willen. Met pedagogisch tact blijf je in gesprek met elkaar – met de leerling zelf, de leerkrachten en ouders. Het heeft het kind nodig, op dit moment? En wat kunnen wij daarin betekenen? Irma Buiskool - van Putten

Ik deel nog meer mijn ervaringen en oplossingen met collega's en daardoor is er meer herkenning en begrip. Ik heb ontdekt hoe belangrijk je eigen rol in de klas is. Ik probeer de leraar te zijn, die ik wil zijn. Attie Kozijn-Brummel

Door het traject PT (en de bijeenkomsten rondom de coalitie) heb ik een enorme zelfontwikkeling doorgemaakt en heb ik woorden kunnen geven aan mijn pedagogisch handelen. Ik word blij, telkens weer, als ik voor een bijeenkomst naar Driebergen rij. Het gesprek aangaan met mensen uit de onderwijspraktijk die ook op zoek zijn naar betekenis in hun werk. Ik ben op zoek gegaan naar de belofte vanuit mijn biografie, vanuit mijn diepste drijfveren en waarden. Dat bracht een fantastisch proces op gang. Ik ben NIVOZ zeer dankbaar! Kim Verheijen

Ik heb geleerd anders te kijken, om daardoor andere beslissingen te (leren en durven) nemen. Zowel voor mezelf als voor het kind. Uiteindelijk werkt dit namelijk allebei in het voordeel van het kind. Ik heb casus uit de praktijk uitgebreid besproken, waarbij collega's advies gaven. Dit kwam erg dichtbij, maar bracht ons als team ook bij elkaar. Prachtig. Jody Rabs

Mijn kijk op kinderen is verder verdiept. Het goede doen, zeker ook in de ogen van de kinderen. Mijn overtuigingen zijn sterk beïnvloed door wie ik ben, door mijn eigen ervaringen. Ik ben me daar nu veel meer bewust van. We zijn als  team traject zeker gegroeid. Ook door ervaringsreconstructies, waarin je samen, op een fijne manier, op zoek gaat om kinderen beter te begrijpen, te helpen en te coachen. Silvia Lamers

Het heeft me meer bewust gemaakt van mijn belangrijkste drijfveren voor het docentschap. Ik spreek met collega's over het belang om elke student te zien en te proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van elke student. Bartel Hulst

Door het traject weet ik waar ik voor sta en waar ik voor ga. Ik heb altijd de keuze om te doen wat goed is voor mijn leerlingen. Ook als ik daarvoor moet afwijken van protocollen, regels en afspraken. PT zorgt ervoor dat we tot de kern van ons eigen onderwijs kunnen komen. En dat je kunt besluiten of dit aansluit bij wat een kind nodig heeft. Jij bent als leraar de sleutel voor de ontwikkeling van ieder kind en soms moet je die sleutel een beetje oppoetsen, of voorzien van een nieuwe sleutelhanger, of...Janneke de Koster

Ik ben me nóg bewuster geworden van het spanningsveld van het systeem ‘school, pedagogiek en ruimte’. Ik geef nóg minder antwoorden. Ik slaag er méér in vragen te stellen en leerlingen te helpen zelf tot inzicht te komen. In hun leren, in hun ontwikkelen en hun rol in de groepen waarin zij werken en leren binnen school. Het traject liet mij nog eens zien hoe ik school zelf heb ervaren als leerling. Ik was me niet zo bewust van hoe mijn pedagogische keuzes verband houden met mijn eigen schooltijd. Het waren juist leraren die veel ruimte boden en begeleidden (en niet zozeer leidden en doceerden) die me op het spoor naar onderwijs zetten. Pieter Snel

Ik ben een lievere leerkracht geworden, die kwetsbaar durft te zijn en het niet durft te weten. Mijn aandacht gaat meer  naar het kind zelf dan naar het zichtbare gedrag. Er is meer geduld en begrip gekomen. Het traject pedagogische tact is een verrijking. Voor mezelf en voor mijn omgeving. Het gaat om de kern van leerkracht en opvoeder zijn. Anoniem

Ervaringen Pedagogisch Leiderschap (PL)

Het traject heeft een betere, diepere doordenking opgeleverd m.b.t. ontwikkelen van Pedagogische Tact (PT) en de leidinggevende rol daarin. Het heeft geleid tot een gedeelde visie resulterend dat PT één van onze kernthema's is in ons nieuwe koersplan. Daarmee leidt het tot regelmatige gesprekken binnen en buiten onze stichting. René van Harten

Het traject heeft heel veel betekend in mijn dagelijkse werkzaamheden als teamleider op een vmbo-school. Maar ook voor mij persoonlijk. Het gevoel dat we met een pedagogische opdracht bezig zijn in ons werk en daar sturing aan geven, vanuit theorieën en met de inspirerende docenten, heeft de manier van werken met leerlingen en mijn team veranderd. Ik kan nu nog bewuster en ook meer verantwoord werken vanuit de bedoeling. Nienke de Bie

Ik heb door PL mijn innerlijk kompas verstevigd. Het is een persoonlijk ontwikkelingstraject. Intensief en waardevol. In het proces waar ik in zat betrof dat het maken van keuzes mbt het verder gaan met bepaalde teamleden of niet. Grote beslissing. Het moment dat mij erg bijstaat is dat ik vanuit mijn ‘toekomstige ik’ mezelf een opdracht stelde in het hier en nu. Erg confronterend, maar goed. Tijdens mijn presentatie kwam de ontlading. Inge Westerveld

Tijdens het traject kregen we de opdracht om de school in te gaan en dan met name te gaan praten met leerlingen. Als schoolleider trap je vaak in de valkuil dat je juist die momenten laat wegdrukken door andere werkzaamheden. Als je leerlingen belangrijk maakt, echt naar ze luistert en contact maakt, dan levert dat voor jezelf (en de school) heel veel op. Die ervaring heeft er toe geleid dat ik me bewust ben van dat effect en regelmatig de school in ga. Albert-Jan Vonk

Het traject PL heeft veel voor mij betekend. Het heeft mij inzicht gegeven in wat de wezenlijke zaken zijn in mijn werk en onze school, en mij geïnspireerd en vertrouwen gegeven. Het is erg prettig en voor mij noodzakelijk om stil te staan bij de bedoeling van mijn/ons werk. Dat ik mijn werk kan koppelen aan onze visie en van daaruit met meer houvast en overtuiging leerlingen en collega's kan begeleiden. Ingeborg Nietzman

Ervaringen PT-vervolg

Tot op de dag van vandaag heeft het traject PT en PT-vervolg veel teweeg gebracht in mijn onderwijspraktijk. Er zijn verschillende dingen, zoals het onderwerp van mijn Master-studie Leren en Innoveren, uit voortgevloeid. Ik probeer collega's mee te nemen om een autonomie-ondersteunende leerkrachtstijl in combinatie met structuuraanbod te ontwikkelen. PT komt in onze organisatie vaak terug in praktijkverhalen. Waar we veel mee bezig zijn, is de relatie leggen, perspectief van leerlingen innemen en autonomie verlenen aan kinderen. Met voorbeelden probeer ik aan anderen duidelijk te maken waarom dat ertoe doet. Ik ben kinderen door PT meer verantwoordelijkheden gaan geven, meer autonomie gaan verlenen. Hoeveel beter je pedagogisch klimaat door dit alles wordt! Mooi dat ik dat mag ervaren. Kim Vlemmings 

Het traject PT-vervolg zorgde voor het opfrissen van mijn visie op onderwijs. Ik durf er weer voor te gaan staan! Sietske Hekking

PT bood mij een hele andere kijk op kinderen, vanuit wat het kind beweegt i.p.v. wat de regels van de school bepalen. PL ging voor mij vooral over het leren om daadwerkelijk beschikbaar te zijn voor collega's in woord en daad. En over het betreden van de plek der moeite. Dat heeft veel veranderd in de professionele aanspreekcultuur op school. Bij PT-vervolg ging het over de kunst van het niet weten; het daadwerkelijk los durven laten van ontwikkelingen in het team, met de oprechte verwachting dat wat er komt ook past en goed is voor de school en de kinderen en het team en de ouders. Anoniem

Het traject PT-vervolg bracht verheldering en verdieping. Het was heel praktisch en gelijk toe te passen. En het blijft bijzonder om zo open naar elkaar te kunnen zijn. Anoniem

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief