Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Opleidingen

Literatuurstudie

In 2018 en 2019 verrichtte NIVOZ in samenwerking met CEGO een literatuurstudie naar aan 'pedagogische tact' verwante begrippen en hun differentiële betekenis. Het begrip tact is naar ons idee representatief voor wat we verantwoord pedagogisch handelen zouden kunnen noemen: het is tactvol, het houdt rekening met de staat van de betrokken leerling(en) en het houdt richting in, het wijst naar een pedagogisch belang.

De  literatuurstudie is bij stichting NIVOZ ontstaan vanuit de behoefte om het complexe, maar zo betekenisvolle begrip ‘pedagogische tact’ op een verantwoorde manier verder ingang te doen vinden. Het begrip representeert een omvattende pedagogische werkelijkheid die intuïtief begrepen wordt als een belangrijke kwaliteit van leraar-leerling interactie, maar is daardoor ook gevoelig voor uiteenlopende interpretaties en voor oppervlakkigheden.

In de loop van de tijd zijn er de nodige ‘concurrerende’ begrippen ontstaan, zoals bijvoorbeeld pedagogische sensitiviteit of responsiviteit, mindfulness of ook ‘perspectief nemen’. Deze en dergelijke begrippen hebben hun eigen, soms grote verdienste, maar raken naar onze mening niet het begrip ‘tact’ in zijn volle betekenis. Vandaar de voorliggende studie die probeert ‘pedagogische tact’ te articuleren ten opzichte van begrippen, die met ‘tact’ geassocieerd worden.

Het project is vanaf voorjaar 2018 uitgevoerd in een samenwerkingsverband met CEGO, respectievelijk de KU Leuven met als participantenLudo Heylen (CEGO) en Dorien Wassink(KU Leuven), onder het kritische oog van prof.dr. Ferre Laevers. Vanuit NIVOZ is prof.dr. Luc Stevensbetrokken. Hij is de eerst verantwoordelijke voor dit verslag. Dorien Wassink verzorgde met grote precisie en zin voor verantwoordelijkheid het literatuuronderzoek.

Achter deze link vind je de resultate.

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief