Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Nieuwe serie NIVOZ-onderwijsavonden: De betekenis van verschil. Over inclusief onderwijs en het handelen van de leraar.

In een samenleving die steeds diverser wordt en waarin ongelijkheid toeneemt, wordt het belang van goed onderwijs steeds groter. Goed onderwijs vergroot immers de kansen op een goede toekomst, zo is de gedachte. Toch plukt niet elk kind in Nederland in dezelfde mate de vruchten van ons onderwijssysteem. 

Bovendien is het de vraag of het huidige systeem leidt tot een samenleving die we voor ogen hebben. Daarom stellen wij in de nieuwe serie NIVOZ-onderwijsavonden de vraag: Wat is er nodig om íeder kind goed onderwijs te bieden? En, als we streven naar een rechtvaardige samenleving waarin ieders waarde wordt erkend, ongeacht afkomst of diploma, wat betekent dat dan voor het kijken naar én omgaan met verschillen? 

In zes onderwijsavonden gaan we samen met onze sprekers op zoek naar hoe dit ideaal eruit kan zien en hoe jij daar als onderwijsprofessional een bijdrage aan kan leveren. De sprekers nemen hun perspectieven en ervaringen uit zowel de sociologie, de pedagogiek als de onderwijspraktijk mee.

Driebergen én Rotterdam
NIVOZ heeft voor de nieuwe schooljaargang zes Onderwijsavonden geprogrammeerd. Daarvan zullen er vier in Driebergen plaatsvinden, in het vertrouwde theater Maitland op landgoed de Horst dat plaatsbiedt aan maximaal 270 mensen. De andere avonden organiseren we op een nog nader te bepalen locatie in Rotterdam, de plek waar NIVOZ naartie is verhuisd.

Driebergen - De Horst 1

Rotterdam Verhalen

Tijden
Alle NIVOZ-onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur open. Meer info over deze avonden en de sprekers vind je achter de link.

Tickets (studenten met korting)

  • Een ticket kost 40 euro. Je kunt deze aan de rechterkant (computer) of onderin (mobiel) direct aanschaffen.
  • Ben je student, dan kun je er voor 15 euro bij zijn. En vragen we je een mail te sturen naar onze backoffice: [email protected]. We stellen 25 plaatsen beschikbaar voor studenten.
  • Op de afzonderlijke aankondigingspagina's - zie hierboven - kun je losse kaarten kopen, per avond dus.

Schoolteams (ook korting)

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 010-3225450 of [email protected]

---

De avonden, de data en de sprekers

14 september 2022 - Geert Kelchtermans in Driebergen

Geert Kelchtermans opent de nieuwe serie met een lezing over het professioneel handelen van de leraar. Daarin heeft hij in het bijzonder aandacht voor de morele dimensies van leraarschap en zal hij ingaan op deugden als moed en bemoediging. Wat vraagt het van een leraar om te bemoedigen en waarom is het nodig, met name in uitdagende onderwijscontexten?

Prof dr. Geert Kelchtermans (1962) is hoofd van de eenheid Onderwijsbeleid en -vernieuwing en Lerarenopleiding aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Als onderdeel van het ontwikkeltraject ‘Pedagogische Tact’ van NIVOZ heeft Kelchtermans in 2010 en 2016 al eens lezingen verzorgd over de betekenis van het biografisch perspectief van de leraar. 
 

2 november 2022 - Orhan Agirdag in Driebergen

Onderwijssocioloog Orhan Agirdag stelt dat ongelijkheid niet alleen te maken heeft met de uitgangspositie van kinderen, maar veel meer met hoe ons onderwijssysteem is ingericht en hoe er in dat systeem wordt omgegaan met verschillen. In zijn lezing laat hij zien hoe je na kunt denken over omgaan met diversiteit in het onderwijs en geeft hij antwoord op de vraag hoe diversiteit en kwaliteitsvol onderwijs samen kunnen gaan.

Prof. dr. Orhan Agirdag is professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef het boek ‘Onderwijs in een gekleurde samenleving’.

26 januari 2023 - Monique Leijgraaf en Nina Hosseini in Rotterdam

Monique Leijgraaf en Nina Hosseini doen onderzoek naar kritisch opleidingsonderwijs vanuit het perspectief van social justice. Tijdens hun lezing in Rotterdam gaan zij in op de vraag wat kritisch opleidingsonderwijs is, hoe het eruit ziet en waar het aan bijdraagt.

Dr. Monique Leijgraaf is lector Kansengelijkheid aan de Hogeschool IPABO in Amsterdam.
Nina Hosseini doet promotieonderzoek binnen het onderzoeksdomein Diversiteit & Kritisch Burgerschap onder begeleiding van Monique Volman (UvA) en Monique Leijgraaf.

15 maart 2023 - Iliass El Hadioui in Driebergen

Leraren zijn leider in de mini-samenleving van de klas. Hoe slagen zij er in grip te krijgen op de mini-samenleving en alle leerlingen deelgenoot te laten worden van de sociale en onderwijskundige inclusie in de klas? Iliass El Hadioui bespreekt wat een inclusieve schoolcultuur is in een grootstedelijke context en wat het vraagt van alle onderwijsprofessionals in en om de school.

Iliass El Hadioui is socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij ontwikkelde de filosofie van De Transformatieve School die leraren helpt omgaan met straatgedrag op school. Onlangs kwam zijn boek ‘Grip op de mini-samenleving. Over de zoektocht van leerlingen en professionals naar gelijke kansen binnen een stedelijke schoolcultuur’ uit.

11 mei 2023 - Ismail Aghzanay in Rotterdam

Docent Engels Ismail Aghzanay werd in 2018 uitgeroepen tot leraar van het jaar in Rotterdam. Zelf ooit bestempeld als onhandelbaar heeft hij het als leraar tot zijn missie gemaakt ieder kind te zien, te horen en te steunen. Ismail Aghzanay neemt ons mee in zijn pedagogiek van verbinding waarin raken en inspireren centraal staan. Hoe kun je daarmee als leraar het verschil maken? En wat is de rol van ervaringskennis hierin? 

Ismail Aghzanay is docent in het mbo, spreker, coach en trainer.

28 juni 2023 - Gerdien Bertram-Troost in Driebergen

Hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief Gerdien Bertram-Troost sluit de reeks af. Hoe kunnen we in het onderwijs juist vanuit verschillende levensvisies en levensbeschouwingen met elkaar verbinden en wat is daarvoor nodig? Gerdien Bertram-Troost gaat hier tijdens haar lezing op in en bespreekt daarbij het belang van de vrijheid van onderwijs binnen ons onderwijssysteem.

Prof. dr. Gerdien Bertram-Troost is hoogleraar Onderwijs in levensbeschouwelijk en pedagogisch perspectief aan de VU. In februari 2022 sprak zij haar rede uit: ‘Menswording in een laag-vertrouwen samenleving’.
 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief