Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz NIVOZ-opleidingen

NIVOZ-opleidingen

Herken jij jezelf in de opdracht om die onderwijspraktijk te creëren waarin ieder kind erbij hoort en laat zien wat het kan? Neem je in jouw lespraktijk het perspectief van de leerling in? Ben jij als leraar of schoolleider je eigen instrument in de verdere ontwikkeling van goed onderwijs? Denk jij na over (de ontwikkeling van) jouw pedagogische opdracht en de verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft in de ontwikkeling van onze maatschappij?

In dat geval ben je bij NIVOZ aan het goede adres. We bieden individuele trajecten aan, op onze thuislocatie in Driebergen. Maar we werken ook met scholen en grotere onderwijsstichting, in een passend incompany traject. 

De kern van goed onderwijs en van goede resultaten is voor ons de relatie waarin leraren weten hoe ze intelligent en met compassie kunnen reageren op hun leerlingen en op de ontwikkeling van zichzelf en collega’s. Daar waar leraren 'pedagogisch tactvol' handelen, zou je ook kunnen zeggen. Zowel mentaal, emotioneel als fysiek. Het gaat hierbij niet om een set vaardigheden die je hebt, maar om wie je bent en waar je voor staat. Om zelfkennis, vertrouwen in jezelf, in je leerlingen, in je collega’s. De ander ‘verstaan’ en weten waar je met hen naar toe wilt: je pedagogische opdracht.

Hoe ontwikkel je pedagogisch tactvol handelen als leraar of schoolleider? Hoe houd je jezelf ‘scherp’ in dit opzicht?

Bij stichting NIVOZ bieden we drie trajecten aan:

Introductie tot NIVOZ-traject Pedagogische Tact: is dit iets voor jou?

In het traject Pedagogische Tact (PT) en Pedagogische Verdieping (PV) staan vier ‘aandachtsgebieden’ centraal. Deelnemers ontwikkelen zich als individu en als team langs aspecten van 'leraar zijn' binnen een school.

  1. Pedagogische opdracht. Wat is volgens jou de bedoeling van onderwijs in relatie tot de samenleving? En wat betekent dit voor je rol en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van leerlingen?
  2. De leraar is zijn eigen instrument. Inzicht in eigen kwaliteiten en die manifesteren in je handelen.
  3. Leerling zien als partner en actor. Kennis van de leerling, perspectief van de ander kunnen en willen innemen.
  4. Leraar zijn binnen een team. Een onderzoekende en open houding in het team, werken vanuit een gezamenlijke visie en elkaar als steunbron ervaren.

    Achter de link vind je artikelen die over deze aandachtsgebieden zijn verschenen in het magazine Van12tot18

Versterkend aan deze aspecten werken schoolleiders in het traject Pedagogisch Leiderschap (PL) aan hun pedagogische opdracht, hoe zij het potentieel wekken van de leraren en het team, en daarin hun eindverantwoordelijkheid nemen.

Deelname aan een NIVOZ-traject vraagt commitment, een bereidheid om naar jezelf te kijken, de interacties met je leerlingen onder de loep te nemen en onderzoek te doen naar hoe je verder kunt groeien. Het vraagt moed om te handelen op basis van je eigen visie en opdracht.

Welke leraar/schoolleider/onderwijsbegeleider wil je zijn? Waar sta je voor? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat staat je in de weg om meer en meer te worden wie je wilt zijn? Welke oordelen, cynismen en angsten staan jou in de weg?

Vanuit welke oriëntaties werken we?

  • De kunst om je leerlingen en leraren en hun ervaringen te verstaan.
  • Het bewustzijn dat een leraar en schoolleider onlosmakelijk deel uitmaakt van het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen en leraren, en van hun resultaten.
  • Zelfvertrouwen en vertrouwen in de mogelijkheden en de goede motieven van leerlingen/leraren.
  • Weten waar je met je leerlingen/leraren naar toe wilt, vanuit je pedagogische kompas en oordeelsvermogen.

Met elkaar verwijzen deze oriëntaties naar wat we een goede pedagogische relatie zouden noemen, zoals we die dagelijks en overal kunnen aantreffen. Vanuit deze oriëntaties wordt je praktijk volwaardiger en meer bevredigend omdat je het niet alleen doet, maar samen. Met je collega-docenten, maar ook en vooral met de leerlingen.

Resultaten

De resultaten verschillen per persoon. De vraag is: Waar wil jij aan werken? In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat leraren dichter bij hun leerlingen komen, ze krijgen meer van hen terug. Datzelfde geldt voor schoolleiders ten opzichte van hun leraren of docenten. Deelnemers krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden als resultaat. Zij zien dat zij van grotere betekenis zijn bij de ontwikkeling en vorming van de ander (hun leerlingen of leraren) dan zij voorheen dachten.

Docenten

Het traject wordt begeleid door docenten van stichting NIVOZ. De inhoud van het traject wordt gevormd door eigen praktijkervaringen, biografische ervaringen, (groeps) reflecties, waarbij de NIVOZ-docent(en) zorgdragen voor een veilige sfeer. Zij geven richting, bemiddelen en ondersteunen bij het loslaten van bestaande en het vinden van andere verhoudingen in klas en school; met meer rust, meer ruimte en meer vertrouwen. Daardoor is sprake van een sterkere ontwikkeling van leerlingen. Zij wijzen ook de weg naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken.

Ieder traject biedt een situatie, waar dezelfde factoren een rol spelen als in de klas: iedere deelnemer doet ertoe en de docent bewaakt het geheel. Dat vraagt van de docenten  – net als van jou als deelnemer – reflectie op de waarnemingen, oordelen en emoties. Ook zij leren met en van de deelnemers op een altijd voortgaande ontwikkelingsweg. Het traject is dus geen cursus (waarbij je een reeks lessen doorloopt) of een training (waarbij je iets nieuws krijgt aangeleerd), maar een ontwikkelingsweg die je zelf én eventueel met je collega’s gestalte geeft.

Individuele deelname of als team/school?

Incompany: Ben je als schoolleider of bestuur geïnteresseerd in onze trajecten, voor jouw school of stichting? Neem dan contact op met Jetty van der Grift, van NIVOZ-backoffice, via [email protected] of 0343-556750. Afhankelijk van de vraag word je doorverbonden met de juiste persoon om te onderzoeken wat NIVOZ kan betekenen.

Individuele deelname, trajecten in drie of vier regio's: Ben je als individuele leraar, schoolleider of onderwijsbegeleider – po, vo, mbo of hbo - geïnteresseerd in een traject, dan is er een mogelijkheid om een open traject in Driebergen te volgen, PL, PT of PV. Het PT en PL-traject wordt ook aangeboden in drie andere regio's: in Amsterdam, Noordoost Brabant en in Rotterdam/Rijnmond.
Een traject bestaat uit zes of zeven bijeenkomsten in het hele schooljaar – met tussendoor opdrachten in je eigen schoolpraktijk. Via de gratis proeverij (zes keer per jaar) kun je alvast kennismaken met onze werkwijze. Via de backoffice (Jetty) kun je ook in contact treden met een van onze NIVOZ-docenten voor een verkennend gesprek.

Locatie
De open, individuele trajecten PT, PL vinden dus plaats in respectievelijk vier en drie regio's.  Het PV-traject beperkt zich tot onze NIVOZ-thuislocatie, op landgoed De Horst in Driebergen. Alle trajecten starten weer na de zomer, in de maand september. Dat geldt voor zowel Pedagogische Tact als Pedagogisch Leiderschap en Pedagogische Verdieping.

Ik stel veel meer mijn oordeel uit, kan veel oordeelvrijer (vragender) anderen tegemoet treden. Hoe snel we anderen buitensluiten, zonder stil te staan bij de consequenties. Dat doe ik dus niet meer! Ik voel mij steviger (heb legitimatie) in gesprekken over onderwijs, ben ook overtuigd dat er nog veel verbeterd kan worden.’

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief