Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

'Good education is whole child education' en de leraar is het belangrijkste instrument

8 mei 2019

Porticus verzocht NIVOZ een point of view te schrijven over onderwijs dat zich richt op ‘whole child development’. In het najaar van 2018 is er door een aantal NIVOZ-mensen aan gewerkt. Er zijn interviews afgenomen en er is studie verricht. In dit artikel lees je de rapportage, in het Nederlands en in het Engels: 'Good education is whole child education'.

Porticus is de internationale organisatie die de filantropische programma’s ontwikkelt en beheert van charitatieve instellingen die zijn gericht op ondernemers uit de familie Brenninkmeijer. Ze werkt samen met partners over de hele wereld ter bevordering van menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Ze streeft ernaar om binnen strategische thema’s – onderwijs, samenleving, geloof en zorg – en op het gebied van economische ontwikkeling en klimaatverandering bij te dragen aan structurele maatschappelijke verandering. 

Zowel Porticus als NIVOZ beroept zich voor haar legitimering op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Earth Charter en de urgentie van het streven naar een humane, democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving. Daarbij delen Porticus en NIVOZ de overtuiging dat het een kerntaak van het onderwijs is om kinderen te begeleiden naar een actief leven, waarin ze deelnemen aan de wereld op een verbonden en verantwoordelijke manier. Dit vraagt om een onderwijs dat zowel breed van opzet als holistisch in aanpak is – een onderwijs dat zich niet alleen richt op de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar op de ontwikkeling van het gehele kind, het zogeheten ‘whole child development’*.

De studie die NIVOZ heeft uitgevoerd en waarover gerapporteerd is, gaat in op de volgende vragen/stellingen:

1)   Goed onderwijs staat gelijk aan ‘whole child development’, onderwijs waarin de ontwikkeling van het gehele kind centraal staat.

2)   Waarom is de leraar het belangrijkste vertrekpunt voor een systeemverandering naar ‘whole child development’ onderwijs?

3)   Welke kwaliteiten moet een leraar hebben en in welke vaardigheden moet een leraar zich bekwamen – voorbij vakkennis en kennis over het lesgeven – om onderwijs te kunnen bieden dat zich richt op de ontwikkeling van het gehele kind?

4)   Wat zijn de implicaties van deze essentiële kwaliteiten van een leraar voor de opleiding van leraren?

5)   Hoe helpt ‘whole child development’ kinderen die opgroeien in minder kansrijke omgevingen?

* “Een aanpak die uitgaat van Whole Child Development (WCD) erkent de waarde van alle dimensies van menselijke ontwikkeling, van de jongste kindertijd tot de vroege volwassenheid, en staat voor een onderwijs dat de fysieke, sociale, emotionele, cognitieve, spirituele en ethische ontwikkeling van ieder kind adresseert.

Achter deze link vind je de volledige publicatie in het Nederlands

Achter deze link vind je de volledige publicatie in het Engels

Aan deze bijdrage werkten een groot aantal NIVOZ-mensen mee: Annonay Andersson, Joyce van den Bogaard, Maartje Janssens, Nickel van der Vorm, Gabrielle Taus, Geert Bors, Rob Martens en Hartger Wassink (destijds nog verbonden aan NIVOZ).

 

Reacties

3
Login of vul uw e-mailadres in.


Dick van der Wateren
2 jaar en 10 maanden geleden

Dag NIVOZ vrienden. Ik kende deze publicatie nog niet. Nog steeds uiterst actueel. Als jullie het goed vinden herblog ik hem op OnderzoekOnderwijs.net.

Login of vul uw e-mailadres in.Joyce van den Bogaard
2 jaar en 10 maanden geleden

Dat is prima, Dick, en dank!

Login of vul uw e-mailadres in.


Dick van der Wateren
2 jaar en 10 maanden geleden

Dag NIVOZ vrienden. Ik kende deze publicatie nog niet. Nog steeds uiterst actueel. Als jullie het goed vinden herblog ik hem op OnderzoekOnderwijs.net.

Login of vul uw e-mailadres in.


Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief