Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Maartje Janssens

vml NIVOZ-denktank, filosoof

Maartje Janssens was vanaf 2017 tot medio 2021 als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de NIVOZ-denktank en actief voor het NIVOZ-podium. Ze coördineerde onder meer de lectorenkring van NIVOZ. Hieronder vind je een korte profielschets en een aantal artikelen.

Maartje Janssens studeerde Pedagogische Wetenschappen en Filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze koos aanvankelijk voor Pedagogische Wetenschappen, omdat vormingsvraagstukken haar altijd al bezighielden, in relatie tot de vraag naar het goede leven. Die morele belangstelling, en de behoefte aan het stellen van fundamentele vragen, voerden haar naar de filosofie, in het bijzonder de ethiek.

Uit de verbinding tussen pedagogiek en ethiek vloeiden voor haar twee inhoudelijke richtingen voort. Allereerst het denken van de Franse filosoof Emmanuel Levinas die het appèl van de ander centraal stelt. Op welke manier is dit denken van betekenis voor opvoeding, onderwijs en maatschappij? Daarnaast verdiepte zij zich in de Aristotelische deugdethiek en van daaruit in karaktervorming in het onderwijs. Ze schreef mee aan de boeken ‘Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur’ (Sanderse, 2017) en ‘Karakter. Deugden voor professionals’ (Sanderse & Kole, 2018).

Bij NIVOZ richtte ze zich met name op het werk van Gert Biesta, in wiens werk ze haar filosofische inspiratiebronnen vanuit een pedagogisch perspectief leert kennen.  Ze was onder meer co-auteur van...

  • Een werkboek bij het gedachtegoed van Gert Biesta, waarin ze samen met collega’s zijn denken toegankelijker probeert te maken voor de onderwijspraktijk en aan de hand van veldwerk laat zien hoe zijn gedachtegoed in de onderwijspraktijk handen en voeten krijgt.
  • Een bundel met de werktitel Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap: Over de relatie tussen onderzoeken en handelen in het onderwijs. Ze voert samen met Gert Biesta de redactie en schrijft samen met collega Geert Bors een hoofdstuk onder de werktitel ‘Het concrete moment als toetssteen – Fenomenologisch onderzoek van de eigen onderwijspraktijk als ondersteuning van het pedagogisch handelen van leraren’.  

Praktijkbetrokkenheid

Zowel fundamentele vragen als concrete praktische urgenties houden Maartje sterk bezig. Naast haar wetenschappelijke werk heeft ze de praktijk dan ook altijd nabij gehouden (onder meer als begeleider van een vluchtelingengezin en lesondersteuner van schooltuinen), en zoekt ze naar verbindingen (zoals ecologie en pedagogiek).

 

Publicaties:

  • Janssens, M. (2018). Interviews met o.a. Robbert Dijkgraaf, Jos de Blok en Tex Gunning, in: W. Sanderse en J. Kole (red.), Karakter. Deugden voor professionals, ISVW
  • Janssens, M. (2017). Interviews met o.a. Martha Nussbaum, Jan Terlouw en Jet Bussemaker in: W. Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur, ISVW
  • Janssens, M. en Vos, P. (2017). ‘Tien deugden onder de loep’, in: W. Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur, ISVW
  • Janssens, M. & Sanderse, W. (2015), ‘Karaktervorming en onderwijs’, Narthex 15(1), p. 11-17

 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief