Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Ruimte, liefde, vuur – een reactie op de Staat van het Onderwijs 2022

13 juni 2022

Niet alle kinderen in Nederland hebben evenveel kans om een plek in de wereld te vinden waar ze van betekenis kunnen zijn. De Onderwijsinspectie signaleert in de Staat van het Onderwijs dat kinderen die opgroeien in een gezin met een lage sociaal-economische status, kinderen met een niet-westerse achtergrond, neurotypische eigenaardigheden of een lichamelijke beperking en kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden niet de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Dat is onrechtvaardig en we mogen ons daar als samenleving niet bij neerleggen. We zullen alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat we álle kinderen een eerlijke kans bieden – juist ook die, van wie niemand lijkt te verwachten dat ze ooit iets in de wereld te betekenen zullen hebben. Het Lectoraat Professionaliseren met Hart en Ziel van de Thomas More Hogeschool schreef een prachtige reactie op de Staat van het Onderwijs.

Lees hier het volledige artikel

Reacties

1
Login of vul uw e-mailadres in.


Ype Akkerman
2 jaar en 1 maand geleden

En steeds beter beseffen dat de vorming van de jeugd niet een exclusieve zaak is van de school. Wie denkt dat dit wel zo is draagt bij aan de sloop van het onderwijs in de aandachtswijken. Omdat leraren dweilen waar anderen de kraan open laten van structurele armoede, slechte huisvesting, een ernstig tekort aan vormende vrijetijdsbesteding en gebrekkige sociale cohesie. Daarbij opgeteld de sturing op prestaties die voor de leraren een tyrannie is die hen ‘t hert doorwondt. We zien dat nu al aan het groeiende tekort aan leraren op Rotterdam Zuid en dat er ook haast geen directeuren meer zijn te vinden.

Vandaar dit betoog. www.pedeng.nl/sanklo

Login of vul uw e-mailadres in.


Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief