Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Rob van der Poel

communicatie NIVOZ, podcast, programmering Dokhuis

Rob van der Poel is al vanaf 2011 verbonden aan stichting NIVOZ. Zijn bijdrage zie je vooral terug in communicatie/organisatie, in community-building rondom NIVOZ, maar ook in innovatie, kennisontwikkeling en in begeleiding. Rob initiëert, reikt uit, verbindt. Alles om het (pedagogische) gesprek en het onderzoek mogelijk te maken naar ons eigen mens- en medemens-zijn.  Wat doet iemand als jij, met iemand als ik, in een wereld als deze? En wat wordt er dan van mij gevraagd? In 2020 is hij het NIVOZ-podcastkanaal gestart. En sinds voorjaar  2023 is hij betrokken bij de verdere ontwikkeling en programmering van het Rotterdamse Dokhuis, een ontmoetingsplek en ruimte voor onderwijs en samenleving.

Rob richt zijn aandacht (en eigen onderzoek)  op mensen, praktijk en bronnen (Deleuze, Buber, Levinas) waarin met een onderzoekende houding gekeken wordt naar het alledaagse handelen, naar wat er in het contact met mensen gebeurt, ook in onderwijs. Muzisch werken, spelen en de vrijblijvende uitnodiging zijn pijlers waarmee hij zijn leven 'temidden van' ontwikkelt en vorm geeft. De belichaamde ervaring is vertrekpunt. Thuiskomen kan pas als we langs en door het vreemde (de ander, de wereld) aangeraakt willen worden.

Rob's loopbaan begon 35 jaar terug, toen hij was afgestudeerd aan de ALO, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid werkte hij op een groot aantal scholen. Daarop volgde een heel lange periode – bijna 20 jaar - in de dagbladjournalistiek waarin hij veel ervaring op deed in allerlei rollen. Vanaf het jaar 2000 kreeg zijn eigen persoonlijke ontwikkeling aandacht. Via korte en lange cursussen kwam de mens op de voorgrond, ook in de zakelijke/werkcontext. ‘Raakvlak – voor verbindend ondernemen’, een werkverband voor communicatie en organisatie - heeft hij in 2007 vanuit die basis opgericht.

Bij NIVOZ staat hij al meer dan tien jaar aan de basis van een groot aantal NIVOZ-publicaties, projecten, jaarverslagen en boeken. Vaak als samensteller, eindredacteur en coordinator. Door zijn stevige en brede ervaring kan hij met een grote verscheidenheid aan onderwerpen/mensen uit de voeten. Hij is initiator, facilitator en deelnemer aan de Werkplaats Pedagogische Opgave, o.a. met collega Martijn Galjé. Een half jaar is er een reizend onderwijsgezelschap, waarin er (online) aan en in elkaars pedagogische vraagstukken wordt gewerkt.

Tussen april en november 2020 was Rob bestuurder bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland en heeft hij met name gewerkt aan de condities voor een online gemeenschap.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief