Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Opleidingen

Werkplaats Pedagogische Opgave

We vliegen onze pedagogische opgave op een andere manier aan, speelser, intuïtiever en samen. Je gaat speelruimte creëren om te maken, zowel in een groep collega’s als in je praktijk. Het is een traject à la Pedagogische Tact, inclusief alle voordelen van online werken.

Wat?

Je gaat een half jaar op onderzoek in een groep. In zes speelse, maandelijkse online ontmoetingen van drie uur (en tussendoor) werk je aan jouw eigen pedagogische opgave. We gaan maken, schrijven, vertellen, reflecteren, schaven en ontwerpen. Vandaar het woord werkplaats, afkomstig uit de kunsten. Contact en verbinding zijn daarbij essentieel. En ja, dit kan. Ook online.

Hoe?

We willen met jou op andere manieren werken. Het idee is dat we elkaar bevragen, maar ook meenemen, betrekken én inspireren. Vanuit het besef dat jouw professionalisering niet alleen via je eigen opgave plaatsvindt, maar ook in jouw bijdragen aan die van een ander. We maken onszelf zichtbaar en includeren elkaar op onze reis. Niet omdat het moet, maar vanuit jouw onderzoek en altijd op uitnodiging. Alles wat je ervaart en ontmoet gebeurt in het licht van jouw schoolpraktijk, waarbij we onszelf toestaan niet direct in ‘de oplossing’ te schieten.

Wat brengt het je?

Makerschap wordt aangewakkerd in contact en verbinding met anderen. Je ontdekt de werking ervan: je ervaart meer ruimte, verwondering en zin/plezier. Je merkt gaandeweg dat je bent ingestapt en anderen betrekt, zonder daar iets aan te willen veranderen. Door de bijeenkomsten en het oefenen in de praktijk schep je ruimte voor wat er (voor jou, voor de ander) toe doet, bouw je gezamenlijk aan jouw pedagogische conditie. Je krijgt scherper wat je te doen hebt. Je zal je in het dagelijkse pedagogisch handelen in jouw klas/school (ook met je collega’s) gesterkt voelen.

Voor wie, wanneer?

Voor wie
Voor iedereen die op onderzoek wil vanuit zijn pedagogische opgave. Voor iedereen die wil werken vanuit ontmoeting, verbondenheid, inclusie en verantwoordelijkheid met de ander. Voor iedereen die zich aangesproken voelt om niet alleen als professional, maar ook als mens (nog) vaker pedagogisch tactvol te handelen.

Wanneer
Ieder traject bestaat uit zes online bijeenkomsten. Zes woensdagen van 13:30 – 16:30 uur.   De data voor het kalenderjaar volgen zodra er tien deelnemers zich hebben aangemeld.

Begeleiders: Martijn Galjé en Rob van der Poel.

Testimonial

NIVOZ gaf een nieuwe dimensie aan het online gebeuren. Korte break-outmomenten, maar lang genoeg om te reflecteren en naar je eigen situatie te transformeren. Al met al een fijne combinatie van creatief en intuïtief werken, gebruikmakend van andere disciplines.  Jacco Minnaard, Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest.

Deelnemen en kosten? Maak gebruik van je eigen scholingsbudget!

Als leraar of docent kun je voor ‘professionalisering’ gebruikmaken van het jaarlijkse scholingsbudget. Dat bedrag ligt gemiddeld op 500 euro in primair onderwijs en is ongeveer 600 euro voor docenten in het voortgezet onderwijs). Voor een schoolleider ligt er 3000 euro klaar. Iedereen kan daar aanspraak op maken. De AOb heeft de afgelopen jaren afspraken gemaakt. Je leidinggevende of schoolbestuur zal je verder kunnen helpen. 
 

Bekijk ook deze link: https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/

Vragen, kosten en inschrijven?

Voor inhoudelijke vragen aangaande dit traject kunt u contact opnemen met Tjitske Bergsma, via mail [email protected]

Kosten
Voor deelname aan de Werkpaats betaal je 950 euro. Mensen die aan de eerste WP hebben deelgenomen, een jaar terug, betalen de helft, zijnde 475 euro. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Inschrijven
Inschrijven kan via onderstaand formulier. In de bijlage vind je ook de Algemene voorwaarden, alsmede een Landelijke klachtenregeling.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief