Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Opleidingen

Werkplaats Pedagogische Opgave

We vliegen onze pedagogische opgave op een andere manier aan, speelser, intuïtiever en samen. Je gaat speelruimte creëren om te maken, zowel in een groep collega’s als in je praktijk. Het is een traject à la Pedagogische Tact, inclusief alle voordelen van online werken.

Wat?

Je gaat een half jaar op onderzoek in een groep. In zes speelse, maandelijkse online ontmoetingen van drie uur (en tussendoor) werk je aan jouw eigen pedagogische opgave. We gaan maken, schrijven, vertellen, reflecteren, schaven en ontwerpen. Vandaar het woord werkplaats, afkomstig uit de kunsten. Contact en verbinding zijn daarbij essentieel. En ja, dit kan. Ook online.

Hoe?

We willen met jou op andere manieren werken. Het idee is dat we elkaar bevragen, maar ook meenemen, betrekken én inspireren. Vanuit het besef dat jouw professionalisering niet alleen via je eigen opgave plaatsvindt, maar ook in jouw bijdragen aan die van een ander. We maken onszelf zichtbaar en includeren elkaar op onze reis. Niet omdat het moet, maar vanuit jouw onderzoek en altijd op uitnodiging. Alles wat je ervaart en ontmoet gebeurt in het licht van jouw schoolpraktijk, waarbij we onszelf toestaan niet direct in ‘de oplossing’ te schieten.

Wat brengt het je?

Makerschap en creativiteit worden aangewakkerd in contact en verbinding met anderen. Je ervaart meer ruimte en verwondering. Door de bijeenkomsten en het oefenen in de praktijk schep je ruimte voor wat er voor jou toe doet, bouw je aan jouw pedagogische conditie. Je krijgt scherper wat je te doen hebt. Je zal je in het dagelijkse pedagogisch handelen in jouw klas/school (ook met je collega’s) gesterkt voelen.

Voor wie en wanneer?

Voor wie
Voor iedereen die op onderzoek wil vanuit zijn pedagogische opgave. Voor iedereen die wil werken vanuit ontmoeting, verbondenheid, inclusie en verantwoordelijkheid met de ander. Voor iedereen die zich aangesproken voelt om niet alleen als professional, maar ook als mens (nog) vaker pedagogisch tactvol te handelen.

Wanneer
Ieder traject bestaat uit zes online bijeenkomsten. Zes woensdagen van 15:00 – 18:00 uur.  
Op de volgende data: 1 september, 29 september (van 18-21 uur), 3 november, 8 december, 12 januari 2022 en 9 februari 2022.
Begeleiders: Martijn Galjé en Rob van der Poel.

Testimonial

NIVOZ gaf een nieuwe dimensie aan het online gebeuren. Korte break-outmomenten, maar lang genoeg om te reflecteren en naar je eigen situatie te transformeren. Al met al een fijne combinatie van creatief en intuïtief werken, gebruikmakend van andere disciplines.  Jacco Minnaard, Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest.

Vragen, kosten en inschrijven?

Voor inhoudelijke vragen aangaande dit traject kunt u contact opnemen met Tjitske Bergsma, via mail [email protected]

Kosten
De kosten voor dit traject bedragen: 725 euro. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Inschrijven
Inschrijven kan via onderstaand formulier. In de bijlage vind je ook de Algemene voorwaarden, alsmede een Landelijke klachtenregeling.

Corona-maatregelen
In deze PDF informeren wij jou en mogelijke deelnemers over de maatregelen van stichting NIVOZ-opleidingen omtrent het coronavirus. Deze pagina wordt na elke persconferentie of aankondiging van nieuwe maatregelen geüpdate.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief