Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Wat doen we als de kinderen weer naar school mogen?

9 april 2020

Orthopedagoog Luc Koning schrijft over wat hij denkt dat er gebeurt als de kinderen weer naar school mogen en geeft tips: ‘Als op een mooi moment de kinderen weer naar school (ik ga het hebben over de basisschoolleeftijd) kunnen, zullen veel deskundigen opstaan en de scholen vertellen wat men moet gaan doen. De een zal het nog beter weten dan de ander. Leerkrachten zijn ook niet gek. Die dachten en denken ook wel: wat als...? Reken erop dat veel instanties aan zullen bieden u te helpen, maar doe het vooral zelf en houd het 'klein'.’

Laat ik toch ten aanzien van de vraag (ik weet het, het is link en iedereen heeft er verstand van) 'Wat als...?' een voorzet doen. Ik zal een pleidooi houden voor de pedagogische prioriteit.

Ja, wat als de kinderen weer naar school mogen?
Ik lees hier een daar al verhalen waarin die vraag aan de orde komt en vaak gaat het dan over het bijspijkeren van de kinderen met zwakke leerprestaties. Men heeft in februari de meeste kinderen getest en geobserveerd en weet welke kinderen er belemmeringen ondervonden in hun leer- en ontwikkelingsproces en dan is het beste antwoord volgens velen: stampen en herhalen, als het maar op de manier gebeurt van de expliciete directe instructie. Kirschner en anderen hebben immers videoboodschappen gestuurd en er zijn minstens drie instanties op LinkedIn geweest die gewezen hebben op het belang van het aanleren van de letters bij kleuters. Je moet immers aan de opbrengsten denken en lang niet alle kinderen hebben goed thuisonderwijs gehad. Ja, dan moet je wel...

Hoe zal het straks zijn?
De manier waarop kinderen uit deze onderwijsonthouding komen, zal heel verschillend zijn. Sommige kinderen zullen de draad weer oppakken, de coronacrisis van zich afschudden en doen alsof er weinig aan de hand is geweest. Andere kinderen zullen blij zijn dat ze weer naar school mogen, omdat ze de leerkracht, de klasgenoten en het dagelijkse houvast hebben gemist. Sommige kinderen blijken thuis voldoende opgepikt te hebben om de draad weer op te pakken en (gewoon) verder te gaan. Andere kinderen hebben ongewenste ervaringen opgedaan omdat het thuis niet leuk was en de ouders niet in staat waren hun kinderen te begeleiden, en nog weer andere kinderen hebben angsten ontwikkeld, zijn nerveus geworden, hebben stress ervaren en zijn bang of boos of verdrietig. Ik kan u verzekeren dat er geen eenduidig coronasyndroom zal ontstaan, omdat de veerkracht en de ervaringen van de kinderen divers zijn.

Betekent dit dat er straks ook allerlei sociaal-emotionele differentiatiegroepjes samengesteld moeten worden op basis van een corona-signaleringslijstje? Neen. Wat moet men dan doen?

De pedagogische prioriteit
Deze groep kinderen was voor de sociale quarantaine al een groep. De kinderen kenden elkaar en de invalshoek moet straks ook weer die groep zijn. Dat betekent dat niet de eerste zorg de kennis en vaardigheden moeten zijn, maar het welbevinden van de kinderen. Dat betekent niet dat er niet gerekend en getaald hoeft te worden, maar er moet veel tijd genomen worden om de ervaringen te delen met elkaar. Er moeten vijf dingen gebeuren:

  1. Kinderen, maar ook de leerkrachten, moeten samen de vreugde beleven dat de scholen weer open zijn. Er moet dus iets van een (bescheiden) feestje gevierd worden.
  2. De leerkrachten en kinderen moeten delen wat ze meegemaakt hebben toen ze niet naar school konden.
  3. De kinderen en leerkrachten moeten hun ervaringen niet alleen mondeling delen, maar ook in de vorm van creatieve activiteiten.
  4. De kinderen en leerkrachten moeten weer even aan elkaar wennen en wat meer samenspeel- en samenwerkactiviteiten uitvoeren.
  5. Er zal gesproken moeten worden over de mensen die overleden zijn ten gevolge van de het virus. Misschien hebben kinderen wel familieleden of goede bekenden verloren.

(Ik hoef deze 5 dingen niet in detail uit te werken. De leerkrachten kennen zelf voldoende mogelijkheden en werkvormen om dit uit te werken. Bij kleuters doet men dit natuurlijk heel anders dan met kinderen in de bovenbouw.)

Ondertussen observeren de leerkrachten de kinderen goed om te weten welke kinderen er totaal anders zijn dan voor de schoolsluitingen en welke kinderen er angsten ontwikkeld hebben. Daaruit moet men zorgactiviteiten opzetten.

Het sociaal-emotionele welzijn is de eerste opdracht van de scholen 
Dat betekent niet dat er ook niet gewoon gerekend en getaald hoeft te worden. Het is belangrijk om niet meteen te gaan toetsen. Wat de leerstof betreft kunnen de leerkrachten het beste nu al in deze periode, nu de scholen nog gesloten zijn, zelf wat - halverwege - lessen ontwerpen (of er al vast over nadenken), waarbij u met de leerstof gaat zitten halverwege de tijd die kinderen niet op school zijn geweest. (Hoewel we nog niet precies weten wanneer de kinderen weer naar school mogen) Die lessen kunnen u helpen om in te schatten wat leerstofinhoudelijk aan te bevelen is. Doe alles straks in elk geval RUSTIG en niet gehaast. Neem de tijd en weet waar de prioriteiten moeten liggen. Die pedagogische prioriteit geldt ook voor de kinderen met leerproblemen. Schat zelf in wanneer de speciale leerlingbegeleiding weer kan starten.

Er valt nog wel meer over te zeggen, maar laat ik het hier maar even toe beperken.

Wat ik trouwens ook hoop
Voor veel kinderen bestond het thuisonderwijs uit oefenen en lesjes maken en vooral ook uit veel schermtijd. Ik hoop dat de scholen straks niet massaal overstappen op schermonderwijs, omdat men nu ontdekt heeft wat de mogelijkheden daarvan zijn. Dat zou een denkfout zijn. Die afgelopen periode moet nu gecompenseerd worden door belevend onderwijs.

Luc Koning is orthopedagoog en projectleider bij Pravoo.

Reacties

55
Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Brigitte Horsmans
5 maanden en 29 dagen geleden

Goed doordacht artikel!
als Vrije Schoolleerkracht ben ik het natuurlijk helemaal eens met het belevend leren.
ook denk ik dat de vijf punten die van uiterst belang zijn, kloppen.
Fijn, als we zo weer naar school kunnen en het feest kan beginnen!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Ineke Meijer
5 maanden en 29 dagen geleden

Fijn stuk..... helder verwoord en zo blij met die opmerking over schermtijd......

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Ankie
6 maanden en 1 dag geleden

Ik sta hier zeker achter.
Mooi verwoord.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Norbert
6 maanden en 3 dagen geleden

Beste Luc Koning,
Ik ben het helemaal met u eens dat we moeten inzetten op belevend onderwijs. Maar een groot deel van het beleven van kinderen bestaat tegenwoordig wel uit schermtijd. Niet dat het onderwijs alleen hieruit moet bestaan, maar het biedt wel een kans om de werkdruk te verminderen. Met behulp van digitale middelen (indien goed gebruikt) kan er meer pedagogische ruimte ontstaan en zien we hopelijk echt de kinderen weer in plaats van haar of zijn “opbrengsten”!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Annemie Devroe
6 maanden en 6 dagen geleden

Heel positief en is dit niet waar het in het onderwijs zou moeten om gaan, zelfs in niet- Corona tijden? Laat de onderwijzers en leerkrachten doen waar ze goed in zijn namelijk les geven en inspelen op de specifieke noden van elk kind! En niet in papierwerk!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


H.Eshuis
6 maanden en 7 dagen geleden

Ik ben het eens met de adviezen en observaties in dit artikel. Ik spreek de hoop uit dat het zo in het basisonderwijs ook uitgevoerd zal worden.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Vismaya
6 maanden en 7 dagen geleden

Mooi verwoord wat heel waar is.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Erik
6 maanden en 7 dagen geleden

Wat een helder standpunt! Wij gaan als school hiermee aan de slag. Nadenken over wat nu eerst moet gebeuren. Wanneer het welbevinden van leerlingen op 1 staat? Volgen de prestaties vanzelf. We maken met elkaar niet wat mee zeg! Niet onderschatten lijkt me. Luc Koning, bedankt voor dit artikel.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Luc Koning
6 maanden en 8 dagen geleden

Beste Rein Sybesma, wat jammer dat u zo verwijtend bent. In termen van begrijpend lezen is de hoofdgedachte van deze tekst de prioriteit voor het pedagogische. Ter inleiding heb ik enkele typeringen van kinderen opgesomd. Het was mijn bedoeling niet om dat volledig te maken. Het diende als opstap naar de 5 dingen die volgens mij moeten gebeuren. U miste de kinderen die juist meer genoegen beleven aan het leren buiten de school. Dat is waar. Die kinderen zijn er, maar ik kan u nog wel een rijtje typeringen opsommen van kinderen die ik niet genoemd heb. Echter die opsomming is niet de hoofdgedachte van mijn tekst.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Rein Sybesma
6 maanden en 8 dagen geleden

Er wordt hier ook een groep kinderen vergeten, en dat had ik van NIVOZ niet verwacht!
Er zijn kinderen die in de thuisonderwijssituatie (weg van de drukte in de groep) grote stappen voorwaarts hebben gezet:hun taken af en dan nog meer...
Deze leerlingen hebben geproefd aan hoe leuk leren kan zijn als je dat op je eigen manier mag doen. Het zou triest zijn als voor deze leerlingen de 'mal van het gemiddelde' en het 'leren aan de hand van de meester' weer terug zou keren... Want: dan zou al hun harde werk voor niets zijn geweest...

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Ina (exjuf en oma)
6 maanden en 8 dagen geleden

Helemaal mee eens. Kinderen zijn geen vaatjes waar achterstallige kennis in gegoten moet worden. Laat ze eerst weer kind met elkaar mogen zijn.....

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Daphne
6 maanden en 8 dagen geleden

Wat fijn om dit te lezen. Omdat het vertrouwen bij de leerkracht is en de aandacht bij het welbevinden van de leerlingen! Top!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Anja
6 maanden en 8 dagen geleden

Luc, ben het zo met je eens! Dit hebben wij ook als onderbouw al benoemd...

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Mohamed dennaoui
6 maanden en 8 dagen geleden

mooi artikel goed idee gekregen voor onze kinderen

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Els Visser
6 maanden en 8 dagen geleden

Mooi artikel!
Het welbevinden staat voorop!
Basisvoorwaarde om tot leren te komen.
"Verloren tijd" op een gezond mensenleven is niet de prioriteit!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


cm
6 maanden en 8 dagen geleden

Wat een opluchting dit te lezen!!! Eindelijk iemand die durft te tikken dat er meer nodig is dan scoren, cijfers, en leerprestaties!!! EINDELIJK!!!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Nellie Kuijpers
6 maanden en 8 dagen geleden

Een advies naar mijn hart!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Maurice Coops
6 maanden en 8 dagen geleden

Dank Luc Koning voor deze wijze, hopelijk voor veel leerkrachten inspirerende woorden!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Divadi
6 maanden en 9 dagen geleden

Heel goed artikel, dit had ook aangedacht om eerst met sociale expressie activiteiten te beginnen.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Naomi
6 maanden en 9 dagen geleden

Super artikel!
Wat doen we als kinderen weer naar het kinderdagverblijf gaan? Tips?

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Anna
6 maanden en 9 dagen geleden

Amen!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Yvonne
6 maanden en 9 dagen geleden

Ik ben bus begeleidster voor kinderen met een beperking. Ik haal ze thuis op en breng ze naar school en weer terug in een klein busje. De ouders moeten hun kinderen naar de bus brengen en weer bij de bus ophalen Hoe kan je daar 1,5 meter afstand houden. Ik ben 64 dus risico groep

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieLuc Koning
6 maanden en 9 dagen geleden

Beste Yvonne, Ik kan geen antwoord geven op uw vraag. De overheid laat onderzoek doen naar de besmetting van en via kinderen en op basis daarvan neemt men een beslissing, maar als er scholen worden geopend is dat ook een risico voor de leerkrachten en vervoerders. Voor de scholen kun je nog denken aan halvering van de groepen en bij een bus is dat ook nog mogelijk, maar niet echt bij een busje waar u misschien de kinderen vervoert. We moeten afwachten.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Aline
6 maanden en 9 dagen geleden

Bedankt, mooi om de gedachten van vele leerkrachten hier zo goed verwoord te zien. Ik wens dat deze column ook bij het ministerie van OCW terecht komt , zodat ze nu al na kunnen denken over het willen monitoren van de ontwikkeling van de kinderen aan het einde van het schooljaar met de cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieLuc Koning
6 maanden en 9 dagen geleden

Beste Aline, hartelijk dank voor uw reactie. Aansluitend bij uw laatste opmerkingen heb ik een artikel geschreven waarin ik stel dit schooljaar geen Cito-E-toetsen af te nemen en dat te doen na 4 weken in het nieuwe school jaar. Dat artikel staat op Linkedin en is ook te downloaden via: https://www.pravoo.net/
Zoek op die homepage even onderaan op: Artikelen ivm corona.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieJoyce Nijwening
6 maanden en 7 dagen geleden

Het Cito geeft ook aan de toetsen later te doen. Zij gaan hun normeringen daarvoor ook aanpassen.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Marleen
6 maanden en 9 dagen geleden

Top!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Ursila
6 maanden en 10 dagen geleden

Helemaal mee eens!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Marian
6 maanden en 10 dagen geleden

Sta er 100 % achter

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Mariëlle
6 maanden en 10 dagen geleden

Helemaal mee eens. Wat goed beschreven! Leerkracht SO

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Ruud Slaats
6 maanden en 10 dagen geleden

Wat een prachtige omschrijving van wat echt belangrijk is voor de kinderen.
Vooral het laatste stukje, het niet massaal overgaan naar schermonderwijs, doet me goed.
niet direct de aandacht op het cognitieve, op de toetsen, maar rustig samen in de groep weer genieten en wennen aan het samenzijn.
samen met de kinderen, gewoon in mijn eigen klas.... Ik kan niet wachten. Maar voorlopig moet ik me tevreden stellen met het zien van de koppies van de kinderen voor de webcam als ik morgen mijn computer weer opstart en aan mijn digitale onderwijs op afstand begin.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Marjo
6 maanden en 10 dagen geleden

Hoe ervaren de leerkrachten het om weer te gaan werken met een grote groep kinderen ? Risico’s voor de leerkracht?

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Herma Timmermans
6 maanden en 10 dagen geleden

Wat goed dit te lezen. Ik ervaar nu al dat veel van mijn collega,s de hoeveelheid leerstof van het huiswerk te belangrijk vinden. Dit laat ik aan mijn collega's lezen!! bedankt

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Ineke Dammers
6 maanden en 10 dagen geleden

Superfijn dit te lezen en uit mijn hart gegrepen!
SO directeur.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Hilda Bolt
6 maanden en 10 dagen geleden

Hier word ik blij van. Laten we vooral ons richten op welbevinden. Observeren hoe de kinderen hun verlies verwerken, van een periode zonder vriendjes, een periode leven met angst en onzekerheid, met misschien wel rouw. Veel kinderen zullen hun veerkracht laten zien en verder willen, niet te veel praten. Anderen hebben daar meer tijd voor nodig. We zullen weer een groepsvormingsfase ingaan. Een nieuwe andere groepsvormingsfase. En de resultaten? Die komen wel weer. Daar heb ik wel vertrouwen in.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


John van den Bosch
6 maanden en 10 dagen geleden

Zou het niet altijd zo moeten zijn? Het welbevinden en welzijn van de kinderen zou toch altijd het belangrijkst moeten zijn. Laten we nu eens proberen daar ons onderwijs op te richten. Stoppen met al die toetsen het hele jaar door. Leerkrachten en leerlingen werken van toets naar toets. Wat blijkbaar belangrijk is zijn de opbrengsten. Is dat wat we willen???

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


John van den Bosch
6 maanden en 10 dagen geleden

Zou het niet altijd zo moeten zijn? Het welbevinden en welzijn van de kinderen zou toch altijd het belangrijkst moeten zijn. Laten we nu eens proberen daar ons onderwijs op te richten. Stoppen met al die toetsen het hele jaar door. Leerkrachten en leerlingen werken van toets naar toets. Wat blijkbaar belangrijk is zijn de opbrengsten. Is dat wat we willen???

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieLuc Koning
6 maanden en 10 dagen geleden

Beste John, hartelijk dank voor uw reactie. Binnen het redzaamheidsproject, dat ik nu begeleid, kunnen we niet zonder toetsen, maar bedenken we wel allerlei mogelijkheden om tot toetsminimalisatie te komen. Dat blijkt heel goed mogelijk. En inderdaad zonder een goed welbevinden komen kinderen ook niet optimaal tot cognitieve ontwikkeling.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Heleen Grafton
6 maanden en 10 dagen geleden

Wat ben ik blij met deze uiteenzetting . Dit is precies zonals ik het voel en zie . Ik hoop dat alle leerkrachten in het basisonderwijs hier ook zo overdenken en het ook zo gaan aanpakken .
Maak eerst het emotionele deel weer zo goed als het kan in balans , dan kan het leren pas verder gaan op een goede manier .

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Anja
6 maanden en 10 dagen geleden

Helemaal mee eens,
Vooral tijd en aandacht geven aan elkaar en plezier hebben dat we weer naar school kunnen!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Kim
6 maanden en 10 dagen geleden

Als ervaren leerkracht en gedragsspecialist ben ik het zeer eens met bovenstaande! Nu nog hopen dat op basisscholen de neuzen ook eens dezelfde kant op gaan staan...

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Rob van S
6 maanden en 10 dagen geleden

Geweldig.
100 procent mee eens.
En... voor het VO geldt in grote lijnen hetzelfde!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Rietje Goosen de wild
6 maanden en 10 dagen geleden

Mooi artikel ! Dat geeft houvast voor de komende periode . Pedagogisch tact als basis voor het leraarschap! Wij gaan ervoor! Dank je wel !

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Marjan Willemsen.
6 maanden en 10 dagen geleden

Beste Luc,
Bedankt voor dit artikel. Fijne bruikbare tips!
Het houdt iedere leerkracht bezig, hoe verder na de crisis!
Het sociaal- emotionele welzijn heeft straks de prioriteit.
Rust en regelmaat zijn belangrijk zo als altijd!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Brigitte
6 maanden en 10 dagen geleden

Beste Luc, Wat fijn dat u dat hier zo heeft verwoord en ik ben het er helemaal mee eens dat we ons vooral op het welbevinden van de kinderen moeten richten! Ik ben er ook van overtuigd, dat om het schoolgaan weer goed op te pakken, dat we niet gefaseerd open moeten opengaan, maar gewoon helemaal open gaan (wanneer dit weer verantwoord is).

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Margreeth Jansen
6 maanden en 10 dagen geleden

Dank u wel voor dit artikel. Blij met dit "geluid". Zoals iedereen weet is welbevinden(oa)een basis om tot leren te komen. Heeft u ook nog extra aanbevelingen voor leerkrachten in het ( voortgezet) speciaal onderwijs?

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Sam Meester
6 maanden en 10 dagen geleden

Helder! Ben blij dit gelezen te hebben.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Nienke
6 maanden en 10 dagen geleden

Welbevinden vind ik altijd het belangrijkste. Als een kind zich niet goed voelt komt er sowieso weinig van leren.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieLuc koning
6 maanden en 10 dagen geleden

Daarover gaat het ook in mijn bijdrage. Daarom kies ik in elk geval bij het schoolbegin ook voor de pedagogische prioriteit.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


S.Mink
6 maanden en 11 dagen geleden

Ik ga ervan uit dat dit ook aan het VO geschreven kan worden;
Dat daar ook gevierd, gedeeld ,waarin creatief, aan elkaar gewend en vooral met elkaar in gesprek gegaan moet worden?!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieLuc Koning
6 maanden en 11 dagen geleden

Mee eens.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Open Spirit
6 maanden en 13 dagen geleden

Helder artikel. Wel denk ik dat zowel kinderen als leraren zich veel vrijer en opener voelen wanneer het woord 'moeten' in de tips vervangen wordt door 'mogen'. Samen vreugde 'Mogen' beleven is iets heel anders dan samen vreugde 'moeten' beleven. Dat zet de werkelijkheid vast. En het gaat denk ik over het vertrouwen in de scholen om zelf een inschatting te maken van wat nodig is. En dat zal per school waarschijnlijk sterk verschillen. Extra hulp of geen hulp , ik hoop dat er vooral erg goed geluisterd gaat worden naar de kinderen .

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieWilma
6 maanden en 9 dagen geleden

Datzelfde dacht ik....; verder ben ik `t met inhoud van 'de tips' helemaal eens! Zó vanzelfsprekend, lijkt me!

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieLuc Koning
6 maanden en 13 dagen geleden

Daar waar het echt nodig is -moet- je niet te bang zijn om het werkwoord -moeten- te gebruiken. -Mogen- is mij in deze situatie te vrijblijvend. Zomaar wat naar kinderen luisteren, dat levert niets op. Ik heb 5 situaties beschreven die de mogelijkheid bieden om naar kinderen te luisteren.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactieopen spirit
6 maanden en 11 dagen geleden

Luisteren is niet ‘zo maar wat’ . Het is de basis om aan te sluiten bij wat een situatie vraagt.

Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief