Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Vier scholen maken werk van inclusief onderwijs

24 januari 2017

Inclusief onderwijs zal steeds meer de norm worden; dat schreef ook de Onderwijsraad in haar recente advies aan staatssecretaris Dekker. Maar hoe pak je dat als school aan? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen met en zonder handicap samen onderwijs kunnen krijgen, met zorg en ondersteuning op maat voor iedereen? Namens In1school bezochten Heleen Hartholt en Astrid Greven vier scholen die al met inclusief onderwijs aan de slag zijn. Over hun ervaringen, tips en verhalen maakten zij een magazine. Ter informatie en inspiratie voor alle scholen.

Dit jaar ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het verdrag stelt dat onderwijs ‘inclusief’ moet zijn. Dat wil zeggen dat kinderen met en zonder handicap samen naar dezelfde (buurt)school kunnen en daar, in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden. Er zijn veel bezwaren te horen: scholen hebben te weinig middelen, leraren zijn overbezet, klassen zijn al zo vol. Maar er zijn ook scholen in Nederland die alle leerlingen in hun gemeenschap accepteren en iedereen, ongeacht handicap, goed onderwijs bieden.

Deze scholen werken binnen hetzelfde systeem als andere Nederlandse scholen; hoe kan het dat zij wel succes hebben met inclusief onderwijs? Voor In1school maakten we een kleine inventarisatie van deze scholen. Vier daarvan werden onderworpen aan een nader onderzoek: De Korenaar in Eindhoven, Het Rondeel in Den Bosch, De Verrekijker in Julianadorp en De Kroevendonk in Roosendaal. Hun werkwijze, ervaringen en tips hebben we weergegeven in een informatief en inspirerend magazine, dat nu beschikbaar is voor alle scholen die met inclusief onderwijs aan de slag willen.

En wat doen deze scholen nu anders? Kort gezegd: ze maken andere keuzes en voeren die consequent door. Dat ze een school willen zijn voor iedereen, is de leidraad in alles wat ze doen: van het beleid tot de inrichting van het schoolgebouw en van de didactische aanpak tot de contacten met ouders. Altijd is diversiteit de norm: iedereen moet kunnen meedoen. Dat leidt bijvoorbeeld tot de keuze voor co-teaching: twee leraren voor één klas. Of voor mediërend leren, een didactische aanpak waarbij het kind zelf met oplossingen komt; de leraar begeleidt alleen het proces.

Die keuzes gaan bij deze scholen niet ten koste van andere leerlingen; integendeel. Door co-teaching is er meer aandacht voor alle leerlingen, ervaren zij. En mediërend leren kost meer tijd, maar geeft uiteindelijk een hoger leerrendement voor iedereen. Wij werden dan ook geïnspireerd door deze vier scholen, die daadwerkelijk een afspiegeling zijn van hun gemeenschap. Zij ervaren niet alleen dat inclusief onderwijs mogelijk is, maar ook dat het meerwaarde heeft voor de school, de ouders, de kinderen en de wijk.

Het magazine ‘Zo kan het ook scholen. Vier scholen maken werk van inclusief onderwijs’  is gratis verkrijgbaar via www.in1school.nl/zo-kan-het-ook-scholen.

Heleen Hartholt en Astrid Greven

In1school maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs. In1school verzamelt kennis, verspreidt goede voorbeelden, maakt schendingen op het recht op inclusief onderwijs zichtbaar en helpt ouders die deze schendingen aanvechten voor de rechter. In1school is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief