Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

NIVOZ-onderwijsavond met Micha de Winter

Na Trudy Dehue was Micha de Winter op donderdag 14 november 2019 de volgende spreker op een NIVOZ-onderwijsavond van naam en met status. De Winter - emeritus hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken - bood concrete alternatieven voor de groeiende opvoedingsverlegenheid in een meer en meer sociaal versplinterde en gesegregeerde samenleving. De titel van zijn lezing was: Van kwetsbaar naar hoopvol.

In het programma voor de NIVOZ onderwijsavonden 2019-2020 willen we dicht bij de samenleving zien te komen en de rol van het onderwijs daarin bezien. We proberen de grote wereld en de kleine wereld van de leerlingen te verbinden in overtuigende pedagogische oriëntaties. De rode lijn van alle avonden vatten we samen onder de titel: De grote wereld en de kleine wereld. Naar een pedagogiek van de hoop. Het begrip Pedagogiek van de hoop is door Micha de Winter in 2017 - bij zijn afscheidsrede van de Universiteit Utrecht - opnieuw geagendeerd. Het vindt zijn oorsprong in het werk van pedagoge Lea Dasberg.

Je leest en ziet hier binnenkort:

Inleiding
Het werk van de vermaarde pedagoog en tijdredenaar Micha de Winter biedt concrete alternatieven voor de groeiende opvoedingsverlegenheid in een meer en meer sociaal versplinterde en gesegregeerde samenleving. Zijn inspanningen zoals ‘de Vreedzame School’, ‘de Vreedzame Wijk’ en recenter de Pedagogische ‘Civil Society’ roepen hoop en vertrouwen op door menselijke verbindingen te herstellen en wederzijds opvoedingsverantwoordelijkheid te delen. Door actief mee te doen in kleine en grotere netwerken kan het gevoel van machteloosheid verdwijnen en plaats maken voor een gevoel van eigenaarschap. Hoe kunnen scholen zich verbinden met deze pedagogische Civil Society’?

Over Micha de Winter

Micha de Winter (1951) is als bijzonder lector Jeugd verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast was hij tot 2017 als hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken verbonden aan de Universiteit Utrecht en deed hij onderzoek naar jeugdbeleid en preventie. Vanaf 2004 was hij Faculteitshoogleraar op de zgn. Langeveld-leerstoel.

In 2013 werd De Winter benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, onder meer voor zijn wetenschappelijke bijdrage aan het maatschappelijke debat over jeugd en opvoeding. Daarnaast is hij consultant voor UNESCO en UNICEF. Tussen 2001 en 2012 was hij lid van de Raad voor Jeugdbeleid en de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.

Micha de Winter wordt nog regelmatig geraadpleegd door de traditionele media bij actualiteiten die om duiding vragen. Hij doet met zijn promovendi en collega’s van de Hogeschool Utrecht onderzoek naar o.a. democratische burgerschapsvorming en radicalisering. Momenteel is hij voorzitter van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg, die in opdracht van het kabinet onderzoek doet naar mogelijk geweld dat tussen 1945 en heden tegen minderjarigen is gepleegd in pleeggezinnen en jeugdzorg.

Micha de Winter stond bij NIVOZ al eens op een podium. In november 2013 bij een Onderwijsavond in Driebergen, met de titel ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’ - en in november 2014 bij het congres Stem van de Leerling in Rotterdam. Hij is een van de bronnen (zie pedagogische canon) waarop het werk van NIVOZ mede is gestoeld.

Eerder artikelen op NIVOZ-platform hetkind:

Hij publiceerde o.m.

  • Kinderen als Medeburgers (1995)
  • Het Alziend Oog van de Leerling, impressies over opvoeding, normen en waardering op school (1997)
  • Beter Maatschappelijk Opvoeden: hoofdlijnen van een eigentijdse participatie-pedago­giek (2000)
  • Verbeter de wereld, beging bij de opvoeding: vanachter de voordeur naar democratie en verbinding (2011).

Foto's van de avond

Te gebruiken met verwijzing naar fotograaf Ted van Aanholt

 

 

 

De vijf NIVOZ-onderwijsavonden in 2019-2020 zijn:

Tickets

Een Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 35 euro. Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk. Wilt u met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of [email protected]

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief