Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Lector Annerieke Boland: 'Maak van een kleuter niet te vroeg een schoolkind'

6 januari 2020

iPabo-lector Annerieke Boland opende in november de jaarlijkse Jenaplanconferentie met haar keynote over de wereldverkenningen van het jonge kind. Die vroege stappen in de wereld – van het ontdekken van je schaduw tot het samen bedenken van spelregels – zet een kind al spelend. Anneriekes boodschap: maak van een kleuter niet te vroeg een schoolkind: 'Er is niks mis met kijken naar taal en rekenen, maar dat zit allemaal al ín het spel van jonge kinderen. Als je goed kijkt naar hun spel, zie je dat dáár het leren gebeurt.'

“Ik wil laten zien hoe spelend de wereld verkennen eruit kan zien”, zegt lector Annerieke Boland en loopt van haar positie centraal op het conferentiepodium naar haar laptop. Heel stil klinkt er gepraat van een jonge peuter. Maar beeld verschijnt er niet. Het duurt een seconde of tien voordat Annerieke doorheeft, dat zij weliswaar staat te kijken naar het ingestarte filmpje, maar niemand van haar driehonderd toehoorders. “Ach, sta ik hier helemaal alleen te genieten…”, zegt ze met de open, lichte toon die haar lezing kenmerkt.

Anderhalve handeling later start het filmpje toch in: Jade ontdekt haar schaduw, een filmpje dat ruim zesduizend keer bekeken is. Geen spectaculaire grappen, geen viral materiaal à la Charlie bit my finger of Solomon en de sudocrème, niks om een gifje uit te destilleren. Maar prachtig in zijn subtiliteit. Een filmpje van zo’n groots klein moment dat je hoopt dat je het vast kunt leggen als het zich onverhoeds aandient. Peutertje Jade wijst een bloempje aan in een kruidenrijke berm langs een zandpad. Als ze zich omdraait, ziet ze iets donkers in het zand. Zichzelf, haar contouren, haar schaduw. Ze volgt het donkere ding en het ding volgt haar. Ze vertelt erover in de weinige woorden die ze heeft, tegen haar moeder achter de telefooncamera. Mama grinnikt bemoedigend. Jade tilt haar been op, maar de schaduw sluit weer aan als haar voet de grond raakt. Nog eens. Ze gaat op haar hurken zitten om het vreemde fenomeen met haar vingers aan te raken. Dan loopt ze naar haar moeder, kijkt intussen naar de schaduw achterlangs meeloopt, en botst zo tegen mama op.

‘Spelend groeit het jonge kind de wereld in’

“Je ziet dat leren niet in je eentje gebeurt: Jade kijkt naar haar moeder achter de camera. Je wilt het delen. Bij jonge kinderen zie je momenten als dit de hele dag door – spelen, ontdekken. Schaduwen, blokken, elkaar. Spelend groeit het jonge kind de wereld in. Als je dit leuk vindt en je staat niet bij het jonge kind, solliciteer dan eens bij de peuters of kleuters”, zegt Annerieke. 

Het jonge kind in de verdrukking
Met een dergelijke liefdevolle aandacht voor onze jongsten begon ze haar lezing ook. Turvend wie er in de onderbouw of de kinderdagopvang werkte, riep iemand: “Ik heb kleinkinderen, geldt dat ook?”

Het jonge kind lijkt soms in de verdrukking te zijn gekomen, misschien al sinds de jaren ’80 toen de kleuteropleiding werd afgeschaft, stelt Boland: “Van kleuters wordt steeds meer verwacht dat ze zich gedragen als een schoolkind, en dat is een peuter of kleuter niet.” Ook leerkrachten hebben er soms moeite mee om een kleuter te volgen en te accepteren als kleuter. Annerieke vertelt hoe ze meeliep in een kleuterklas, met een bedrijvige huishoek, waarin de leerkracht het lastig vond dat de kinderen steeds wegliepen uit de huishoek naar de gang. “Maar het bleek dat op de gang de supermarkt was en dat de kinderen daar hun boodschappen deden. Dat wisten alle kinderen, ook aan nieuwe kinderen werd dat bekend gemaakt, inclusief de route die om de kast heen en dan pas naar de deur liep. De leerkracht had er geen tijd voor gehad of genomen om dat te observeren, want die was zo druk met taal en rekenen bezig geweest.”

Uitspraken van leerkrachten laten zien dat er in veel kleuterklassen al gelonkt wordt naar het formele leren. Annerieke projecteert een uitspraak van onderbouwjuf Renate: “Tijdens de afgelopen jaren merkte ik dat ik mijn onderwijs steeds meer ging aanpassen aan de eisen van groep 3, terwijl ik diep van binnen wist dat dit juist andersom zou moeten.” Boland stelt dat er niks mis is met kijken naar taal en rekenen, maar dat die activiteiten al in het spel van jonge kinderen zitten: “Als we niet kijken naar hun spel, weten we niet dat dáár het leren gebeurt.”

Een mens in wording
Het jonge kind en spel zijn aan elkaar verbonden. Eerst maar eens: wat is het jonge kind? Hoe moeten we naar een jong kind kijken? Annerieke Boland gaat te rade bij de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt, die het kind tweeledig beziet: enerzijds is een kind ‘een nieuw mens in de wereld die er al was’ – je stapt dus binnen in een wereld die al bestond. Anderzijds is een kind ‘een mens in wording’, dieie zich wil gaan manifesteren ín die al bestaande wereld. “Die twee kwaliteiten zijn van groot belang”, legt Annerieke uit: “Want dát drijft een kind verder in het leven: enerzijds wil je erbij horen, maar je hebt ook ontdekkingen te maken over jezelf, over hoe jij in bloei kunt komen, je kunt uiten, je kunt openbaren aan de wereld.”

Daar speelt de volwassen mens een cruciale rol, want die beschermt ‘het kind als mens in wording’: “Als volwassene neem je verantwoordelijkheid voor de wereld die er al is; je draagt de mooie dingen uit die wereld over, je wijdt het kind in, neemt het mee naar die wereld. Tegelijkertijd is er pluraliteit als voorwaarde, want ieder kind is uniek, alle mensen zijn verschillend.”

“Elk kind is een begin van nieuw handelen en nieuw spreken dat de sociaal-culturele wereld blijvend vernieuwt, en daarmee van de ondergang redt”, stelt Arendt. Misschien niet door iedereen meteen opgepakt, want de onmodieuze foto van de filosofe, pontificaal met smeulende peuk, wekt een korte golf van hilariteit in de zaal. Annerieke spelt het daarom nog eens uit: “Wat ze zegt is: ‘het unieke niet voeden is de maatschappij ten onder laten gaan. Iedere nieuwe generatie moet in staat gesteld worden zijn unieke bijdrage te leveren.”

Spelen: heb jij speelruimte?
Met verwijzing naar de drie doeldomeinen van Gert Biesta – kwalificatie, socialisatie en subjectwording – stelt Annerieke dat we in een tijd leven “waarin kwalificatie veel aandacht krijgt, vaak ten koste van de andere twee aspecten. We moeten meer terug naar de vraag aan ieder kind: wie ben jij? Dat is je drijvende vraag als leerkracht. En daarna: wie ben jij, in deze wereld, als deel van deze gemeenschap, van een groter geheel?” 

Wil je dat van een jong kind weten, volg het dan in zijn spel: “Spelen is ontwikkelen. Spelen gebeurt vanuit intrinsieke motivatie. Spelen is een eigen expressie van de indrukken die kinderen opdoen. In het spel laat het kind zichzelf zien.” Menig professional vergeet dat: dan is spelen wel een element op het kiesbord, maar zelden wordt het spel met serieuze aandacht bekeken door een leerkracht, stelt Boland. 

Na de vraag naar wat een jong kind is, is de vraag naar het wezen van spel minstens zo ingewikkeld. Annerieke haalt meerdere denkers en hun uitspraken aan: de Amerikaanse filosoof-pedagoog John Dewey, bijvoorbeeld, noemde spel ‘de manier van leren van een kind’ en school ‘niet de voorbereiding van het leven, maar het leven zelf’. De Nederlandse pedagoog Martinus Langeveld hanteerde de definitie: ‘spelen is de meest wezenlijke bezigheid van het veilige kind in een wereld die nog alles kan blijken te zijn’. “Mooier kun je het niet zeggen”, meent Annerieke. 

‘Een mooie manier om naar je werk te kijken: ben ik genoeg aan het spelen?’

Spel is ook te definiëren in de wezenlijke randvoorwaardelijke kenmerken, waaraan een activiteit moet voldoen om een spel genoemd te worden. De spreekster onderscheidt er drie: hoge betrokkenheid (“zonder dat is het geen spel”), regels – die je samen overeenkomt en die Annerieke verder verdeelt in sociale, technische, conceptuele en strategische, en – ten derde: “in spel zitten vrijheidsgraden. Spel is een open activiteit, waarin ruimte voor ieders eigen invulling nodig is. Keuzes, initiatieven, interpretaties, bedoelingen…” Vanuit die vrijheidsgraden bezien, wanneer je voldoende ruimte hebt voor eigen initiatief, eigen ontplooiingsmogelijkheden, kan ook werk de ervaring geven dat je aan het spelen bent, stelt Annerieke: “Dat is een mooie manier om naar je werk te kijken: ben ik genoeg aan het spelen? Is er nog speelruimte voor me? Misschien is de onderwijsstaking van gisteren vooral daar een uitdrukking van: van het gebrek aan speelruimte voor de leraar.”

Sensitief waarnemen
Het spel van jonge kinderen verschijnt gaandeweg Bolands betoog als een steeds wonderlijker, rijker fenomeen. De begeleiding ervan vergt een sensitief waarnemen en subtiel en doortastend handelen. Ze wijst op een goed doordachte inrichting van het lokaal, goed klassenmanagement, inspiratie en goede uitwisseling. 

Dat komt mooi tot uitdrukking in een filmpje van taal-in-spel, waarin kinderen worden uitgedaagd tot spelsituaties waarin ze veel taal nodig hebben. Zeker voor kinderen van risico-achtergronden blijkt het veel te helpen, als ze vroeg bezig gaan in taalrijk leren – spelen in en met en door taal, dus. De zaal ziet een leerkracht die voorafgaand aan het gekozen spel ‘doktertje spelen’ met een paar meiden in gesprek gaat: wat ga je als dokter doen? “Iemand beter maken”, zegt het kleutermeisje dat duidelijk de initiatiefnemer is. En wie is er dan ziek? “Om de beurt zijn we ziek.” Met wie wil je spelen? Heb je dat al aan ze gevraagd? Meteen vraagt het meisje haar twee buurvrouwen. Die knikken ‘ja’. 

Daarna gaat het loos! Hier wordt een prikje uitgedeeld. En daar nog een. Meteen daarna is de spuit een thermometer en wordt de koorts via het oor opgemeten. De beurten wisselen. Het medicijnbekertje heeft voor één speelster geen duidelijke rol in het doktersgebeuren – ze neemt, als arts, een teugje water tussen het prikken en meten door. Achteraf heeft de leerkracht een nagesprek met de kinderen: “Wat had ze nou precies?” Buikpijn, zeggen de meiden, en het prikje hielp. Annerieke: “Veel leerkrachten die hiermee aan de gang gaan, vertellen dat de kinderen binnen de kortste keren niet meer anders willen. Ze komen zelf hun plan tevoren vertellen en willen graag uitleggen wat ze hebben meegemaakt.”

Verkennen, verbinden, verrijken
Ook voor leerkrachten blijkt het een enorme hulp om beter zicht te hebben op wat spel is en hoe je het kunt begeleiden. Vastgelopen relaties met een bepaald kind komen weer in beweging, zo ontdekte Annerieke in een project met de Universiteit van Leuven. “Je kunt met meespelen van alles bewerkstelligen: van het spel kapot maken door er een andere draai aan te geven, tot het leren kennen van je kinderen zoals ze zijn. Hoe verstoor je het spel niet, maar benut je het?”, vraagt Annerieke de zaal. “Betrokkenheid is je belangrijkste kompas: blijven de kinderen betrokken, ook bij jouw eventuele input?”

‘Betrokkenheid is je belangrijkste kompas: blijven de kinderen betrokken’

Ze hanteert voor een gezond meekijken en meespelen de v’s van verkennen, verbinden en verrijken. Met verwijzing naar Elly Singer, beschrijft Annerieke ‘verkennen’ als rust nemen, stil staan, kijken wat er gebeurt, inleven in wat er gaande is. ‘Verbinden’ gaat over het aanhaken bij de aandacht van het kind en als volwassene volgend meespelen. Ben je eenmaal verbonden met de kinderen in hun spel, dan kun je verrijken: het spel verdiepen, uitbreiden, complexer maken. 

Een slotfilmpje, van een pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf, laat zien hoe rijk het spelen kan worden wanneer je als volwassene precies de goede aansluiting kiest, bijvoorbeeld als kinderen een probleem inbrengen in hun spelsituatie: wanneer de kinderen bij een ijs-verkoop-rollenspel zeggen dat de juf moet eten voor het ijsje smelt, legt de pedagogisch medewerkster de vraag naar een oplossing voor haar heel vieze plakhanden neer bij de kinderen, die het groots oppakken en uitbouwen, met telefoontjes naar hulplijnen als de tandarts en de bakker. Samen opgaan in het spel. Nieuwe woorden, nieuwe oplossingen proberen. Het biedt mooie doorkijkjes naar de vraag ‘wie ben jij?’ en ‘wie ben jij in deze wereld?’

Annerieke Boland is lector ‘jonge kind’ op de Hogeschool iPabo. Ze leverde als kritische meelezer een waardevolle bijdrage aan het nieuwe jenaplanboekIk wil spelen!’, waarover binnenkort een artikel op hetkind verschijnt. Dit artikel is geschreven door Geert Bors en met toestemming overgenomen uit het de decembernummer van Mensenkinderen.

Reacties

9
Login of vul uw e-mailadres in.


Maaike de Mooy-Veenstra
4 jaar en 1 maand geleden

Mooi! En zo belangrijk! Hopelijk een inspiratie voor leraren die aan de jongste kinderen onderwijs geven.

Login of vul uw e-mailadres in.


Thea Meijer
4 jaar en 1 maand geleden

Heel fijn dat dit gedachtengoed weer eens wordt benadrukt! Hoop dat het veel leraren stimuleert te reflecteren op het onderwijs aan de jongste kinderen.

Login of vul uw e-mailadres in.


Kinderoovang Fiep in Fluitenberg
4 jaar en 1 maand geleden

Zo mooi: het verkennen, verbinden en verrijken, heel herkenbaar. Bij onze kinderopvang Fiep neemt spelen en vooral buitenspelen een grote rol. We zien dat kinderen na een uitbundig buiten spel, rennen, klimmen en veel fantasie daarna binnen komen en spelen alsof we allemaal ‘ nieuw’ speelgoed hebben gekocht. Er is weer nieuwe ruimte in dat kleine koppie om die puzzel, plakwerk, of rollenspel te spelen!

Login of vul uw e-mailadres in.


Jolande Donkers-van Alst
4 jaar en 1 maand geleden

Hoi, inderdaad zonde dat de KLOS toen is verdwenen. Onze directeur riep nog: "Last de kleuters, kleuter blijven!"

Login of vul uw e-mailadres in.


Hilly Keidel
4 jaar en 1 maand geleden

Jaren voor gestreden! Zo zorglijk dat de “kleuterkweeek” is verdwenen!

Login of vul uw e-mailadres in.


Annelies Schuit(klosser)
4 jaar en 1 maand geleden

Dit lijkt op Startblokken. Mijn idee is dat volwassenen niet altijd het spel hoeven te sturen en verrijken, dat kunnen de kinderen ook zelf! Spelen en creëren (geen juffenwerkjes, maar vrij laten creëren met allerlei materialen, ontdekken, exploreren) is een levenskracht en wordt in het huidige onderwijs onderschat.

Login of vul uw e-mailadres in.Andrea van zuthem
4 jaar en 1 maand geleden

Mooi voorbeeld,: De honderd is er wel!

Login of vul uw e-mailadres in.


Debora Vos
4 jaar en 1 maand geleden

Mooi en duidelijk artikel! Ben het er helemaal mee eens.

Login of vul uw e-mailadres in.


Petra
4 jaar en 1 maand geleden

Wat een prachtig artikel!

Login of vul uw e-mailadres in.


Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief