Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Rob van der Poel

Publicaties, marketing en communicatie NIVOZ

Rob van der Poel (1964) is bij stichting NIVOZ verantwoordelijk voor externe communicatie, publicaties en marketing. Hij heeft een onderwijsachtergrond als leraar lichamelijke opvoeding en veel ervaring als redacteur, eindredacteur en bladenmaker. Hij is beschikbaar als freelancer in voor projecten met sociaal-maatschappelijke betekenis.

Een van de essenties van Rob ligt in het mobiliseren en verenigen of samenbrengen van mensen rondom verbindende thema’s, missie of doelstellingen. ‘Raakvlak – voor verbindend ondernemen’, een werkverband voor communicatie en organisatie, heeft hij in 2008 vanuit die basis opgericht. Zijn betrokkenheid, loyaliteit, dienstbaarheid en mensgerichtheid vertaalt zich in een relatiegerichte aanpak, waarbij community en gemeenschapsdenken centraal staat. Vanuit het platform 'hetkind' was  hij vanaf het voorjaar 2011 bezig om onderwijsmensen te informeren, te inspireren, te legitimeren en vooral te verbinden.

Rob's loopbaan begon 25 jaar terug, toen hij was afgestudeerd aan de ALO. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid werkte hij op een groot aantal scholen. Daarop volgde een heel lange periode – bijna 20 jaar - in de dagbladjournalistiek waarin hij zich in vele rollen met succes manifesteerde. Vanaf het jaar 2000 kreeg zijn eigen persoonlijke ontwikkeling aandacht. Via korte en lange cursussen kwam de mens op de voorgrond, ook in de zakelijke/werkcontext. Dat leidde tot o.a. tot publicaties met een duidelijk persoonlijke insteek.

Door zijn stevige en brede redactionele ervaring kan Rob met deadlines en een grote verscheidenheid aan onderwerpen/mensen prima uit de voeten. Als ZZP-er speelt hij doorgaans een rol bij communicatie en organisatie, maar ook in coaching en begeleiding, bij kennisoverdracht en trainingen.

Rob werkt o.a. bij stichting NIVOZ, een instituut dat als denktank en inspiratiebron een onafhankelijke, positieve en gefundeerde bijdrage levert aan de toekomst van het onderwijs en daarmee aan de toekomst van een zich snel evoluerende samenleving. NIVOZ (het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingzaken) sterkt leraren en schoolleiders bij de utvoering van hun pedagogische opdracht. Dart gebeiurt langs vier pijlers: NIVOZ-opleidingen, NIVOZ-podium, NIVOZ-platform en NIVOZ-denktank.
 

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief