Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Over Nivoz

Martijn Galjé

opleider NIVOZ

Martijn Galjé is docent bij NIVOZ, waar hij het traject Pedagogische Tact begeleidt. Daarnaast maakt hij deel uit van het NIVOZ-sprekersbureau en is hij dus te boeken voor een lezing, studiemiddag of workshop. Hieronder volgt een korte profielbeschrijving van zijn eigen hand en een aantal door hem geschreven blogs.

Als het aan de 12-jarige Martijn had gelegen, was hij later professioneel muzikant en/of vredestichter geworden. Zo is het niet gegaan. Gandhi en Martin Luther King bleven vooral inspirerende voorgangers, maar niet meer dan dat. En ook de muzikant in Martijn was een kort leven beschoren. Na het beluisteren van het stuk Olé van John Coltrane concludeerde hij dat een professioneel bestaan als bassist niet tot de mogelijkheden behoorde.

Waarom maakte ‘Olé’ zoveel indruk? De opname onderscheid zich door zijn betoverende sfeer, opwinding en het samenspel zonder regie, maar ook door de virtuositeit van de muzikanten en de zeggingskracht van de compositie. Terwijl er geen woord gezegd of gezongen wordt. Dit unieke samenspel spreekt Martijn aan. Het uiten van drijfveren, het benutten van intuïtie speelt in het proces van co-creëren een prominente rol, een proces dat alleen gestalte krijgt door de nadrukkelijke wens die eraan ten grondslag ligt, door er echt te zijn, aandacht te geven en vragen te stellen.

Vrij vertaald naar Epicurus: ‘Je doet hard je best om als iemand anders te worden en door daarin te mislukken wordt je jezelf.’

Dat ‘jezelf’ van Martijn laat zich kenmerken door het op weg helpen van mensen ‘in het zichzelf wat minder in de weg zitten’, zichzelf meegerekend. In het traject van pedagogische tact van NIVOZ is Martijn docent/begeleider en liefhebber. Liefhebber van het gedachtengoed, waarin verbondenheid, durf om stelling te nemen zonder de waarheid in pacht te hebben, de wens tot ontwikkelen en zoektocht naar bloei een prominente plek innemen.

Martijn is afgestudeerd in de ontwikkelingspsychologie en de begeleidingskunde. Van een stage in het ZMOK-onderwijs, via werk als groepsleider bij een residentiele instelling voor 12-18 jarigen, kwam hij dertien jaar geleden tot het starten van zijn eigen onderneming, ‘Beter Functioneren’. Vervolgens lag de weg open om vanuit onafhankelijkheid te werken met vele partners (o.a. Hogeschool Utrecht, GPOWN, Dunamare onderwijsgroep, Sardes) in en om het onderwijs.

In het contact met kinderen, jongeren, ouders en professionals in het onderwijs is het Martijn duidelijker geworden dat er in het samenspel geen ander instrument nodig is dan de (jonge) mens. De mens die intrinsiek gemotiveerd is om te leren en om samen te werken in betekenisvolle verbanden.

Laat dat nu precies het mensbeeld zijn, zoals dat gehuldigd wordt door NIVOZ. Wat hem betreft ‘a match made in …..’.
 

Martijn Galjé, opleider NIVOZ: 'Wat zie je me doen vanuit het perspectief van Rosalie?' from HETKIND.ORG on Vimeo.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief