Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Bram Steijn, vice-decaan aan de Erasmus Universiteit en NIVOZ-partner: ‘Het welzijn van studenten hangt sterk af van het welzijn van docenten’

25 mei 2022

Bram Steijn is vice-decaan Onderwijs van de faculteit Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Het idee van NIVOZ om met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een lerarenopleiding te starten, belandde in 2019 op zijn bureau. En nu is er de Educatieve Master Primair Onderwijs (EMPO). Dit is een aflevering uit de serie NIVOZ-partnerportretten, de mensen met wie we optrekken en spreken over de samenwerking. 'Het in zee gaan met NIVOZ bracht risico’s met zich mee. Het is toch een publiek-private samenwerking waarbij beide partners hele andere kenmerken en belangen hebben.'

‘Als vice-decaan onderwijs ben ik eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van al het onderwijs van de faculteit ESSB. Die verantwoordelijkheid strekt zich uit van operationele zaken tot formeel juridische, tot kwaliteit van toetsen en evaluaties. Bij mijn aantreden nam ik me voor de bureaucratie terug te dringen. Ik ben ervan overtuigd dat het welzijn van studenten sterk afhangt van het welzijn van docenten. Daarin herken je natuurlijk mijn leeropdracht “HRM in the public sector” die hoort bij mijn hoogleraarschap “public administration”.'

‘Sterk verwant met de uitgangspunten van NIVOZ is mijn streven om mensen veel autonomie te gunnen, uiteraard met de daarbij horende verantwoordelijkheid, die vervolgens toch gecontroleerd moet worden. Het daarin vinden van een balans is een grote uitdaging. Ik ben meer anarchist dan een autocraat. Uiteindelijk, ook als socioloog, waardeer ik het zeer als studenten van het gebaande pad afwijken!’

Sterk verwant met de uitgangspunten van NIVOZ is mijn streven om mensen veel autonomie te gunnen, uiteraard met de daarbij horende verantwoordelijkheid.''

‘Misschien was ik daarom wel zo enthousiast toen het idee van NIVOZ om een lerarenopleiding op te zetten via rector Engels en decaan Bekkers op mijn bureau kwam. Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat het niet zou kunnen lukken, maar ik heb me er van het begin voor ingezet, omdat ik zag dat het van een grote maatschappelijke betekenis zou kunnen zijn en dus de moeite waard om het risico te nemen. Ik zie de opleiding als een mogelijkheid om het lerarentekort terug te dringen en het opleiden van leraren te voorzien van een kwaliteitsimpuls.’

Ik zie de opleiding als een mogelijkheid om het lerarentekort terug te dringen en het opleiden van leraren te voorzien van een kwaliteitsimpuls.''

‘Ja, ook het in zee gaan met NIVOZ nam risico’s met zich mee. Het is toch een publiek-private samenwerking waarbij beide partners hele andere kenmerken hebben en verschillende belangen hebben te behartigen. Ondanks de grote verschillen ontstond er snel een wederzijds vertrouwen en hebben we de verdeling van verantwoordelijkheden goed in een samenwerkingsovereenkomst weten te gieten. Nu moeten we in de praktijk zien wat ervan terechtkomt.’

‘Ik zie dit initiatief ook als een verrijking van mijn eigen werk. Het ondernemende aspect van het benutten van kansen en het in beweging krijgen van een grote organisatie als de EUR met behulp van een veel kleinere organisatie als vliegwiel heb ik als heel interessant ervaren en het is boeiend er onderdeel van te zijn. Dat ik op deze manier - met de universiteit waar ik sinds 1977 aan verbonden ben, eerst als student, daarna als werknemer - van betekenis kan zijn voor Rotterdam Zuid, waar ik geboren en getogen ben, is natuurlijk heel leuk!’

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in.


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief